ပင္လယ္ထဲက ငါး

ပင္လယ္ ထဲက ငါးက ပင္လယ္ ကို ေမ့တယ္။ အဲ့ ငါးကို ဖမ္းၿပီး ေသာင္ျပင္ေပၚ ပစ္တင္ လိုက္ရင္ – တဖ်တ္ဖ်တ္ လူး ေနတာ ကို ေတြ႔ မယ္။ တတမ္း တတ နဲ႔ ပင္လယ္ကို သတိရ ေနတာ ေတြ႔မယ္။ အလားတူ လူဟာ လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ လူးလာ ရွင္သန္ ေနခ်ိန္ မွာ – အသက္ ရွဴေနတဲ့ ဒီ ခဏတာ ကို ေမ့ပါ တယ္။ အေရး အေၾကာင္း ႀကံဳဆံု၊ ပူပန္ေတာ့ မွ – ရွဴရွိဳက္ ေနတဲ့ ေလ ကို ပင္ပန္း တႀကီး ပင့္သက္ ရွိဳက္ ရ တယ္။ ေမ့ေလ်ာ့ ျဖတ္သန္း ခဲ့တဲ့ တခဏတိုင္း ကုိ အဲ့ေတာ့မွ အမိဖမ္း ခ်င္ေတာ့တယ္။

တခဏ ခ်င္း ခုန္လႈပ္ေန ေနတဲ့ ရင္ခုန္သံ ကုိ ဘယ္တုန္း ကမွ မၾကား ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ ဟာ တစ္ခါမွ နားစိုက္ မေထာင္ ခဲ့လို႔ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အေရးႀကံဳမွ ခုန္လႈပ္ ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ – အခ်ိန္လြန္ ေနာင္တ – ေနာက္က် ခဲ့ၿပီရယ္။ အဲ့ဒီ ေနာင္တ နဲ႔ ပူေလာင္ ငိုေႂကြး ရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြသာ မိမိမ်က္ဝန္းမွာ တဖ်တ္ဖ်တ္လူး လာတယ္။ လႊတ္ခ်ခဲ့တဲ့ ခဏတာ တိုင္း အတြက္- အဲ့အခ်ိန္ မွ သတိရဆံုး၊ အေအာက္ေမ့ဆံုး ပဲ။
…………………….
“Becomes the Ocean” Essay 1.
Photo from “Vertical Here-Now”
…………………….
August 25th 2012 at 2:39 PM
……………………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: