သခ်ၤာဘုရင္မ

ဒီရက္ပိုင္း အတြင္း ငယ္ခ်စ္ သခ်ၤာ ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ငယ္စဥ္က အားျပဳခဲ့၊ ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ား ျပန္ေမႊ ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ အနီးဆံုး မွာ – အျခား Text မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သခ်ၤာေဖာင့္အားျဖင့္ ဤအြန္လိုင္း မ်က္ႏွာစာမ်ားသို႔ မတင္ တတ္ ေသာေၾကာင့္၊ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း သမိုင္းေၾကာင္း တို႔ကိုသာ စဥ္းစား ပါသည္။ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္း အကၡရာမ်ား ကို အေတာ္အတန္ မသိလ်ွင္ ပင္ စိတ္ဝင္ တစား ရွဳၾကည့္ႏိုင္သည့္ စာမ်ားမွာ – က်ေနာ္ တို႔ ကို သခ်ၤာ ပညာ ျမတ္ႏိုး စိတ္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပး ခဲ့သည့္ W.W.Sayer၊ E.T.Bell၊ J.R.Newmann၊ G.H.Hardy၊ ဆရာေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ တို႔ စာမ်ား ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ သည္- ဂ်ီဩေမႀတီ၊ အကၡရာသခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ နကၡတၱ ဟူ၍ ေရွးေခတ္ ခြဲျခား ခဲ့သည့္ သခ်ၤာလက္ခြဲ ေလးခု ကို အမ်ား စိတ္ဝင္စားလြယ္ေအာင္ တစ္ခုခ်င္းကို တစ္အုပ္ခ်င္း ေရးသားရန္ ႀကိဳးပမ္း လိုခဲ့သည္ ဆိုပါသည္။ “လူျဖစ္တာ ယူကလစ္ပညာ ေလ့လာဖို႔” – ဂ်ီဩေမႀတီ၊ “သခ်ၤာဘုရင္မ” – အကၡရာသခ်ာၤ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) တို႔တြင္သာ ထြက္ရွိ ခဲ့ၿပီး၊ “သခ်ၤာပညာရွင္တုိ႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီေလာ” ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခား သခ်ၤာ ပေဟဠိမ်ားကို မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စသျဖင့္ တင္ျပ ထားခဲ့သည္မွ အပ၊ အားမလို အားမရ ရွိခဲ့ သည္။ ရည္မွန္း ထားသည့္ အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းဆဲ – ကြယ္လြန္ သြား ခဲ့ရ သည္ ျဖစ္၍ – ဂီတႏွင့္ နကၡတၱ ကို မေအာင္ျမင္ ခဲ့ – ဟု သိထားရပါသည္။

ယခု စာမွာ – ၎၏ “သခ်ၤာဘုရင္မ” မွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး၊ မိတ္ဆက္တြင္ ဦးျမင့္ဟန္၊ ပညာေရး သုေတသန ဗ်ဴ႐ို က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

သခ်ၤာဘုရင္မ စာအုပ္ ျပဳစုသူ ဦးလြဏ္းေမာင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ အတြင္း က်က် သိပါသည္။ သူသည္ သခ်ၤာ ျမတ္ႏိုးသူ တစ္ေယာက္ – “ဘယ္မ်ွ ျမတ္ႏိုးပါသလဲ” ဟု ေမးလာပါအံ့ ။ အတိတ္၏ အရိပ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပၿပီး အေျဖေပးရပါမည္။

တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ အျမင့္ ၆ ေပ ခန္႔ မီးခံေသတၱႀကီးတစ္လံုး ဝယ္လာသည္။ “ခင္ဗ်ားမွာ စိန္ေရႊ ရတနာေတြ မရွိဘဲ ဘာလုပ္ဖို႔လဲဗ်” ဟု ကၽြန္ေတာ္ က ေနာက္လိုက္ သည္။ “စိန္ေရႊ ရတနာထက္ အဖိုးတန္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ထည့္ဖို႔ ဝယ္တာဗ်” ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ မီးခံ ေသတၱာႀကီး ေနရာခ်ၿပီးသည့္ အခါ သခ်ၤာစာအုပ္ေတြကို တစ္ကန္႔စီ ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေတာ့မွ သူသည္ စိန္ေရႊ ရတနာေတြထက္ သခ်ၤာကို ပိုၿပီး ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူ တစ္ေယာက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ ေအာက္ပါ စာသည္ – ဂဏန္း သခ်ၤာ အေၾကာင္း – ဆိုသည္ထက္ – ဂဏန္းသခ်ၤာ သမိုင္းႏွင့္ ယင္း အေပၚ သေဘာထား ၏ မိတ္ဆက္ မ်ွသာ ျဖစ္ သည္။ အျခား ပံုမ်ားႏွင့္ လိုလားသူ အခ်ိဳ႕ အတြက္ လက္လွမ္းမီ သမ်ွ Ebook မ်ားကို မူ သီးသန္႔ ပူးတြဲ ထည့္သြင္းသည္။

ေဇယ်
……………………………

သခ်ၤာဘုရင္မ

(၁)
သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ႀကီး ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ သမိုင္းတင္ေခတ္ဦး ေလာက္မွ စ၍ လူသည္ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်ိဳးေထာင္တတ္လာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ကို စနစ္တက် စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အနက္ အိႏၵိယ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္ သည္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္သည္ အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ထက္ ေရွ႕ သို႔ ေျခ တစ္လွမ္း ေရာက္ေနရျခင္းမွာ ယင္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံအသိမ်ားကို ထည့္သြင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ပါသည္။

၆၀၀ ဘီစီ မတိုင္ခင္ကပင္ အိႏၵိယ ရွိ ဟိႏၵဴ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၌ သခ်ၤာကို တရင္းတႏွီး လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ မွ သခ်ၤာ ပညာ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရ “ခရမ္းမား” Dr. Kramer က “သခၤ်ာ၏ ပင္မေရစီး” (Main Stream of Mathematics) အမည္ ရွိ က်မ္း၌ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ထိုက်မ္းတြင္ အေရွ႕ကမၻာ၊ အေနာက္ကမၻာ ရွိ ေရွးဦး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔ သခ်ၤာအေပၚ အေလးထားခဲ့ၾကပံုမ်ားကို စံုလင္ေအာင္ ပံုျပင္ ဇာတ္နိပါတ္ က အစ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အေလးထားတတ္ၾကသည့္ က်မ္းဂန္ တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ “လာလိတဝိစတိရ” ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္ မွာ –

“ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳခ်ိန္ ေရာက္ေသာ အခါ ရည္ရြယ္ထားေသာ သတို႔သမီးေလာင္း ‘ဂိုပ’ (Gopa) ၏ ခမည္းေတာ္က မိမိ၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ စံုဖက္ လိုသူ ေပါင္း ငါးရာ ရွိေန၍ အားလံုး အတြက္ အရည္အခ်င္း စစ္ စာေမးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေျဖဆို ရမည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ – စာေပ အေရးအသား၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ေတးဂီတႏွင့္ ေလးအတတ္ ဟူ၍ ေလး ဘာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေလးဘာသာ စလံုး ၌ အျခား ၿပိဳင္ဘက္ အားလံုး အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သည္ ထိုေခတ္ က အလြန္ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး “အာဇုန” ႏွင့္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ အာဇုန က ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အား သိပၸံႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတ တစ္ခု ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ရန္ ေတာင္းဆို သည္။

“ထိုအခါ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာက တစ္မိုင္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ ေရွးေခတ္ ဟိႏၵဴ အကြာအေဝး အတိုင္းအတာ ေရာက္ေအာင္ အေျခခံ အဏုျမဴ တို႔ကို တြက္ခ်က္ ဆက္စပ္ ျပသည္။ အေျခခံ အဏုျမဴ ခုႏွစ္လံုးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးသည္။ ဤ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴငယ္ ခုႏွစ္လံုးသည္ အတန္ အသင့္ ေသး ငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးျပန္သည္။ ဤ အတန္ သင့္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ ခုႏွစ္လံုး သည္ ေလတြင္ လြင့္ေမ်ာတတ္ေသာ ျမွဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပး ၏။ ဤနည္း အတိုင္း တစ္မိုင္ အလ်ား ျပည့္ သည့္ တိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုျပ ခဲ့သည္။

“စာရင္းပါ ခုႏွစ္ (၇) အားလံုး၏ ေျမွာက္လဒ္ ဂဏန္းလံုးေရ (၅၀) ပါရွိေသာ ဧရာမ ကိန္းဂဏန္းႀကီး တစ္လံုးကို ေပးရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ ၏ အေျခခံ အဏုျမဴသည္ ေခတ္သံုး အဏုျမဴ ထက္ ပမာဏ လြန္စြာ ႀကီးေသးသည္ ဟု ေစာဒက တက္လိုက တက္ႏိုင္ ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ၆၀၀ ဘီစီက ဟိႏၵဴတို႔၏ သိပၸံပညာသည္ ႀကီးမားေသာ ကိန္းဂဏန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစိမ္းေၾကာင္း၊ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္သည့္ အေၾကာင္း ကိုသာ လ်ွင္ ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္” ဟု ခရမ္းမားက ဆိုသည္။

(၂)
၆၀၀ ရာစု ဘီစီ ကာလတြင္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတို႔ အထူးတလွယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ “ဂဏန္း သခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ ဂ်ီဩေမႀတီ ႏွင့္ နကၡတၱ ပညာ ေလမ်ိဳးစပ္ ကြာဒရီဗီယမ္” ကို “သခ်ၤာ” ဟု ပိုက္သာဂိုရ က သတ္မွတ္သည္။ ယင္းသခ်ၤာကို “ဘဝ လမ္းညႊန္ ဒႆန” အျဖစ္ ၎က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပိုက္သာဂိုရက –

“ကိန္းသီအိုရီ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) ကို ေလ့လာျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးလြန္းသည္ ဆိုျခင္းမွာ မွန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ လမ္းစဥ္ သည္ ဘဝသံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဘဝတစ္ဖန္ ျပန္မျဖစ္ေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္၏” ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ဆိုခဲ့၏။

ဤေနရာတြင္ “သီအိုရီ” ဟူေသာ ေဝါဟာရအေၾကာင္း၊ ယင္းေဝါဟာရ အေရးပါလာပံုအေၾကာင္းကို အနည္း အက်ဥ္း ေလ့လာၾကည့္ သင့္သည္။ “သီအိုရီ” Theory သည္ မူလက “ေအာ့ဖစ္” Orphist ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဝင္မ်ား၏ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဂရိေဗဒ ပညာရွင္ “ကြန္းဖို႔”က – သီအိုရီ ဟူသည္ မွာ -အသက္တမ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာေဖြ အားထုတ္မႈ ဟု ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပ၏။ တစ္နည္း – “အရာခပ္သိမ္း အေပၚ ၾကည့္ရွဳ ရွာေဖြ အားထုတ္ေန သူကို ထာဝရ ဘုရားသခင္ အေပၚခံစားျခင္း ႏွင့္ တစ္သေဘာ တည္း ထားသည္။ ၎ ေသဆံုး ေပ်ာက္ ကြယ္ ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ဘဝ သစ္ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ျခင္း ၌ ဘုရား သခင္ တစ္ဖန္ ရွင္သန္ျပန္သည္” ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုက္သာဂိုရ အဖို႔ – “အသက္တစ္မ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာၾကံအားထုတ္မႈ” Theory ဟူသည္ ပိုင္းျခားသိတတ္ေသာ တိဟိတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည္ဟု ယူဆသည္။ သခ်ၤာဆိုင္ရာ သိျမင္မႈ အတြင္း၌ ယင္းအဓိပၸာယ္သည္ ေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒမွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ “သီအိုရီ” သည္ တစ္စ တစ္စ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အဓိပၸာယ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ ပိုက္သာဂိုရ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေအာက္၌ ေရာက္ေနၾကသူ အမ်ား အတြက္ အေျခခံ မူ တစ္ခုကို ဘဝင္ တက် စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ မိေစသည္။

Read more of this post

Mind associated with Ideas

“The mind which differentiates man and woman, associates itself with thoughts or ideas. In other words, manayatana associates itself with dhammayatana. People often say, “I am paying attention to somebody,” “I am thinking of someone,” “I have dreamt of someone,” etc.

In face, nobody meets anybody else. Such thoughts do occur incessantly during all waking hours. They run in series. Unwholesome thoughts, too, occur often. Everytime a thought occurs, the mind associates itself with it, and many people revel in such thoughts, and would not like the suggestion that they go in for meditational practice.

There are some preachers who instruct their audience to keep their minds free and relaxed instead of concentrating on meditational points because concentration, they say, restricts the mind. This is in contravention of the Buddha’s instructions although it assumes an appearance of the Buddha’s teachings. If, according to these preachers, the mind is set free, it will surely indulge in fond thoughts and revel in sensual pleasures. It would be like the idle thoughts of an opium smoker. Indulgence in such idle thoughts is the same as indulgence in sensual pleasures. In Hemavata Sutta, the statement that the mind works conjointly with sense-objects or ideas is appropriate. In order to separate the mind from the ideas, one must go in for meditational practice to gain concentration. If the concentration power is weak, the mind will go astray associating itself with the sense-objects outside the point of meditation, as the yogis must have found for themselves.

Some pretentious preachers blame meditational practice as causing bodily discomfort. This is really discrediting the Buddha’s word.Those who follow their advice would be losing their chance of gaining true insight and would be unwittingly committing a great sin against Ariya and other noble persons.”

Read more of this post

အမတဂုဏ္

လမ္းညႊန္သမႈ၊ ( ဝါ ) ေထာက္ပံ့ တြန္းအား ျပဳတတ္ၾကသူေတြကို ဆရာ ( ဆာရာ၊ အရိပ္ ) လို႔ ေခၚဆိုၾကျမဲပဲ လို႔ ဆိုရင္ က်ေနာ္ ငယ္စဥ္ တန္းေက်ာင္း ဘဝ၊ သခ်ၤာကို ျမတ္ႏိုးစ ျပဳခ်ိန္မွာ ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ ( ျမားနတ္ေမာင္ )၊ W.W.Sawyer ၊ G.H.Hardy ၊ B.Russell တို႔ဟာ က်ေနာ့ဆရာ ( က်ေနာ့ေအးရိပ္ ) မ်ား ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ( စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ ျဖစ္၍ ျမင္ဆရာမ်ားဟု ေခၚမည္လား မေျပာတတ္ )

အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာတန္းကို နကန္းတစ္လံုး မသိေသးတဲ့ အဲ့အခ်ိန္က သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ထားနဲ႔ စ်ာန္ဝင္စားမႈ၊ စရိုက္ေတြကို ေလးစား အားက်လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသူက ဆရာလြဏ္းေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းကို ကိုင္တြယ္ရင္း လစဥ္ လစဥ္ သခ်ၤာ ဗဟုသုတနဲ႔ ပေဟဠိ ဝွက္စာေတြ တင္ထုတ္ေပးေနက်ပါ။ လစဥ္လတိုင္း ဆရာ့ေဆာင္းပါးေတြကို က်ေနာ္တို႔ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာ့စာေတြကို ဖင္တျပန္ ေခါင္းတျပန္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကသည္အထိ ပဲဆိုပါေတာ့။ အဲ့ဒီေဆာင္းပါးေတြကေန တစ္ဆင့္ သခ်ၤာပညာရပ္အေပၚ တန္ဖိုးထားတဲ့ ဆရာ့စိတ္ထားကို ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။

သိပ္မၾကာေသးမီမွာ ဆရာဆံုးပါးသြားခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆရာ နဲ႔တူမယ့္ ေနာက္တစ္ေယာက္ မရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္လား မသိ – ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းရဲ႕ လစဥ္သခ်ၤာက႑ေလး လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ဆရာ့ကို နွေျမာတသ ဦးညႊတ္ရင္း သူထားခဲ့တဲ့ လမ္းကို ဆက္ေလ်ာက္လာခဲ့တယ္။ ကေန႔ထိတိုင္ ေလ်ာက္ေနဆဲပါ။ ေတာင္ကမ္းပါးယံကို ေခြပတ္ လိမ္ေကာက္ ေဖာက္ထားတဲ့လမ္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းေပ်ာက္လို႔ မိမိခြန္အားနဲ႔ မိမိ ထြင္းေဖာက္သြားရတဲ့လမ္း။ ဒီလမ္းေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ဟာ ဘာျဖစ္မလဲ ။ အဆံုးသတ္ ဆိုတာေကာ ရွိရဲ႕လား ။ အဲ့ဒါကို က်ေနာ္ မသိပါဘူး။ ဒီပို႔စ္မွာ ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက – ဘယ္သူမွ မပါဘဲ ဘယ္အား ဘယ္မာန္ေတြနဲ႔ ဆက္ေလ်ာက္ခဲ့ ပါသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ဆရာရဲ႕ စာပိုဒ္ငယ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ “အခ်စ္စစ္ ဟူသည္” ဆိုတာကို “အမတဂုဏ္” အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ျပန္ေရးတယ္။

………………………………….

ပေလတိုရဲ႕ က်မ္းေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ထဲမွာ စာပြဲသဘင္ လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ( SYMPOSIUM ) က်မ္း ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ “အခ်စ္၊ ေမတၱာ” ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ယုတၱိေဗဒ ရွဳေထာင္နဲ႔ တင္ျပထားတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့ “ပေလးတိုး နိဒါန္း” ထဲမွာ – အဲ့ဒီက်မ္းရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ စာအုပ္မွာေတာ့ “ေဆာ့ခရတၱိရဲ႕ ေမတၱာဘြဲ႕” လို႔ အမည္ ေပးထားတယ္။

အဲ့က်မ္းမွာ ေဆာ့ခရတၱိက အဓိပၸာယ္ အခ်ိဳ႕ ဖြင့္ဆိုရာကေန နိဒါန္းပ်ိဳးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခုသာမာန္ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ အတၱေနာမတိ အသိ ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ေတာ့ ပံုစံ ကြဲျပား ေနမယ္။ သူ ဖြင့္ဆိုျပခဲ့တာက –

Read more of this post

စြမ္းအင္မည္း ရွာေဖြေရး သမားမ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္မ်ား

Saul Perlmutter, Adam Riess and Brian Schmidt

၂၀၁၁ ခုနွစ္ အတြက္ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို အေမရိကန္၊ ေလာရင့္စ္ ဘာကေလ အမ်ိဳးသား ဓာတ္ခြဲဌာန က သိပၸံပညာရွင္ ေဆာလ္ ပါမက္တာ (Saul Permutter) ၊ ဘယ္လ္တီမိုး-ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္က အဒမ္ ရိစ္ (AAdam Riess)၊ ဝက္စ္တမ္ ခရိ – ဩစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္က ဘရုိင္ယန္ ရွမစ္ဒ္ (Brian Schmidt)တို႔က ခြဲေဝ ရရွိပါတယ္။

အေဝးတစ္ေနရာက ေနေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာရင္း စၾကာဝဠာရဲ႕ ျပန္႔ကားမႈ အရွိန္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာ ေတြ အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပါမက္တာက ႏိုဘယ္ဆုရဲ႕ ဆုေၾကးျဖစ္တဲ့ SEK 10m ( စတာလင္ေပါင္ 934,000 ) တစ္ဝက္ကို ရရွိတာျဖစ္ျပီး၊ ရိစ္နဲ႔ ရွမစ္ဒ္တို႔က အျခားတစ္ဝက္ကို ရရွိပါတယ္။

ဆြီဒင္ သိပၸံဆိုင္ရာ ေတာ္ဝင္ အကယ္ဒမီက ေျပာၾကားရာမွာ “လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၄ ဘီလ်ံေလာက္က စတဲ့ မဟာေပါက္ကြဲမႈ ( Big Bang ) ျဖစ္စဥ္ အျပီးမွာ စၾကာဝဠာဟာ ျပန္႔ကားထြက္လာေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သိခဲ့ရတာ ရာစုႏွစ္တစ္ခု နီးပါး ရွိပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပန္႔ကားႏႈန္းဟာ အရွိန္ျမင့္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ကေတာ့ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတယ္။ တကယ္လို႔သာ အဲ့သလို အရွိန္နဲ႔ အဟုန္နဲ႔ ျပန္႔ကားေနမယ္ဆိုရင္ ဒီစၾကဝဠာဟာ ေအးခဲသြားပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။

၁၉၃၂ ခုနွစ္က အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ ဝီလ္လမ္ ဒဲ စစ္တာ တို႔ႏွစ္ဦး တင္ျပခဲ့တဲ့ ပံုစံငယ္ တစ္ခုအရ ျဒပ္ဆြဲအားေၾကာင့္ စၾကဝဠာရဲ႕ျပန္႔ကားႏႈန္းဟာ ေႏွးေကြးသြားမယ္ လို႔ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုက ယံုၾကည္ထားတာပါ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ေလာက္မွာေတာ့ ဒီ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမယ့္ ဘယ္အခ်က္အလက္မွ မေတြ႔ရွိခဲ့ၾကဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ေယဘုယ် ႏိႈင္းရသီအိုရီထဲက အိုေဟာင္းေနျပီးေဘးဖယ္ထားခဲ့ရတဲ့ စၾကာဝဠာ ကိန္းေသ ၊ ( Lambda λ ) ကို အခ်က္အလက္ေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ မထည့္မျဖစ္ ျပန္ထည့္ခဲ့ၾကရတယ္။ Read more of this post

သခ်ၤာကို သင္ရာတြင္

သခ်ာၤဆိုတာဘာလဲ ။ ဘယ္စာအုပ္က ဘယ္လို ညႊန္းပါတယ္ဆိုတာထက္ အထက္တန္းေက်ာင္း သခ်ၤာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာေတြ သင္ရလဲ ။ ဒီေမးခြန္းက စသင့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ( သခ်ၤာကို က်က္ရမယ္ဆိုျပီး သင္တဲ့ ေက်ာင္းအမ်ားစုေတာ့ ရွိေနတယ္ ။ အဲ့ဒါကို ဖယ္ထားရင္) ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထက္တန္း သခ်ၤာပညာမွာ အီေကြးရွင္း ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ ကိန္းဂဏန္း ေမးခြန္း ေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ပဲ အာရံုစိုက္ခဲ့တယ္။ ေကာလိပ္ သခ်ၤာ အဆင့္တက္လာေတာ့ အဲ့ေမးခြန္းေတြထဲက အေျပာင္းအလဲ၊ Variables ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို မူတည္ထားတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိန္းဂဏန္းေတြတင္ မကေတာ့ဘူး။ အစုေတြ၊ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ၊ အျခား သခ်ၤာ စိတ္ကူးထည္ေတြ ကို အာရံုထား လာတယ္။

ဘယ္လို ပဲ ျဖစ္ေနေန အထက္တန္း ေရာ၊ ေကာလိပ္ တကၠသိုလ္မွာပါ သခ်ၤာ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ၾကားရျပီ ဆိုရင္ ေနာက္ကြယ္မွာ အေရးပါတဲ့ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက ဆင္ျခင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ေျပာရင္ ထုတ္ယူ ေကာက္ယူဆင္ျခင္မႈ လို႔ေခၚမလားပဲ။ Deductive Reasoning လို႔ ဘိုလို ေခၚပါမယ္။ ( ဒါေပတဲ့ အဲ့ဒါကို ထုတ္ယူ ဆင္ျခင္တယ္လို႔ ပညာေရးဌာန အစိုးရထုတ္ ယုတၱိေဗဒ စာအုပ္ေတြမွာ မျပန္ထားဘူး။ )

စတိတ္ေက်ာင္း ၊ တန္းေက်ာင္း အဆင့္ သခ်ၤာမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ညီမ်ွျခင္း တစ္ခု ခ်ေပးမယ္ ဆိုပါေတာ့ ။ အဲ့ညီမ်ွျခင္းမွာ မသိကိန္း တစ္ခု ပါမယ္ ဆိုရင္ ( ဥပမာ – x ) အဲ့ မသိကိန္း x ကို ရွာႏိုင္ဖို႔က ေပးထားတဲ့ ညီမ်ွျခင္းရယ္ ။ ေနာက္ထပ္လိုအပ္မယ့္ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ိဳ႕ ရယ္ ( တစ္ခါတစ္ေလ အဲ့အခ်က္အလက္ ေတြေတာင္ ပါခ်င္မွ ပါမယ္ ) ကို အသံုးျပဳျပီး ဆင္ျခင္ ယူရတယ္။ တန္းျမင့္ သခ်ၤာသမား ျဖစ္လာရင္လည္း အဲ့အတိုင္းပဲ ။ သခ်ၤာ ျပႆနာ ပုစၦာေတြ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖ ရယူႏိုင္ဖို႔ ဆင္ျခင္ယူမႈကိုပဲ အသံုးျပဳရတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ သခ်ၤာရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္က ဆင္ျခင္ယူမႈပါ။ ဒါေပတဲ့ လက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာ အလြတ္က်က္ေတြ မ်ားေနတယ္။ သခ်ၤာကို အေျဖရလိုမႈ တစ္ခုထဲ အတြက္ပဲ သံုးေနတယ္။ ဒါကလည္း အတိအက်ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ စာေမးပြဲမွာ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ဒီအေျဖကို ေပးပါ – ( မွားလည္း မမွားပါဘဲ-) အျခားေျဖမိရင္ ၾကက္ေျခခတ္ ပစ္တာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သခ်ၤာေမးခြန္းေတြမွာ ရွိတာက – ဒီလိုမ်ိဳးေျဖပါ။ ဟိုလိုမ်ိဳး ေျဖပါ။လို႔ လမ္းေၾကာင္းျပ ေမးတတ္ပါတယ္။ အဲ့လို ေမးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အေျဖရဖို႔အတြက္ပဲ ေမးမယ့္ ေမးခြန္းေတြ အတြက္ ေက်ာင္းသားက ဘယ္လို ပံုစံ ျဖစ္ေနပေစ၊ ဘယ္နည္းကို သံုးသံုး စိတ္ၾကိဳက္ ေျဖခြင့္ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမွာလည္း ဘာလမ္းေၾကာင္း ျပ မွ မပါပါဘဲလ်က္ – ဆရာသင္ေပးတဲ့ အတိုင္း မေျဖလို႔ ေက်ာင္းသားကို အမွားေပးတာမ်ိဳး။ အဲ့လိုမ်ိဳးက သခ်ာၤပညာမွာ မရွိသင့္ဘူး လို႔ ထင္တယ္။ ဒါက သခ်ၤာကို အသံုးခ်ဖို႔ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ သြင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕ သခ်ၤာ ဥာဏ္ရည္နဲ႔ ကေလးရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ ဖြံျဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို သတ္ပစ္တာ။

Read more of this post

Quantum Counting

I love physics. So,as I read and liked it,this article is just shared from nature.com being pleased to my colleagues who interested in number theory and physics.

The blogger of it is Zeeya Merali, freelence from London.

Zayya
…………………………….
In 2008, quantum physicist Andrew White found himself building a “ridiculous machine” in his lab at the University of Queensland in Brisbane, Australia.

White had spent years working on quantum computation, attempting to exploit subatomic physics to create a device with the potential to outperform its best macroscopic counterparts. And he had learned that it was a tough job: the required quantum systems are fragile, and demand immaculate laboratory conditions to survive long enough to be of any use. Now White was setting out to test an unorthodox quantum algorithm that seemed to turn that lesson on its head. In this scheme, messiness and disorder would be virtues, not vices — and perturbations in the quantum system would drive computation, not disrupt it.

“I honestly thought, there’s no way this will work,” says White. But when he turned his ridiculous machine on, it ran1.

Read more of this post

2015 အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း

ဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔ ည ၊ Economist လင့္ခ္ တစ္ခုတြင္ တင္ျပထားသည္မွာ http://www.cisco.com တြင္ တြက္ခ်က္ေပးထားသည့္ ဇယား တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ တြင္ တကမၻာလံုး အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အင္အားသည္ တစ္လလ်ွင္ ၈၀.၅ exabytes ရွိလာလိမ့္မည္ ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ယင္း ပမာဏ သည္ DVD အေခြ ခ်ပ္ေရ ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ စာ ႏႈန္း ထားႏွင့္ ညီမ်ွသည္ ။ ယင္းႏွစ္တြင္ အာရွသည္ ေျမာက္အေမရိက ထက္ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ သာလြန္ ေနမည္ ျဖစ္ျပီး အာရွက တစ္လလ်ွင္ ၂၄.၁ exabytes ၊ ေျမာက္အေမရိက က တစ္လလ်င္ ၂၂.၃ exabytes ႏႈန္း ရွိေနလိမ့္မည္ ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ႏွင့္ ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္မည္ ဆိုလ်ွင္ – ဤထက္မက တိက် မည္ ။ ပိုမို နီးစပ္ေသာ စာရင္းဇယား ထြက္လာ ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ေရာ ၊ ယင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ပါ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း ေရွ႕ဆံုး ေရာက္ေနသည္က ေတင္ကိုရီးယား ျဖစ္ေၾကာင္း Cisco မွတ္တမ္း တြင္ အထင္အရွား ပါရွိသည္။

Read more of this post