ဆိတ္ၿငိမ္မႈ (တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာစကား)

အိုရွိဳးရဲ႕ မူလနာမည္က “ရာဂ်္နိရွ္”။ ဒႆနိကေဗဒနဲ႔ တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါေမာကၡအျဖစ္ သင္ၾကားေရးတာဝန္ ယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္၊ (ရက္စြဲအားျဖင့္- ၁၉၆၆၊ ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔) မွာ ႏႈတ္ထြက္တယ္။ အဲ့အခ်ိန္က မိတ္ေဆြတစ္ဦး ဆီ ေပးပို႔တဲ့ အိုရွိဳးရဲ႕ စာ ျဖစ္ပါတယ္။……..။

Osho_early

“ဌာနက က်ဳပ္ ထြက္ခဲ့လိုက္ၿပီ။ တေန႔ကပဲ ျပန္ေရာက္တယ္။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမက လြတ္လပ္လာခဲ့ၿပီမို႔၊ အခုအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္ရဲ႕ဘဝဟာ ခရီးလွည့္လည္သြားလာေနဖို႔ တစ္ခုတည္းပဲ။

“သစၥာ ဆုိတာ ဘာလဲ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝ တည္ေနတယ္_ ျဖစ္ရွိေနတယ္_ ဒါကို အျပည့္အဝ သိျမင္မယ္၊ ခံစားမိမယ္။ ဒီေနရာမွာ သစၥာကို ေတြ႔သိရပါလိမ့္မယ္။ ဒီ သိျမင္မႈ မရွိသမ်ွ၊ (ဝါ) ဘဝရဲ႕ အဲ့ဒီ ရသ ကင္းမဲ့ေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး သူ႔ရဲ႕ဘဝ ဟာလည္း သစၥာ မဲ့ၿပီးရင္း မဲ့ေနမွာပဲ။

” ‘I am’ က်ဳပ္ ျဖစ္ရွိေနတယ္ လို႔ က်ဳပ္တို႔အားလံုး အျပင္ပန္း ခံယူထားၾကတယ္။ အဲ့ဒီ အေတြ႕၊ အသိကို ခဏတိုင္းမွာ နက္နက္နဲနဲ ခံစားၾကည့္ ၾကည့္ပါ။ နက္နဲတဲ့၊ စူးရွတဲ့ သတိနဲ႔ ရွဳျမင္ၾကည့္ပါ။ ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ အသက္တိုင္းမွာ ဒီအသိကို အျပည့္ဝဆံုး ျဖည့္စြမ္းၾကည့္ပါ။ အဆံုးစြန္ခဏမွာ အဲ့ဒီ ‘I’ ဆိုတဲ့ အတၱမ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ “am” ဆိုတဲ့ ျဖစ္တည္မႈပဲ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။

” ‘ျဖစ္ေနတဲ့ အရာ’ ဟာ ‘ျဖစ္ေနတယ္’။ ဒါပဲမဟုတ္လား။ ဒါကို အသိသက္သက္နဲ႔ ခဏတိုင္းမွာ ရွင္သန္ေနမယ္။ ဒါဟာ ရိုးရွင္းတဲ့ – ဘဝအစလည္း ျဖစ္သလို၊ အဆံုးလည္း ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား။ အႏၱိမ ‘ဆိတ္ၿငိမ္မႈ’ကို ဒီကေန ခံစားေတြ႔ႏိုင္တယ္။

“အျခား ဘယ္စကားရပ္၊ ဘယ္စကားလံုးေတြနဲ႔မွ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မေဖာ္ျပႏိုင္ဘူး။ ဘာသာ စကားေတြထဲမွာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ခင္ဗ်ား ရွာေတြ႔မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို- ‘ဘာသာ စကား’ ဆိုတာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကေနသာ ေပၚထြက္လာတာမို႔လို႔။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ခင္ဗ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လာေလ- စကားလံုးေတြဟာ အႏွစ္သာရ မဲ့လာေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တကယ့္ ဘဝနဲ႔ ယွဥ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ စကားလံုးေတြဟာ ဆက္ႏြယ္မႈ အစစ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ အတြင္းထဲသာ ခင္ဗ်ား ငုပ္လ်ိဳးရေတာ့တယ္။ ‘ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ထဲမွာသာ အရာအားလံုး ဆက္ႏြယ္ေနၾကတယ္’။

“ခံစားခ်က္ေတြ ကူးလူး ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါဆိုရင္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ သာ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာရလိမ့္မယ္။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ယွဥ္ရင္ စကားလံုး၊ ေဝါဟာရတၳ၊ ဘာသာစကားေတြဟာ သနားစရာ အစားထိုးအရာေတြ သက္သက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သစၥာတရားကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စကားလံုး မရွိတာပဲ။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကသာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္တယ္။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကသာ သစၥာတရားကို ဖြင့္ျပႏိုင္တယ္။

“အေဆြ၊ ခင္ဗ်ား ေပးခဲ့တဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရွိလွပါတယ္။ က်ဳပ္ တခုတ္တရ အမွတ္ရွိေနပါမယ္။ ၿခံဳေျပာရင္ ဒီ ဩကာသေလာက အေၾကာင္း က်ဳပ္ ဘာမွ မသိဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အၾကံဉာဏ္ေတြမွာ ပါရွိတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အားလံုးကို က်ဳပ္ ေကာင္းစြာ ခံယူလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း…”

ပရာနမ္ ကိ ရာဂ်နိရွ္
ဩဂုတ္၊ ၈၊ ၁၉၆၆။

…………………………
Beware: Not Word-to-Word Translation.
…………………………
Nov 16th 2013

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: