သူရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရယ္၊ မရယ္

10330517_871531849528731_8118886009782850330_n ပန္း၏ သဘာဝကို မသိ။ သို႔ေသာ္ ပန္းကို ခ်စ္ၾကသည္။ ေလာက၏ သဘာဝကို မသိ။ သို႔ေသာ္ ေလာကကို ခ်စ္ၾကသည္။ မိမိခႏၶာ အေၾကာင္းကို မသိ၊ သို႔ေသာ္ မိမိ ခႏၶာကို ခ်စ္ၾက၊ တြယ္တာၾကသည္။ သို႔ဆိုလ်ွင္ ခ်စ္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္းသည္ အသိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါသေလာ။ က်ေနာ္ နားလည္လိုပါသည္။

ယခု က်ေနာ္ ဤအခန္းေလး ထဲတြင္ ရွိေနသည္။ ‘မ’က က်ေနာ့ အႀကိဳက္ အလင္းေရာင္ ေလွ်ာ့ခ်၍၊ မွိန္ေပးထားသည္။ အျပင္တြင္ ေနေရာင္ ေတာက္ပေနေၾကာင္းကိုေတာ့ လိုက္ကာ လြင္လြင္ေနာက္မွ အလင္းေရာင္ မွိန္မွိန္ကို ၾကည့္၍ က်ေနာ္ သိႏိုင္ပါသည္။ ညေန ဆည္းဆာကို ခ်စ္ေသာ ‘မ’ သည္ တစ္ခန္းလံုး ညေန ဆည္းဆာေရာင္ ဖန္တီးထားသည္။ ည၏ အေမွာင္ကို ခ်စ္ေသာ က်ေနာ္သည္ တစ္ခန္းလံုး အလင္း မွန္သမ်ွ ေလ်ာ့ခ်ထားသည္။ ‘မ’ ႏွင့္ က်ေနာ့၏ အလိုသို႔ ဤအခန္းငယ္ေလးက အလိုက္တသင့္ ကျပလ်က္ ရွိပါ၏။ အလင္း အေမွာင္တို႔ ေပါင္းစပ္ညီညြတ္ေနေသာ ႏူးညံ့ၾကည္စင္ေနေသာ ဤအကသည္ အဘယ္မ်ွ လွပေနပါသနည္း။

ႏူးညံ့မႈကိုေရာ၊ လွပမႈကိုပါ သူမတူေအာင္ ခ်စ္တတ္၊ ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ ‘မ’သည္ အလင္းမွိန္မရေသာ လိုက္ကာျပတင္း အပါးတြင္ ပန္းရိပ္ကေလးမ်ား က်ေစလိုဟန္ တူသည္။ အလင္းကို ေနာက္ခံထား၍ ပန္းကေလးမ်ား စီစဥ္ထားပံုမွာ ‘မ’ ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ နားလည္ပါသည္။ ‘မ’ ၏ သေဘာ၊ ‘မ’ ၏ သဘာဝ၊ ‘မ’ ၏ ႏွလံုးသား ဟဒယလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

“အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္ရင္ ႏွင္းဆီနဲ႔သာ တူေနတာ။ ႏွင္းဆီ မဟုတ္ဘူး ေမာင္ရဲ႕။”

ဤဆည္းဆာေရာင္၊ ဤအလင္းေအာက္တြင္ ဤပန္းကေလးမ်ား အစြမ္းကုန္ လွပေနသည္ကို ၾကည့္ေသာသူ မည္သူမဆို ခံစားနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဤခံစားခ်က္ကို ဤပန္း အဘယ္အမည္ ရွိသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ မဖ်က္ဆီးလို။

ဆည္းဆာေရာင္ အခန္းငယ္ထဲတြင္ အလင္းအေမွာင္တို႔ ကခုန္ေနသကဲ့သို႔ ဤပန္းကေလးမ်ားလည္း ျမဴးႂကြ ကခုန္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏ ကခုန္ေပ်ာ္ျမဴးမႈကို အေမးပုစၧာတို႔ျဖင့္ မေဖ်ာက္ဖ်က္လို။

ဆည္းဆာ၊ ေနေရာင္၊ အလင္း၊ အေမွာင္၊ ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ မ။ ဤေနရာ၊ ဤဌာနတြင္ အျခား အဘယ္အရာ ဌာနမ်ား လိုအပ္ေနပါသနည္း။ အမည္နာမမ်ား သိရွိရန္လည္း အဘယ္မ်ွ အေရးႀကီးေနပါသနည္း။ ~ မလို။

က်ေနာ္၏ ဂ်စ္ကန္ကန္ ဤစကားကို နားေထာင္အၿပီးတြင္ ေအးျမၾကည္စင္ေသာ ‘မ’၏ မ်က္ႏွာ၌ ပြင့္လန္းလာေသာ ခ်စ္စဖြယ္ အၿပံဳးကို က်ေနာ္ ျမင္ရပါသည္။ က်ေနာ္ ေျပာလိုက္ခ်င္သည္။ ‘မ’ ၏ အၿပံဳးသည္လည္း အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္လ်ွင္ ႏွင္းဆီႏွင့္ တူသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွင္းဆီ မဟုတ္။ ပြင့္ခ်ပ္ကေလးမ်ား လြင္ေနသကဲ့သို႔ ‘မ’ အၿပံဳးမ်ားလည္း လြင္ေနသည္။ ပြင့္ခ်ပ္ကေလးမ်ား လွေနသကဲ့သို႔ ‘မ’ အၿပံဳးမ်ားလည္း လွေနၾကသည္။ အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္လ်ွင္ မ၏ အၿပံဳးသည္ ပြင့္ခ်ပ္ကေလးမ်ားႏွင့္ တူသည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္ခ်ပ္ကေလးမ်ား မဟုတ္။

‘မ’ ခ်စ္ေသာ ဆည္းဆာေရာင္ေအာက္တြင္ က်ေနာ္ ခ်စ္ေသာ ‘မ’ ၊ ‘မ’ ကို ခ်စ္ေသာ က်ေနာ္၊ ‘မ’ ေရာ က်ေနာ္ပါ မသိၾကသည့္ ပန္းကေလးမ်ား အတူတကြ ရွိေနၾကသည္။ အတူတကြ ၾကည္လင္ ၿငိမ္ဝပ္ေနၾကသည္။ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ ဘဝသည္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ျဖစ္ၾကသည္။ ခ်စ္ျခင္းတရား ျဖင့္လည္း ဤေလာကသည္ အၾကည္လင္ဆံုး ျဖစ္ရသည္။ အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားသိရွိရန္သည္ အဘယ္မ်ွ အေရးႀကီးေနပါသနည္း။ ~ မလို။

………………………..
Photo taken by My Beloved Ma, Lin Lin Latt
For you, my beloved.
With Love.
…………………………
May 10th 2014

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: