ေလေျပ

10428515_890498664298716_7980733886807132603_n

ခ်မ္းေျမ့မႈဆိုတာ ေလေျပညွင္းလိုပဲ။

ေလေျပညွင္းေလး ေရာက္လာလို႔ ဝမ္းသာအားရ သိမ္းယူခ်င္ေဇာ ျဖစ္လာမယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖမ္းဆုပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ား သူ႕ကို ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္သြားမွာပဲ။ အဲ့ဒီအစား လက္ကို ျဖန္႔ထားလိုက္ပါ၊ တစ္ကိုယ္လံုးကို ႏွစ္ျမွဳပ္ ပစ္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္လက္ဝါးျပင္မွာ ေလေျပညွင္းရဲ႕ အရသာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အတိအက် ခံစားမိလိမ့္မယ္။

ေလေျပညွင္း ဆိုတာ တခဏလာတယ္၊ ၿပီးရင္ ျပန္ထြက္သြားမယ္။ အဲ့လို မဟုတ္လား။ ၿပီးရင္ ျပန္ဝင္လာတယ္၊ တစ္ခဏေလးေတာင္ ရပ္မေနဘူး မဟုတ္လား။ သူက ျပန္ထြက္သြားဦးမွာပဲ။ – ဒါမွသာ ေလေျပညွင္း အစစ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားဆီ ေရာက္လာၿပီး ၿငိမ္ေနမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကလည္း သိမ္းထားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေလေျပညွင္းမွ မဟုတ္ေတာ့တာ။

ဒါ့ေၾကာင့္ သတိတရ ရွိေနပါ။ ခ်မ္းေျမ့မႈ စစ္စစ္ ဆိုတာ – ခဏတိုင္းကို ခဏအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ထြက္သြားခြင့္ ေပးႏိုင္မွ ရရွိတာမ်ိဳး။ လႊတ္ခ်ထားမွ ရရွိတာမ်ိဳး။

……………………….
Just Like Breeze: Osho
……………………….
June 9th 2014
With My Beloved Ma, Lin Lin Latt

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: