ခ်ိန္ခြင္ညွာ ~ ပါရဂူ

က်ေနာ့ ဆရာအရင္း ျဖစ္တဲ့ ဆရာ ပါရဂူရဲ႕ ေဆာင္းပါးေလး တစ္ပုဒ္ကို အမွတ္မထင္ FB စာမ်က္ႏွာက တစ္ေနရာ မွာ ေတြ႔လိုက္ ရတယ္။ ကူးယူ လာခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ blog ထဲကို ကုိယ္ အျမတ္တႏိုး မွတ္မွတ္ရရ သိမ္းထား လိုက္ ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူမ်ား ေက်းဇူးပါ။
……………….

ခ်ိန္ခြင္ညွာ

အီေဗာလ်ဴရွင္း သီအိုရီ အရ ကမၻာေလာက ဟာ တစ္စတစ္စ တိုးတက္ လာတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ကမၻာေလာက ဟာ ဒြႏၵ နည္းအရ၊ ဒိုင္ယာ လက္တိကယ္ နည္း အရ တိုးတက္ လာတာ ျဖစ္တယ္။ အရာဝတၳဳ မွန္သမွ် ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဆက္စပ္ ေန တာ ျဖစ္တယ္။ ဒြန္တြဲ ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ေန႕ျဖစ္လာတယ္ ဆိုရင္ ည ေရာက္ မလာဘဲ မေန ဘူး။ နံနက္ခ်ိန္ ျဖစ္လာရင္ ညေန ေရာက္ ကို ေရာက္လာရမယ္။ နံနက္ခ်ိန္ ဟာ ညေနခ်ိန္ကို ေခၚေဆာင္ လာတယ္။ ညေနခ်ိန္ ေရာက္လာဖို႕ ၁၂ နာရီ ေလာက္သာ ေစာင့္ရ လိမ့္မယ္။ ဇာတိ ျဖစ္လာရင္ မရဏ ကပ္ပါလိမ့္မယ္။

ေယဘုယ် အားျဖင့္ မရဏ ေရာက္လာဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ ေလာက္ ေစာင့္ခ်င္ ေစာင့္ ေနရလိမ့္မယ္။ နံနက္ခ်ိန္ အၿပီး မွာ ညေနခ်ိန္ ေရာက္ လာတာဟာ၊ ဇာတိႏွင့္ အတူ မရဏ ကပ္ ပါလာတာ ဟာ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာ တရား ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ ေန တာ ျဖစ္တယ္။ ဒြႏၵသေဘာ၊ ဒိုင္ယာလက္တိကယ္ သေဘာ အတြင္း ငုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။အဲဒီနည္း အတိုင္း ပဲ အလင္းေရာင္ မွာ အေမွာင္ ေပၚလာတယ္။

သုခ နဲ႕အတူ ဒုကၡ ကပ္ပါလာတယ္။ က လို႕မၿပီးခင္ ပူေဆြး စရာ၊ ေသာက ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းက ေစာင့္ေနတယ္။ ၿပံဳးလို႕ လက္စ မသပ္ခင္၊ မ်က္ရည္က အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။မ်က္ရည္ ကို ဖိတ္မႏၱကျပဳလာတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ အၿပံဳး……အၿပံဳး….။

ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ထဲက ဘယ္ သေဘာတရား ကိုမွ မလိုက္ဘဲ ၾကားေနရင္၊ ဒါက အၿပံဳး၊ ဒါက မ်က္ရည္ ဆိုတာကို သိၿပီး မိမိ ကိုယ္ကို အၿပံဳး ႏွင့္လည္း မ ဆက္စပ္ ေစဘဲ၊ မ်က္ရည္ႏွင့္လည္း မဆက္စပ္ေစဘဲ၊ တတိယလူ “သာဒ့္ပါစင္” အျဖစ္ရွိေနရင္၊ ခပ္လွမ္းလွမ္း က ၾကည့္ရႈ အကဲခတ္ ေနရင္ အဲဒီေန႕မွာ ႏႈိးၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ အပၸမာဒ တရား ျဖစ္ေပၚ လာၿပီး သေဘာတရား ႏွစ္ခု ကို တစ္ခုစီ ခြဲျခားျမင္ေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။မ်က္ရည္ ထဲမွာ အၿပံဳး ကို ျမင္ေနရလိမ့္မယ္။ အၿပံဳးထဲမွာ မ်က္ရည္ ေပၚ လာလိမ့္ မယ္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဒြႏၵသေဘာ တရား ႏွစ္ခု၊ ဒိုင္ယာလက္တိကယ္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဆုိတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

နံနက္ လည္း ညေန ျဖစ္လာမယ္။ နံနက္တိုင္း ညေန ျဖစ္လာမယ္။ ဥစၥာဓန ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈ မွာ အထီးက်န္ ဘဝ ပုန္းကြယ္ ေနတဲ့ အတြက္ ဥစၥာဓန ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာသူမ်ား အလြန္ တရာ ထိတ္လန္႕ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲ မွာ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက တာဟာ ဥစၥာဓန ႏွင့္ အတူ ကပ္ပါလာတယ္။ အခ်စ္ မွာ အမုန္း မ်ဳိးေစ့ ဗီဇ စိုက္ပ်ဳိး ထားၿပီ။အဲဒါေၾကာင့္ ခ်စ္သူေတြ တစ္ေယာက္ နဲ႕တစ္ေယာက္ သံသယ မ်က္လံုး ႏွင့္ ၾကည့္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ အဲဒါေၾကာင့္ ခ်စ္သူေတြ နီးတက်က္က်က္ ျဖစ္ေနတာ။

အမုန္းတရား ဆိုတာ ရန္ မီးပြား ေစတတ္တဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။ ဘဝတစ္သက္တာ ဆိုတာ မီးေတာက္မီးၫႊန္႕ ဘယ္ဘက္ ကေန ညာဘက္၊ ညာဘက္ကေန ဘယ္ဘက္ ေျပာင္းတဲ့ သေဘာသာ ျဖစ္တယ္။ လူ႕ဘဝ ဟာ ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ပ်က္ျခင္း ၾကား ထဲမွာ ယိမ္းထိုးေန တာ ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိတို႕၏ အတြင္း သႏၱာန္ ထဲမွာ ႏႈိးၾကားမႈ ကိန္းေအာင္း ေန တယ္။ အပၸမာဒတရား အေျခခံ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ႏႈိးၾကားမႈ ႏွင့္ အဲဒီ အပၸမာဒ တရားႏွင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း သေဘာတရား ႏွစ္ခု ကို သံုးသပ္ ၾကည့္ လို႕ ရတယ္။အဲဒီလို သံုးသပ္ ၾကည့္လို႕ ရတဲ့ အဆင့္ ေရာက္ရင္ တရားအျမင္ အတြက္ တံခါးပြင့္ လာလိမ့္မည္။

ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡ ႀကံဳေတြ႕ လာတဲ့အခါ ျပာယာခတ္ မသြားသင့္ဘူး။ နံနက္ခင္း ေရာက္လာရင္ ညေန ေရာက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး လို႕ မထင္မွတ္ ပါနဲ႔။ ညေန ေရာက္လာရင္ နံနက္ ေရာက္ လာ မွာ မဟုတ္ဘူး လို႕ မထင္မွတ္ပါနဲ႔။ ဒုကၡ ေရာက္လာတဲ့ အခါ ဒုကၡ ႏွင့္ အတူ သုခ ကပ္ပါ လာတာ ကို သတိ မျပဳဘဲ မေန ပါနဲ႔။ ဒုကၡ လာရင္ သုခ လည္း လာမယ္ ဆိုတာ တြက္ထားရမယ္။ ဂေယာင္ ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ မသြားပါႏွင့္။ အဲဒီလို သေဘာထား တာဟာ ဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္း ျဖစ္တယ္။

ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု က ေက်ာ္လြန္ သြားရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာ တရား ႏွစ္ခု ကို ထိန္းထား ရလိမ့္မယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ခု ျဖစ္ တဲ့ ခ်ိန္ခြင္ရြက္ ႏွစ္ခု ၾကားထဲက ခ်ိန္ခြင္ညွာ ကို တန္းတန္းမတ္မတ္ ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ထား ရလိမ့္မယ္.။


………………………………
ပါရဂူ
အမွတ္(၁၄၁) – ဧၿပီလ -၂၀၀၅ ခုႏွစ္ထုတ္ စတိုင္သစ္ မဂၢဇင္း
……………………………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: