ပညာ ႏွင့္ အရြယ္: ပါရဂူ

ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ
အခန္း (၃)

အိႏၵိယ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အိမ္ရာ စြန္႔ခြာလ်က္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္သြားလ်ွင္လည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိေပ။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း သည္ ဂုဏ္ျပဳ ေလးစားအပ္ေသာ အမည္နာမ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆင့္အတန္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ပထမ အဆင့္ ေျသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္မ်ား ထဲတြင္ သာမန္ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား မပါဝင္ ႏိုင္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာဖတ္သူ ေပါင္း မ်ားစြား တို႔သည္ ယခင္က ကၽြႏ္ုပ္ေရးသား ခဲ့ေသာ အခန္းက႑ မ်ားကို ဖတ္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကျပီးလ်ွင္ “ေကာင္းတယ္၊ ပညာလည္း မသင္ရေတာ့ဘူး။ ဘာဆို ဘာမွ မလုပ္ရေတာ့ဘူး။ သြားမယ္။ ကမၻာ တစ္ခြင္ လွည့္လည္ သြားလာရင္ လမ္းတစ္လမ္းေတာ့ ပြင့္မလာဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု အေတြးေပၚ လာေကာင္း ေပၚလာ ၾကေပလိမ့္မည္။

ယင္းသို႔ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေတြးသူမ်ား ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ခရီးသြားျခင္း လမ္းေပၚ ေလ်ာက္သြားလ်ွင္ အဆင့္ျမင့္ စံနမူနာ မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိဖို႔ရန္ အတြက္ လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား လိုအပ္သည္။

သူငယ္မ်ား လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလမ္းမ ေပၚ ေလ်ာက္သြားႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ေျပာျပျပီးခဲ့ျပီ။ လုလင္ပ်ိဳ၊ လံုမပ်ိဳ မ်ား အတြက္မွာမူ ေျပာစရာ အထူး မလိုေပ။ သို႔ရာတြင္ လူငယ္တိုင္း၏ ယင္းကဲ့သို႔ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ဂရန္တီ မေပးႏိုင္ေပ။

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ လူ႕ေလာက အေပၚတြင္ ဝန္ပိမေနရေပ။ လူ႕ေလာက ႏွင့္ ကမၻာေလာက ရွိ ေဒသတိုင္းက လူမ်ားက သူ႔ကို အကူအညီ ေပးၾက လိမ့္မည္ဟု ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ သည္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ထားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ ကမၻာေလာကမွ ရရွိတာထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ပိုျပီး ကမၻာေလာက အား ေပးရလိမ့္မည္။ ယင္းအျမင္ျဖင့္ အိမ္ရာကို စြန္႔ခြာ ထြက္သြားသူ သည္သာလ်ွင္ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားေသာ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုမူ မဆြကပင္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္သည္။ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ေသာ၊ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ေသာ သူငယ္ သူငယ္မ တို႔သည္ အဖ်င္းဆံုး ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၾကေပ လိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ဆယ့္သံုးႏွစ္ အရြယ္ရွိ စာဖတ္သူ မ်ားသည္ ဤစာအုပ္ကို ဂရုစိုက္၍ ဖတ္ၾက ေစခ်င္သည္။ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာေအာင္ ထားၾကေစခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရြယ္၌ အိမ္က စြန္႔ခြာ ထြက္သြား လိုသည့္ ဆႏၵကို ဖံုးဖံုး ဖိဖိ လုပ္ထားႏိုင္လ်ွင္ အလြန္ ေကာင္းေပ လိမ့္ မည္။။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ အအက်ိဳးယုတ္ စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။

ကၽြႏ္ုပ္ စာဖတ္သူ လူငယ္ မ်ားသည္ အထက္ပါ ကၽြႏ္ုပ္ ေရးသားေသာ စာေၾကာင္းမ်ား ကို ဖတ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္ အေပၚ မယံုသကၤာ ျဖစ္ၾကျပီးလ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္အား သူတို႔ မိဘ မ်ား ၏ သူလ်ွိဳ ဟု ထင္လ်က္သူတို႔၏ လံု႔လ ဥႆဟ ကို ဖိႏွိပ္ျပီး သူတို႔ကုိ ေနာက္ျပန္ ဆြဲ လိုသည္ဟု အျပစ္တင္ ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတရား ျပဳမူ ရံုမ်ွသာ မက သူတို႔အတြက္လည္း အက်ိဳး မရွိဟု ေျပာရလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္ ပထမ ဆံုး အၾကိမ္ အိမ္က ထြက္ေျပး၍ ဗာရာဏသီ ေရာက္သြားခ်ိန္ က ကၽြႏု္ပ္၏ အသက္သည္ ကိုးႏွစ္ မေက်ာ္ေသးေပ။ ကၽြႏု္ပ္၏ ဦးေလးက ကၽြႏ္ုပ္ကို လက္ ဆြဲျပီး ဂဂၤါျဖစ္ ဆိပ္ ေခၚသြားသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိ ကို ေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ထင္မွတ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ တစ္ေယာက္ တည္း ဗာရာဏသီ အႏွံ႕သြားျပီး ကိုယ္ လိုခ်င္သည့္ စာအုပ္ မ်ားကို ဝယ္ယူလိုသည္။

တစ္ေန႔ ကၽြႏု္ပ္ တိတ္တိတ္ ကေလး ဦးေလး အိမ္က ထြက္ျပီး ဗာရာဏသီ ျမိဳ႕တြင္း ႏွစ္မိုင္ သံုးမိုင္ေလာက္ လည္ပစ္လိုက္သည္။ ကိုးႏွစ္ အရြယ္ သူငယ္တစ္ေယာက္ ရြာသိမ္ ရြာငယ္ ရြာတစ္ရြာက လာျပီး ဗာရာဏသီ ျမိဳ႕ လမ္းၾကိဳ လမ္းၾကားထဲ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း သည္ အႏၱရာယ္ ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္၏ အတြင္းငုပ္ ေနေသာ ဗီဇသည္ ယင္းသို႔ အားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျပဴထြက္ လာသည္ ဆိုသည္ကို ထို အခ်ိန္က ကၽြႏ္ုပ္ မသိ နားမလည္ေပ။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ စြန္႔စားျခင္းမွာ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ စြန္႔စားျခင္း မ်ားထဲက ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္က ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆံုး စြန္႔စားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသြားျခင္း က်င့္စဥ္ကုိ က်င့္သံုးခြင့္ ရျခင္းမွာမူ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္က ျဖစ္သည္။ မိမိ ၏ စာဖတ္သူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အတု ကို ယူၾကမည္ ဆိုလ်ွင္ ထိုစာဖတ္သူ မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္ မကန္႔ကြက္။ မဟန္႔တား လိုေပ။ သို႔ေသာ္လည္း စာဖတ္သူမ်ား အား ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာျပ လိုသည္။

တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ သိထားလ်ွင္ လူ႕ဘဝ၏ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ႏွစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ လုပ္၍ ရသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ အတြက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္း သည္လည္း အလြန္ တန္ဖိုး ရွိေသာ အလုပ္ ျဖစ္သည္။

Read more of this post

စာအုပ္ဆိုင္က အျပန္

မေန႔က လစာထုတ္ရက္ဆိုေတာ့ ညေနခင္း အေရာက္မွာ မွန္းထားတဲ့အတိုင္း စာအုပ္ဆိုင္ဆီ ဦးတည္ ထြက္လာခဲ့တယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ စာအုပ္ေတြ ဘယ္လို မ်ားမ်ား ရွိေနပါတယ္ ေျပာေျပာ ၊ စာရြက္တစ္ျဖတ္ျဖတ္ လွန္ရတဲ့ အရသာနဲ႔၊ စာအုပ္စင္ၾကား က်ီးေမာရတဲ့ အရသာက ဘယ္ေတာ့မွ ရိုးႏိုင္မယ့္ အရသာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးရယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ စာအုပ္ဆိုင္ကို တစ္လ တစ္ၾကိမ္ေလာက္သာ ေရာက္ႏိုင္ေတာ့တယ္။ အဓိကက စာအုပ္ဆိုင္ေရာက္ရင္ ဝယ္ခ်င္တဲ့ စာအုပ္ေတြက ပါတဲ့ေငြနဲ႔ မေလာက္တာ ပါပဲ။ ဒုတိယ အခ်က္က ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ မ်က္နွာနဲ႔ အိပ္ခ်ိန္ကလြဲရင္ က်န္တာက နာရီပိုင္းေတာင္ မခြာႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနရတယ္။ တကယ္က အလုပ္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနတာ သက္သက္ပါ။ ဒီ ဒုတိယ အခ်က္ေၾကာင့္ပဲ စာအုပ္ဆိုင္နား ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေရာက္ျဖစ္ဘူး ဆိုၾကပါစို႔။

ရာျပည့္တိုက္ကို ေရာက္ေတာ့ ကိုယ္နွစ္သက္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ စုထားတဲ့ စာအုပ္စင္ေတြ မွာ ဘာေတြ အသစ္ေရာက္ေနလဲ ၾကည့္တယ္။ ေတြ႔ဖူးျပီးသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မေတြ႔ဖူးေသးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္စိက်ရာ တစ္အုပ္ဆြဲယူ၊ ျပီးေတာ့ ဟို တစ္အုပ္လွန္၊ ျမည္းၾကည့္၊ ဒီတစ္အုပ္လွန္ ၊ ျမည္းၾကည့္နဲ႔။ ျမည္းၾကည့္သမ်ွ ဝယ္ခ်င္ေနတာခ်ည္းပဲ။ စာအုပ္ေစ်းႏႈန္း ကပ္ထားတာကိုလည္း ဘယ္နွစ္ခါေျမာက္ ရွိႏိုင္မလဲ မသိ ၊ ၾကည့္မိေသးတယ္။ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မ်ွတဲ့ ။ တစ္ခ်က္ ေတြသြားတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ပါလာတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကို မသိမသာ ဆ-ၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ငါ အေၾကြးေပးစရာ က်န္ေသးလဲ ၊ ဘယ္သူ ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္ကို ဘယ္ေလာက္ ဆပ္ရဦးမလဲ၊ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ဒါဆို အဲ့ဒါေတြေပးျပီး ငါ့ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္က်န္မလဲ။ က်န္တဲ့ အထဲကေရာ ငါ ဒီတစ္လ ဘယ္ေလာက္ သံုးရမလဲ။ ဒါဆို ဘယ္ေလာက္ ပိုမလဲ။ ငါအခု ဘယ္ေလာက္သံုးလို႔ရလဲ။ … အေျဖ = ဟင့္အင္း။ ….အဲ့လိုနဲ႔ ကိုင္ထားတဲ့ စာအုပ္ ျပန္ခ်ထားလိုက္တယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ ေနာက္တစ္အုပ္။ ဒီတစ္အုပ္လဲ သေဘာက် ျပန္ျပီ။ ပထမစာအုပ္တုန္းက အတိုင္း ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆၾကည့္၊ ျပီးေတာ့ ေတြးၾကည့္။ အဲ့လိုနဲ႔ ေနာက္- ျပန္ခ်ထားလိုက္ရျပန္တယ္။ ဒါဟာ အခု တစ္ၾကိမ္ လာမွ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူးရယ္။ အရင့္အရင္ အၾကိမ္ ေတြကလည္း “ဆ – ေတြး- ျပန္ခ်” ေလ့က်င့္ခန္းကို ပံုမွန္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္တာမို႔ ရိုးေနျပီလို႔ ဆိုရပါမယ္။

Read more of this post

က်ေနာ္တို႔ ဘာအတြက္ ပညာသင္

ပညာေရး ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ လို႔ ေမးခဲ့ၾကဖူးသလား။ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းကို ဘာေၾကာင့္သြားရသလဲ။ ဘာသာရပ္ခြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘာလို႔ သင္ရသလဲ။ တစ္တန္း ျပီး တစ္တန္း ၊ တစ္ဆင့္ ျပီး တစ္ဆင့္ တက္ဖို႔ ဘာလို႔ ၾကိဳးစားၾကသလဲ။ ဒါဟာ ပညာေရး ရဲ႕ ပံုစံ အစစ္ ျဖစ္သလား။ ပညာေရး ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ ေက်ာင္းသား အတြက္သာ အေရးၾကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိဘေတြ ဆရာေတြ အတြက္၊ လူသား အားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ပညာသင္ဖို႔ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္း ရသလဲ။ စာေမးပြဲ အခ်ိဳ႕ကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး လက္မွတ္ စာရြက္ယူ၊ အလုပ္ တစ္ခု ရွာဖို႔ အတြက္ပဲလား။ ဘဝ ဆိုတာရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္ ႏိုင္ဖို႔ ငယ္ရြယ္ လြန္းေန တဲ့ ကေလး အရြယ္ အတြက္ ပညာေရး ဆိုတာနဲ႔ မြမ္းမံေပးဖို႔ ။ အဲ့သလို ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္လား။ အတတ္ပညာ သင္ၾကားျပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈ ျပဳၾကဖို႔ ဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာေရးဟာ ဒါပဲလား။ ဘဝရဲ႕ အခ်ိန္ သံုးခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳး ၊ ေလးခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳးကို အကုန္ခံျပီး ပညာဆိုတာ ကို ဒီအတြက္ပဲ တြန္းပို႔ လိုက္ၾကတာလား။

စင္စစ္ ဘဝဟာ အလုပ္ တစ္ခုသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ သက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ဘဝဟာ ေလးနက္ျပီး ထူးျခားတဲ့ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ နက္နဲတယ္။ လူသား တစ္မ်ိဳးတည္း အတြက္မွာတင္ ဘဝ အဓိပၸာယ္က က်ယ္ျပန္႔တယ္။ အသက္ေမြးမႈ အတြက္ ျပင္ဆင္ ရံုမ်ွ သက္သက္ပဲ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ရည္ရြယ္ရာဟာ လြဲမွားေနျပီ လို႔ ေျပာရမယ္ ။ ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္ အျပည့္အဝ နားမလည္ေတာ့ ဘဲ လြဲေနျပီ လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဘဝ ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔ က စာေမးပြဲ ေျဖဖို႔ ျပင္ဆင္တာ ထက္ ေတာ့ ပို အေရးၾကီး မယ္ မဟုတ္လား။ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ စသျဖင့္ ဘာသာရပ္ ေတြ သင္ၾကားေနရံု ထက္ေတာ့ ပို အေရးၾကီး လာမယ္ မဟုတ္လား။

ဆရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေက်ာင္းသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ပညာေရးကို ဘာေၾကာင့္ ျပဳၾကရသလဲ ဆိုတာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေမးခြန္း ရွိသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ ဘဝနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မယ့္ အတြက္ ဘဝကိုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ပါမယ္။ ဘဝရဲ႕ ဒင္ျပည့္ က်ပ္ျပည့္ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ။ ငွက္ေက်းသာရကာ၊ သစ္ပင္ ပန္းမန္၊ ေကာင္းကင္၊ ေျမျပင္၊ ၾကယ္စင္ စတာေတြကလည္း ဘဝထဲ အက်ဳံးဝင္ ေနမယ္။ ဆင္းရဲ ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဟာလည္း ဘဝမွာ ရွိမယ္။ လူတန္စားခ်င္း၊ အုပ္စုခ်င္း၊ ႏိုင္ငံခ်င္း တိုက္ပြဲ ေတြလည္း ပါမယ္။ ဘာဝနာလည္း ရွိမယ္။ ဘာသာေရး လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေခၚဆိုၾက တာလည္း ဘဝမွာ ရွိတယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တဲ့ စိတ္၊ နက္နဲမယ့္ စရိုက္ေတြလည္း ဘဝမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ေတြ၊ အာသာ ရမၼက္နဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ စတာ ေတြလည္း ဘဝမွာ ရွိေနတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ဘဝ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ထက္လည္း ပိုမယ္။

ဒါကို က်ေနာ္တို႔ အမ်ားစုက အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း – ဆိုတဲ့ ရွဳေထာင့္ တစ္ခုတည္းကေန ၊ ကေလးေတြကို ( ဒါမွမဟုတ္ ) က်ေနာ္တို႔ ကေလးဘဝကို – ဆယ့္ငါးနွစ္ ၊ နွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အခ်ိန္ကုန္ခံခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္သြားခဲ့ၾကတယ္။ စာေမးပြဲေတြ ဝင္ေျဖ၊ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုလုပ္၊ အိမ္ေထာင္၊ သားေမြး၊ စက္ရဟတ္ၾကီး လည္သလို လည္ပတ္ေနၾက တယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ေတြထိ Read more of this post

သခ်ၤာကို သင္ရာတြင္

သခ်ာၤဆိုတာဘာလဲ ။ ဘယ္စာအုပ္က ဘယ္လို ညႊန္းပါတယ္ဆိုတာထက္ အထက္တန္းေက်ာင္း သခ်ၤာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာေတြ သင္ရလဲ ။ ဒီေမးခြန္းက စသင့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ( သခ်ၤာကို က်က္ရမယ္ဆိုျပီး သင္တဲ့ ေက်ာင္းအမ်ားစုေတာ့ ရွိေနတယ္ ။ အဲ့ဒါကို ဖယ္ထားရင္) ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထက္တန္း သခ်ၤာပညာမွာ အီေကြးရွင္း ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ ကိန္းဂဏန္း ေမးခြန္း ေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ပဲ အာရံုစိုက္ခဲ့တယ္။ ေကာလိပ္ သခ်ၤာ အဆင့္တက္လာေတာ့ အဲ့ေမးခြန္းေတြထဲက အေျပာင္းအလဲ၊ Variables ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို မူတည္ထားတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိန္းဂဏန္းေတြတင္ မကေတာ့ဘူး။ အစုေတြ၊ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ၊ အျခား သခ်ၤာ စိတ္ကူးထည္ေတြ ကို အာရံုထား လာတယ္။

ဘယ္လို ပဲ ျဖစ္ေနေန အထက္တန္း ေရာ၊ ေကာလိပ္ တကၠသိုလ္မွာပါ သခ်ၤာ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ၾကားရျပီ ဆိုရင္ ေနာက္ကြယ္မွာ အေရးပါတဲ့ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက ဆင္ျခင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ေျပာရင္ ထုတ္ယူ ေကာက္ယူဆင္ျခင္မႈ လို႔ေခၚမလားပဲ။ Deductive Reasoning လို႔ ဘိုလို ေခၚပါမယ္။ ( ဒါေပတဲ့ အဲ့ဒါကို ထုတ္ယူ ဆင္ျခင္တယ္လို႔ ပညာေရးဌာန အစိုးရထုတ္ ယုတၱိေဗဒ စာအုပ္ေတြမွာ မျပန္ထားဘူး။ )

