လိႈင္းၾကက္ခြပ္

ကမၻာ မလည္ဘဲ လူေတြ လည္ ေနခဲ့ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ မၿပိဳဘဲ လူေတြ ၿပိဳတယ္။ ေမြး ကတည္းက ေသမင္း ကို ပတ္ေျပးေန ရတာဟာ ေကာင္းေကာင္း မရွင္သန္ ႏိုင္ခဲ့လို႔ လို႔ ေျပာၾကတယ္။

သိပၸံ မွာ ဖြင့္ဆိုတယ္။ – “ျဖစ္ခဲ့တာေတြ အားလံုး” နဲ႔ “ျဖစ္ေနတာေတြ အားလံုး” ဟာ – တစ္ခုတည္း က ပံုေျပာင္း သြား႐ံု သက္သက္။ ဘယ္ဟာ မွ မတိုး လာ သလို၊ ဘယ္ဟာမွ မေလ်ာ့ သြားဘူး (လို႔ ဆိုတယ္)။ လိုရင္းက – လူ တစ္ေယာက္ (ဝါ) အရာ တစ္ခု အသက္ရွဴ႐ံုမ်ွေလး က – အဆံုးမဲ့ ေျခရာေပါင္း မ်ားစြာ ထားသြား ခဲ့ႏိုင္တယ္။ ဒါနဲ႔မ်ား – ငါ၊ သူတစ္ပါး ခြဲျခားဆဲ၊ သူ႔ဥစၥာ၊ ငါ့ ဟာ သိမ္းပိုက္ ယူေနၾကဆဲ။ ငါမွ ငါ၊ သူမွ သူ – မာန္မာန တက္ၾကဆဲ။

အတြင္းကို ဝင္တဲ့ ေျခလွမ္း ဟာ အျပင္ကို ေလ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေျခေထာက္နဲ႔သာ ေလ်ာက္လွမ္း ရတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

“The Universe does not know extinction, only transformation.”
ေလာက ဟာ အသြင္ေျပာင္း႐ံု က လြဲရင္ အပိုင္းအျခား နဲ႔ ကြဲျပားျဖစ္တည္ မေနဘူး။ လိႈင္း တစ္လံုးခ်င္း စီဟာ ပင္လယ္က ကင္းလြတ္ၿပီး မျဖစ္ဘူး။ “သူ႔ လိႈင္းက ႀကီးတယ္” “ငါ့ လိႈင္းက ႀကီးတယ္” အဲ့လိုနဲ႔ ေျပာရင္း ဆိုရင္း ပင္လယ္ ထဲ ငုပ္လ်ိဳး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေပၚယံ မွာ မာန္တက္ ေနတဲ့ လိႈင္းၾကက္ခြပ္ ဟာ တခဏ သာ ခံတယ္ မဟုတ္လား။

…………………..
“Becomes the Ocean” Essay 3
Photo from “Vertical Here-Now.”
…………………..
August 27th 2012 at 9:44 AM
…………………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: