ရယ္/ေမာ-ျခင္း

 10458894_891058837576032_5564392360253776534_n~ ခင္ဗ်ား ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ခဲ့ဖူးပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ ရယ္ေနခ်ိန္ကို သတိထားမိပါသလား။

ခေလးငယ္ တစ္ေယာက္လို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာ ေနမိခ်ိန္ဟာ ခဏကေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ခဏေလး အတြင္းမွာ မိမိကိုယ္မိမိ သတိတထား ၾကည့္မိသလား။ တကယ္တမ္း အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ႕ အေတြးေတြ မရွိဘူးရယ္။ အယူအဆေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြ မရွိေနဘူးရယ္။ ျပႆနာေတြ၊ ပူပင္ေသာကေတြ မရွိဘူး။ အတိတ္ေတြ မပါသလို၊ အနာဂတ္ေတြလည္း ဝင္မလာၾကဘူး။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။

~ ခင္ဗ်ား ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာခဲ့ဖူးမယ္။ အဲ့ဒီ ရယ္ေနခ်ိန္ကို မိမိကိုယ္ မိမိ သတိထားမိရဲ႕လား။

အဲ့ဒီ ရယ္မိခ်ိန္ခဏ။ အဲ့ဒီခဏေလးဟာ အခ်ိန္တိုေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္ကာလမွာ ရယ္ေမာခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ အဲ့သည္ခဏမွာေတာ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဇရာ မရွိဘူး။ အိုမင္းမႈ မရွိဘူး။ အခ်ိန္ကာလ မရွိဘူး။ အေႏွာင္အဖြဲ႕မရွိဘူး။ ေနာက္ဆံုး ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း မရွိဘူး။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။

သတိထားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေပါ့။ မိမိကိုယ္ မိမိ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ရယ္ေမာေနႏိုင္တဲ့ ခဏဟာ တဒဂၤ အသိဉာဏ္ လင္းပြင့္မႈ (Enlightenment)လည္း ျဖစ္ေသးတယ္။ ေပါ့ပါးတဲ့ ခဏ၊ အတြယ္အေႏွာင္ မရွိတဲ့ ခဏ။ ပူပင္ေသာကေတြ ျဖတ္ခနဲ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ ခဏ။ ၾကည္လင္သြားတဲ့ တစ္ခဏလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဒီတစ္ခဏကို အမ်ားက လိုလားၾကတာပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ အမ်ားစုဟာ အဲ့ဒီခဏကို ထပ္ကာ ထပ္ကာ ရွာေဖြၾကတယ္။ တစ္ခါ ရယ္ေမာမိၿပီးရင္၊ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ရယ္ေမာႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြကို ဖန္တီးခ်င္ၾကတယ္။ ဟာသ တစ္ခုၿပီးရင္ ေနာက္ဟာသ တစ္ခုကို ငံ့လင့္ၾကတယ္။ မိမိရယ္ႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု စုၾကရေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ … မိမိ ရယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေမာေတြခ်ည္း ရွာမိရက္သား ျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ မိမိရယ္ရႊင္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ျပင္ပ အေၾကာင္းတရားအေပၚ တည္မွီေနလို႔ပါပဲ။ ျပင္ပအရာေတြကလည္း အၿမဲေျပာင္းလဲ ေနသလို၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကလည္း ေျပာင္းလဲေနရေတာ့တယ္။

စင္စစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာႏိုင္စြမ္းဟာ ျပင္ပအေၾကာင္းအေပၚ မမွီတည္ဘူး။ မိမိရဲ႕ ရင္တြင္းႏွလံုးအေပၚပဲ တည္မွီတယ္။ မိမိကိုယ္ မိမိ သိရင္၊ မိမိဟာ ဘာမွမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သိရင္- မိမိငံ့လင့္မႈ၊ မိမိ ရွာေဖြမႈ ကိုယ္တိုင္ဟာ ဟာသ သက္သက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕လိမ့္မယ္။

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္ထားမိတတ္တဲ့ မိမိနဲ႔ မိမိဘဝဟာ ဟာလာဟင္းလင္း ဗလာက်င္းလ်က္သား ဆိုတာ ျမင္လိုက္ရလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေလာကတစ္ခုလံုးဟာ အေလးနက္ဆံုးနဲ႔ အႀကီးမားဆံုး ပ်က္လံုးတစ္ပုဒ္မွန္း သိလိုက္ရလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခါ မိမိ တစ္သက္လံုး ငတ္မြတ္ခဲ့တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာႏိုင္စြမ္းဟာ မိမိ ရင္ထဲ မေပ်ာက္မပ်က္ ေရာက္ လာေတာ့တာပဲ။

……………………………….
Seekers on Happiness
……………………………….
With My Beloved Ma, Lin Lin Latt
June 10th 2014 at 1:20 PM

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: