ဘီး ႏွင့္ ဝင္႐ိုး ~ ပါရဂူ

“ပထဝီ သေမာေနာ ဝိရုဇၥ်တိ၊ ဣႏၵေခါလု ပေမာတာဒိ သဗၺေတာ”

ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္တရား ရိွသည့္ ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပထ၀ီ ေျမႀကီး ကဲ့သို႔ ခိုင္ၿမဲ၏။ စြဲေနေသာ သံမႈိ ကဲ့သို႔ လႈပ္ရွား ယိမ္းယိုင္ျခင္း မရိွ။ ယင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး သည္ ရံႊ႕ညြန္ ကင္းေသာ ေရကန္ ကဲ့သို႔ ညစ္ေၾကး ကင္းစင္၏။

ဓမၼပဒ မွာ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ အဆိုအမိန္႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အဆိုအမိန္႔မွာ ပါတဲ့ “သုဗၺေတာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုး ရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ “သုဗၺေတာ” ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ စကားလံုးရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္က “ေကာင္းေသာ အက်င့္တရား ရိွသူ” လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ အာသေဝါ ကုန္ခန္းၿပီးတဲ့ ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ အသံုးျပဳ စကားလံုး ကို “သု” ေကာင္းေသာ ဆိုတဲ့ ဝိေသသန နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ တြဲသံုး ထားရသလဲ။ ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဲ႕ အက်င့္တရား ကို “ေကာင္းေသာ” ဆိုတဲ့ ဝိေသသန နဲ႔ တြဲစပ္ သံုးစြဲစရာ မလိုဘူး လို႔ ထင္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္ က အာသေဝါ ကုန္ခန္းတဲ့ ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕ အက်င့္တရား မ်ားကို လည္း “ေကာင္းေသာ” ဆိုတဲ့ ဝိေသသန နဲ႔ တြဲစပ္ၿပီး သံုးဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ တစ္ကယ္ လို႔ မာန္မာန ေနာက္က ကပ္ပါ လာတဲ့ အက်င့္တရား ဆိုရင္ ေကာင္းေသာ အက်င့္တရား မဟုတ္ဘဲ မေကာင္းေသာ အက်င့္တရား ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

မာန္မာန တရား ဟာ ဘယ္ အရာ၀တၱဳ မ်ိဳးကို မဆို ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ တတ္တယ္။ အက်င့္တရား မွာ လည္း ေကာင္းတဲ့ အက်င့္တရား နဲ႔ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္တရား ဆိုတာ ရိွေနတယ္။ အာသေဝါ ကုန္ခန္း သြားတဲ့ ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕ အက်င့္တရား ကေတာ့ မာန္မာန တြယ္ကပ္ ပါလာျခင္း မရိွတဲ့ အက်င့္တရား မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေကာင္းေသာ ဝိေသသန နဲ႔ တြဲစပ္ အသံုးျပဳ ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ အက်င့္တရား မွာ ေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လွျခင္း ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရိွေနတယ္။ ယာဥ္ ရထားထိန္း က ျမင္းကို ႀကိမ္လံုးနဲ႔ ရိုက္ၿပီး အေျပး ခိုင္းတာမ်ိဳး မွာ ေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လွျခင္း ဆိုတဲ့ သေဘာတရား မ်ိဳး ရိွမေနဘဲ ယာဥ္ရထား ရဲ႕ ဟန္ပန္ အမူအရာ ကို နားလည္ၿပီး ျမင္းေျပးတာမ်ိဳး မွာသာ ေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လွျခင္း ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရိွေနတယ္။ ယာဥ္ထိန္း နဲ႔ ျမင္း ရဲ႕ ၾကားမွာ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာမႈ တည္ေဆာက္တာမ်ိဳး ဟာ ေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လွျခင္း ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရိွေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။

Read more of this post

ခ်ိန္ခြင္ညွာ ~ ပါရဂူ

က်ေနာ့ ဆရာအရင္း ျဖစ္တဲ့ ဆရာ ပါရဂူရဲ႕ ေဆာင္းပါးေလး တစ္ပုဒ္ကို အမွတ္မထင္ FB စာမ်က္ႏွာက တစ္ေနရာ မွာ ေတြ႔လိုက္ ရတယ္။ ကူးယူ လာခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ blog ထဲကို ကုိယ္ အျမတ္တႏိုး မွတ္မွတ္ရရ သိမ္းထား လိုက္ ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူမ်ား ေက်းဇူးပါ။
……………….

ခ်ိန္ခြင္ညွာ

အီေဗာလ်ဴရွင္း သီအိုရီ အရ ကမၻာေလာက ဟာ တစ္စတစ္စ တိုးတက္ လာတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ကမၻာေလာက ဟာ ဒြႏၵ နည္းအရ၊ ဒိုင္ယာ လက္တိကယ္ နည္း အရ တိုးတက္ လာတာ ျဖစ္တယ္။ အရာဝတၳဳ မွန္သမွ် ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဆက္စပ္ ေန တာ ျဖစ္တယ္။ ဒြန္တြဲ ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ေန႕ျဖစ္လာတယ္ ဆိုရင္ ည ေရာက္ မလာဘဲ မေန ဘူး။ နံနက္ခ်ိန္ ျဖစ္လာရင္ ညေန ေရာက္ ကို ေရာက္လာရမယ္။ နံနက္ခ်ိန္ ဟာ ညေနခ်ိန္ကို ေခၚေဆာင္ လာတယ္။ ညေနခ်ိန္ ေရာက္လာဖို႕ ၁၂ နာရီ ေလာက္သာ ေစာင့္ရ လိမ့္မယ္။ ဇာတိ ျဖစ္လာရင္ မရဏ ကပ္ပါလိမ့္မယ္။

ေယဘုယ် အားျဖင့္ မရဏ ေရာက္လာဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ ေလာက္ ေစာင့္ခ်င္ ေစာင့္ ေနရလိမ့္မယ္။ နံနက္ခ်ိန္ အၿပီး မွာ ညေနခ်ိန္ ေရာက္ လာတာဟာ၊ ဇာတိႏွင့္ အတူ မရဏ ကပ္ ပါလာတာ ဟာ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာ တရား ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ ေန တာ ျဖစ္တယ္။ ဒြႏၵသေဘာ၊ ဒိုင္ယာလက္တိကယ္ သေဘာ အတြင္း ငုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။အဲဒီနည္း အတိုင္း ပဲ အလင္းေရာင္ မွာ အေမွာင္ ေပၚလာတယ္။

သုခ နဲ႕အတူ ဒုကၡ ကပ္ပါလာတယ္။ က လို႕မၿပီးခင္ ပူေဆြး စရာ၊ ေသာက ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းက ေစာင့္ေနတယ္။ ၿပံဳးလို႕ လက္စ မသပ္ခင္၊ မ်က္ရည္က အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။မ်က္ရည္ ကို ဖိတ္မႏၱကျပဳလာတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ အၿပံဳး……အၿပံဳး….။

ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ထဲက ဘယ္ သေဘာတရား ကိုမွ မလိုက္ဘဲ ၾကားေနရင္၊ ဒါက အၿပံဳး၊ ဒါက မ်က္ရည္ ဆိုတာကို သိၿပီး မိမိ ကိုယ္ကို အၿပံဳး ႏွင့္လည္း မ ဆက္စပ္ ေစဘဲ၊ မ်က္ရည္ႏွင့္လည္း မဆက္စပ္ေစဘဲ၊ တတိယလူ “သာဒ့္ပါစင္” အျဖစ္ရွိေနရင္၊ ခပ္လွမ္းလွမ္း က ၾကည့္ရႈ အကဲခတ္ ေနရင္ အဲဒီေန႕မွာ ႏႈိးၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ အပၸမာဒ တရား ျဖစ္ေပၚ လာၿပီး သေဘာတရား ႏွစ္ခု ကို တစ္ခုစီ ခြဲျခားျမင္ေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။မ်က္ရည္ ထဲမွာ အၿပံဳး ကို ျမင္ေနရလိမ့္မယ္။ အၿပံဳးထဲမွာ မ်က္ရည္ ေပၚ လာလိမ့္ မယ္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဒြႏၵသေဘာ တရား ႏွစ္ခု၊ ဒိုင္ယာလက္တိကယ္ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ဆုိတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

Read more of this post

အထေတာ ဃူမကၠရ ဂ်ိဂယာဆာ :ပါရဂူ

က်ေနာ့ ဆရာရင္း ပါရဂူ ၏ “ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ” မွ ပထမ အခန္းကို ရိုက္ယူ တင္ရွိ ပါသည္။ ဆရာပါ (က်ေနာ္တို႔ ခ်စ္စႏိုး ဆရာပါ ဟုသာ ေခၚသည္ ) က ရာဟုလာ သံကိစၥည္း ၏ က်မ္းကို ဘာသာျပန္ ဆို ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပစ္ပယ္ ခံထားရေသာ စာအုပ္လည္း ျဖစ္သည္ ဟု က်ေနာ္ ေျပာလိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အတြင္းပိုင္း စာသား အမ်ားစု ကို ယေန႔ လူၾကီးမိဘ အပါ အဝင္ ဆရာမ်ား မႏွစ္သက္ၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာအုပ္သည္ က်ေနာ့္ အေပၚ ေက်းဇူး မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ – “သိဒၶတၳ” ႏွင့္ “ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ” ။ ဆရာပါ ၏ ဤစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ သည္ က်ေနာ့ဘဝကို အိပ္မက္မွ လက္ေတြ႕သို႔ လႈပ္ကိုင္ ႏိႈးၾကသည့္ စာအုပ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လႈပ္ႏိႈး ခဲ့သည့္ အတြက္လည္း ကေန႔ အခ်ိန္တြင္ အေကာင္း အဆိုးမ်ား ဒြန္တြဲ ရိုက္ခတ္လ်က္ ရွိ သည္။ အေကာင္း အဆိုး မည္သည္ ေလာက ဓမၼတာ ျဖစ္၍ ယင္း တို႔ လိႈင္းတံပိုး ၾကားတြင္ – ဘဝသည္ စင္စစ္ အသက္ဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ဤသည္ပင္လ်ွင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ သည္။ ယင္း ေက်းဇူး တို႔ကို ရည္သန္၍ ဤအြန္လိုင္း မ်က္ႏွာစာ တို႔တြင္ ၾကည့္မိသည္။ ဆရာပါ ၏ သိဒၶတၳ မွ လြဲ၍ ဤ “ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ” ကို ရွာ မေတြ႕ ။ ထို႔ေၾကာင့္ (စကားဦး နိဒါန္း မပါ) အခန္းအားျဖင့္ (၁၃) ခန္းသာ ရွိေသာ ဆရာ့ စာ ကို တစ္ခန္း ခ်င္း ရိုက္ယူ တင္ရွိရန္ စိတ္ကူးပါသည္။ ဤသည္ မွာ ပထမ အစဦး အခန္း ျဖစ္သည္။

ေဇယ်
……………………….
အပ်ိဳး အတြက္ ဆရာ၏ စကားဦးမွ အခ်ိဳ႕ အပိုဒ္ကို အနည္းငယ္ ထုတ္ႏုတ္လိုသည္။

“ဘာသာရပ္ ေပါင္း မ်ားစြာ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရာဟုလာ ေရးသြားခဲ့ေသာ တစ္ရာေက်ာ္ ႏွစ္ရာ နီးပါး ရွိ က်မ္းစာအုပ္ မ်ားထဲတြင္ “ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ” အမည္ရွိ က်မ္း စာအုပ္ တစ္အုပ္ ရွိသည္။ ရာဟုလာသည္ တစ္သက္လံုး သူကိုယ္တိုင္လည္း ခရီးသြားသည္။ သူ၏ ခရီးမွတ္တမ္း မ်ားကို ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ားစြာ လည္း ရွိသည္။ ကမၻာ့ ခရီးသည္ မ်ားကိုလည္း သူ၏ စာအုပ္ မ်ားထဲတြင္ တစ္ခမ္း တစ္နား ေနရာေပးထားသည္။

“‘ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ’ စာအုပ္မွာ ခရီးသြားျခင္း အလုပ္ကို က်င့္စဥ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္ အမႊမ္း တင္ ထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ သကၠတ သ်ွတၱရ က်မ္းၾကီး က်မ္းခိုင္မ်ားကို ‘အထေတာ ဂ်ိဂယာဆာ’ ဟူ၍ အျမတ္တႏိုး ဂုဏ္ျပဳ အမႊမ္းတင္ ထားသည္။ အဓိပၸာယ္ မွာ သ်ွတၱရ က်မ္းစာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳျခင္း သည္ လူ႕ေလာက အတြက္ ၾကီးစြာ အက်ိဳးျပဳျခင္း ျဖစ္၏ ~ ဟူ၍။ ရာဟုလာက သူ၏ ဃူမကၠရ (ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း အက်င့္) ကို သ်ွတၱရ က်မ္းဂန္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လ်က္ “အထေတာ ဂ်ိဂယာဆာ” ခရီးသြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ သည္ ေထာက္မီ၍ မရေသာ အလြန္ နက္နဲေသာ က်င့္စဥ္ျမတ္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဂုဏ္ျပဳ အမႊမ္းတင္ျပီး ေရးသား ထားသည္။ ရာဟုလာသည္ သူ၏ ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ “ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း” ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ကို ‘သ်ွတၱရ က်မ္းစာ’ ဟူ၍ က်မ္း စာအုပ္ အမည္ေပးထားသည္ ကို ေထာက္လ်က္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကို မည္မ်ွ အေလးထားသည္ ဆိုသည္ကို သိရွိ ႏိုင္သည္။

“ရာဟုလာသည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကို သူ ကိုယ္တိုင္လည္း က်င့္သံုးသည္။ ဤ ‘ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ’ က်မ္းစာအုပ္၌ ျပည္သူ အမ်ားကိုလည္း ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ က်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာျပထားသည္။”

…………………………..

အထေတာ ဃူမကၠရ ဂ်ိဂယာဆာ

“အထာေတာ ဃူမကၠရ ဂ်ိဂယာဆာ” (ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးကို စူးစမ္း ရွာမွီးျခင္း) ဟူေသာ သကၠတ စာလံုးျဖင့္ က်မ္းစာအုပ္ ကို အစျပဳထားသည့္ အတြက္ စာဖတ္သူမ်ား ဘဝင္မက် ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္သင့္။ အမွန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းစာ အုပ္ကို ေရးသား ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သ်ွတၱရ က်မ္းဂန္ မ်ား၌ စူးစမ္း ရွာမွီးျခင္း ျပဳလုပ္ အပ္သည့္ အရာမွာ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ႕ေလာက အတြက္ ၾကီးစြာ အက်ိဳးျပဳ ေသာ အရာ ျဖစ္၏ ဟု ဖြင့္ဆို ေျပာျပ ထားသည္။ ဗ်ာသ သည္ သူ၏ သ်ွတၱရ က်မ္းဂန္ ၌ ျဗဟၼ အား အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဟု ယူဆျပီးလ်ွင္ ျဗဟၼ ကို စူးစမ္း ရွာမွီးအပ္သည့္ အရာ ဟူ၍ ျပဳလုပ္ ဖန္တီး ထားသည္။ ဗ်ာသ ၏ တပည့္ ေဇမိနိသည္ ဓမၼကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဟု ထင္မွတ္ ယူဆသည္။

ေရွးေရွး ရေသ့ၾကီးမ်ားႏွင့္ အယူအဆ ကြဲျပားေနျခင္း သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ သ်ွတၱရ က်မ္း ေျခာက္က်မ္းကို ေရးသား စီရင္ ၾကေသာ ရေသ့ၾကီး ေျခာက္ပါး ထဲတြင္လည္း တစ္ဝက္သည္ ျဗဟၼာကို အေကာင္း မျမင္ၾကေပ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ သေဘာ အရ ေျပာျပရလ်ွင္ ကမၻာေပၚ ၌ အျမင့္ျမတ္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ အရာမွာ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာ သူထက္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း အက်ိဳး ႏွင့္ လူ႕ေလာက အက်ိဳး သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သူ မရွိေပ။

Read more of this post

ခဏ တံခါး

ဆရာပါရဂူရဲ႕ သနႏၱန ဓမၼ ဟာ Osho ရဲ႕ The Dhammapada: The Way of Buddha ကို – အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆို ထားခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့ ဆရာပါ့ကို ဒီကေန႕ မၾကာခဏ သတိတရ စိတ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို နဲ႔ – စာအုပ္ပံုကို ျပန္ေမႊရင္း ဆရာပါ့ စာအုပ္ေတြ ျပန္ဖတ္ ျဖစ္တယ္။ ဟိုဖတ္ သည္ဖတ္ ျပန္ေႏႊး – ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ – တစ္ခု ေရြးယူျပီး တင္ပါတယ္။ ဆရာ့စာရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အလံုးက် ေလးေတြကိုသာ နည္းနည္း ျဖည့္စြက္ ထားတယ္။

………………………………………..

ခဏတံခါး

‘ခဏိက’ သို႔မဟုတ္ ‘ခဏဘဂၤုရ’ ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္သည္ ‘တခဏသာ ခံျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ခဏိက သေဘာကို နားလည္ျခင္းသည္ တစ္ခဏျပီး တစ္ခဏ ( သို႔မဟုတ္ ) ခဏတိုင္း၊ ခဏတိုင္း ေနျခင္း၊ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ လက္ထဲ၌ ပစၥဳပၸန္ တခဏမွ တစ္ပါး အျခား မရွိ ဟု ဆိုလိုသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ နားလည္သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ – ‘မည္သူ႕ ထံတြင္မွ ခဏ ႏွစ္ခု တျပိဳင္တည္း ရွိမေနေၾကာင္း’ ထပ္ဆင့္ သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခဏ တစ္ခဏ သည္ ေရာက္လာျပီး ေနာက္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ေနာက္ အျခား တစ္ခဏ ေရာက္လာသည္။ လက္ထဲ၌ ယင္း ခဏ တစ္ခဏသာ ရွိသည္။

ယင္း တခဏ အတြင္း မည္သို႔ မည္ပံု ေနထိုင္ မည္နည္း။ ယင္း ေနနည္း ထိုင္နည္းသည္ ဘဝေနနည္း ထိုင္နည္း အတတ္ပညာ ပင္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ခဏ တစ္ခဏ ကို ခ်န္ရစ္၍ အျခား တစ္ခဏသို႔ ကူးသြားျခင္းသည္ သာမာန္ ဘဝ ေနနည္း ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခဏ တစ္ခဏ ၏ နက္ရွိဳင္းရာ သို႔ ဆင္း သြားျခင္း သည္သာ ဝိေသသ ထူးျခားသည့္ ဘဝေနနည္း ျဖစ္သည္။

Read more of this post

ဘာဝနာျဖင့္ ထံုမႊမ္းအပ္ေသာ

“ဘာဝနာႏွင့္ ထံုမႊမ္းအပ္သည္၊ ဓမၼျဖင့္ ေနထိုင္သည္” စသည့္ စကား ၊ ေဝါဟာရမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ား ( ေထရဝါဒတြင္ေရာ၊ အျခား ဘာသာမ်ိဳးကြဲ ေတြမွာေရာ ) ၾကားနာ ဖူးၾကသည္။ ထိုသို႔ ၾကားနာ မွတ္သားရာတြင္ နာယူသူ အေပါင္းတို႔က မည္သို႔ ဆက္လက္ က်င့္ၾကံ ၾကပါသနည္း။

ဘဝ တစ္ေလ်ာက္လံုး ဘာဝနာႏွင့္ ထံုမႊမ္းေနထိုင္အပ္သည္ ဆိုေသာ စကားကို က်ေနာ္ ၾကိဳက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ( ဝါးလံုးရွည္ႏွင့္ သိမ္းရမ္းသည္ ဟု ဆိုဆို ) အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ေနရသည့္ – ဘုရားစင္ေရွ႕ တရားထိုင္ေနမွ တရားက်င့္ ၾကံျခင္း မဟုတ္ေပ။ တရားတိုက္ ၊ တရား စခန္း ဝင္မွ တရား က်င့္ၾကံျခင္း အမွန္ မဟုတ္။ ဓမၼသည္ အခ်ိန္ပိုင္း အားျဖင့္ သာ ရွိအပ္ေသာ အရာ မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘာဝနာသည္ ဘဝ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမ်ွသာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ က်င့္ၾကံၾကလ်ွင္ မမွန္ကန္ေသာ အက်င့္အၾကံသာ ျဖစ္ပါမည္။ ဘဝ တစ္ေလ်ာက္လံုး ဟူေသာ စကားပုဒ္သည္ ဘဝရွင္သန္ေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး ဟု ဆိုလိုမည္။ ဤသည္မွာ က်ေနာ့ အယူသာ ျဖစ္ပါသည္။


မၾကာခဏ ၾကားရသည္။ “ခင္ဗ်ား တရား ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ထိုင္ႏိုင္သလဲ” ။ တင္ပလႅင္ေခြခ်ိတ္၊ မ်က္လံုးစံုမွိတ္၊ အသက္မ်ွင္းမ်ွင္းရွဴ၊ ဘယ္လက္ဖဝါးေပၚ ညာလက္ ဖဝါး ထပ္တင္၊ ခါးမတ္မတ္ထား။ တစ္မိနစ္လား၊ နွစ္မိနစ္လား၊ တစ္နာရီလား။ ထိုကဲ့သို႔ ျငိမ္လိုက္လ်ွင္ တရားစ ထိုင္ျခင္း သရုပ္သကန္ စတင္ျပီ ျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔။ ယင္း ေနာက္ကြယ္က သေဘာထားမ်ားကေရာ…..။ တရားကို ( ဝါ ) ဓမၼကို ထိုသို႔ ထိုင္လိုက္ျခင္း နည္းအားျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသလား။ ယင္းေမးခြန္းကို တစ္ခ်ိန္က က်ေနာ္ ေမးေလ်ာက္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက ဤသို႔ ေျဖၾကားသည္။

“ဒီလို တစ္မိနစ္ရရ၊ ငါးမိနစ္ရရ တရား ထိုင္ျပီး ရွဳမွတ္ၾက၊ အားထုတ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရျခင္း အေၾကာင္းက တစ္သံသရာလံုး၊ တစ္ဘဝလံုး ကပ္ျငိလာခဲ့တဲ့ စိတ္၊ သံေယာဇဥ္၊ တစ္ဘဝလံုး အထိန္းအကြပ္မဲ့ လႈပ္ရွား ေနာက္က်ိခဲ့တဲ့ စိတ္ရိုင္းေတြကို တည္ျငိမ္ေလးနက္ သြားေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ ဒကာ။ ကေလးတစ္ေယာက္ လမ္းမေလ်ာက္တတ္ေလ်ာက္တတ္ ေလ်ာက္ခါစမွာ ေျခတစ္လွမ္း ဘယ္လို လွမ္းရမယ္လို႔ တြဲေခၚ သင္ၾကားေပးရတာ ရွိတယ္။ တစ္လွမ္းလွမ္းႏိုင္ရင္ ေနာက္တစ္လွမ္း၊ ေနာက္တစ္လွမ္း စသျဖင့္ ၊ အဲ့သလို မ်ိဳးပဲ၊ တစ္မိနစ္၊ ငါးမိနစ္ အဲ့ဒီေနာက္ တစ္နာရီ ၊ နွစ္နာရီ စသျဖင့္။ ဒီလို သေဘာပါပဲ။

ဘာဝနာကို ဘယ္လို ပြားမ်ားရမယ္လို႔ စတင္သင္ၾကားခ်ိန္မွာ ဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္းရဲ႕ အစဦး အေျခခံကို စတင္ ပ်ိဳးယူရ တယ္။ ထိုင္ေနမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစပ်ိဳး အေျခအေနကေန ပြားမ်ားယူႏိုင္လို႔ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ျပီး ဣရိယာပုတ္ ေလးပါးစလံုးေရာ၊ မိမိတို႔ ကိုယ္စီ ဘဝထဲ အေရးအရာ ေတြ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းတဲ့ အခါမွာေရာ သတိမျပတ္ ထံုမႊမ္းေနသြားရပါမယ္။ ယုတ္စြ အဆံုး အိမ္ယာ ထူေထာင္ရင္း၊ သားသမီး ေျမးျမစ္ တစ္စုနဲ႔ စီးပြားရွာေဖြရင္းလည္း ဘာဝနာ ဟာ ပြားမ်ား ေနႏိုင္ပါတယ္။” Read more of this post

ေဝါဟာရ/ အဓိပၸာယ္/ သိမႈ/ ရွိမႈ = ျပႆနာ

ဒီညမွာ အိႏၵိယ ဒႆန ဆရာ အိုရွိဳးရဲ႕ စာေတြ လိုက္ဖတ္ ျဖစ္တယ္။ ေရွးေဟာင္းတရုတ္ ဒႆနေတြထဲက တာအိုဝါဒအေပၚမွာ အားျပဳေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူရဲ႕ The Way of Tao ကို ၾကိဳက္တယ္။ ျမန္မာျပန္ဆို ၾကည့္ဖို႔ စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ မေက်လည္တာ တစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒါက Tao ( ေတာက္ ) ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ ေနရာပါ။ ဆရာသက္လံုရဲ႕ ေစ့ထားေသာ တံခါးမ်ား ( ပ+ဒု ) မွာေတာ့ Tao ကို ဓမၼတရား၊ ေတာက္ လို႔ ပဲ ထည္လဲသံုး ဖြင့္ဆိုျပထားတယ္။

Tao ဟာ ( က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္ ေျပာရင္ ) ဓမၼတရား ဟုတ္ပါသလား။ အဲ့ဒီ ေဝါဟာရနဲ႔ ဖလွယ္သံုးလို႔ ရပါ့မလား။ ဓမၼ ဆိုတာ ဗုဒၶဝါဒနဲ႔ ႏြယ္ျပီး သိရတဲ့ ပါဠိစကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဓမၼ ဆိုတာ လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

ဒီမွာ သံုးထားတဲ့ Tao ဟာ လမ္းလား။ လမ္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဆရာေတြ သူတို႔ဘာသာအလိုက္ ျပန္ဆိုရာမွာ Tao ကို God နဲ႔ ဖလွယ္သံုးႏႈန္းထားတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ့ Tao ကို Tao အတိုင္းပဲ ျပန္ဆိုၾကတယ္။ ဘာလို႔ဆို Tao ရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ ကိုယ္ႏိႈက္က ဖြင့္ဆိုရ ခက္ခဲေနလို႔ပါပဲ။

တာအိုဝါဒရဲ႕ ဆရာသခင္ ျဖစ္တဲ့ Lao Tzu က သူရဲ႕ Tao Teh Ching မွာ ေရးသားထားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အပိုဒ္ေရ ( ၈၁ ) ပုိဒ္ ရွိတဲ့ အနက္ ပထမဆံုး အပိုဒ္မွာတင္ ရွင္းထားတာက –

ရွင္းလင္းေျပာျပႏိုင္တဲ့ ဓမၼ ( Tao ) ဟာ စစ္မွန္တဲ့ အသခၤါရ ဓမၼ ( Tao ) မဟုတ္ဘူး။
ပညတ္သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ အမည္သညာကလည္း စစ္မွန္တဲ့ အသခၤါရ အမည္သညာ မဟုတ္ဘူး။

– လို႔ ဆုိထားပါတယ္။

ဆရာ အိုရွိဳးက Lao Tzu ကို အေတာ္မ်ားမ်ား အမႊမ္းတင္ထားတယ္။ စကားလံုးေတြ မပါဘဲ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မရွိဘဲ ဘဝမွာ သမားရိုးက် ရိုးရိုးေလး ေနထိုင္သြားတတ္ၾကသူေတြမွာ Lao Tzu ဟာ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္၊ လူေတြ သိနားလည္တဲ့ ေဝါဟာရေတြနဲ႔ပဲ လူေတြ မသိၾကေသးတဲ့ အရာတစ္ခုကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာ – အဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ Lao Tzu ဟာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Read more of this post