စတိတ္ေက်ာင္း ၊ တန္းေက်ာင္း အဆင့္ သခ်ၤာမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ညီမ်ွျခင္း တစ္ခု ခ်ေပးမယ္ ဆိုပါေတာ့ ။ အဲ့ညီမ်ွျခင္းမွာ မသိကိန္း တစ္ခု ပါမယ္ ဆိုရင္ ( ဥပမာ – x ) အဲ့ မသိကိန္း x ကို ရွာႏိုင္ဖို႔က ေပးထားတဲ့ ညီမ်ွျခင္းရယ္ ။ ေနာက္ထပ္လိုအပ္မယ့္ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ိဳ႕ ရယ္ ( တစ္ခါတစ္ေလ အဲ့အခ်က္အလက္ ေတြေတာင္ ပါခ်င္မွ ပါမယ္ ) ကို အသံုးျပဳျပီး ဆင္ျခင္ ယူရတယ္။ တန္းျမင့္ သခ်ၤာသမား ျဖစ္လာရင္လည္း အဲ့အတိုင္းပဲ ။ သခ်ၤာ ျပႆနာ ပုစၦာေတြ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖ ရယူႏိုင္ဖို႔ ဆင္ျခင္ယူမႈကိုပဲ အသံုးျပဳရတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ သခ်ၤာရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္က ဆင္ျခင္ယူမႈပါ။ ဒါေပတဲ့ လက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာ အလြတ္က်က္ေတြ မ်ားေနတယ္။ သခ်ၤာကို အေျဖရလိုမႈ တစ္ခုထဲ အတြက္ပဲ သံုးေနတယ္။ ဒါကလည္း အတိအက်ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ စာေမးပြဲမွာ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ဒီအေျဖကို ေပးပါ – ( မွားလည္း မမွားပါဘဲ-) အျခားေျဖမိရင္ ၾကက္ေျခခတ္ ပစ္တာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သခ်ၤာေမးခြန္းေတြမွာ ရွိတာက – ဒီလိုမ်ိဳးေျဖပါ။ ဟိုလိုမ်ိဳး ေျဖပါ။လို႔ လမ္းေၾကာင္းျပ ေမးတတ္ပါတယ္။ အဲ့လို ေမးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အေျဖရဖို႔အတြက္ပဲ ေမးမယ့္ ေမးခြန္းေတြ အတြက္ ေက်ာင္းသားက ဘယ္လို ပံုစံ ျဖစ္ေနပေစ၊ ဘယ္နည္းကို သံုးသံုး စိတ္ၾကိဳက္ ေျဖခြင့္ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမွာလည္း ဘာလမ္းေၾကာင္း ျပ မွ မပါပါဘဲလ်က္ – ဆရာသင္ေပးတဲ့ အတိုင္း မေျဖလို႔ ေက်ာင္းသားကို အမွားေပးတာမ်ိဳး။ အဲ့လိုမ်ိဳးက သခ်ာၤပညာမွာ မရွိသင့္ဘူး လို႔ ထင္တယ္။ ဒါက သခ်ၤာကို အသံုးခ်ဖို႔ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ သြင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕ သခ်ၤာ ဥာဏ္ရည္နဲ႔ ကေလးရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ ဖြံျဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို သတ္ပစ္တာ။

Read more of this post

မွန္တစ္ခ်ပ္

Mirror - Picasso

သည္ကေန႔ စိတ္ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ေတာ့ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ ေနမိသည္။ စိတ္ရွဳပ္စရာေတြခ်ည္း ေတြ႔ေနရေသာ ေၾကာင့္ ဟု ဆိုပါလ်ွင္ ေယာက်ၤားစင္စစ္ ညီးတြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ တကယ္က စိတ္ရွဳတ္ စရာမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ စိတ္ ရွဳပ္ျခင္း မဟုတ္။ စိတ္ ကိုက ရွဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ ရွဳပ္စရာ ဟူ၍ ဤကမၻာတြင္ ရွိမည္ မဟုတ္ ဟု ထင္ပါသည္။ ေစ့ေစ့ ေတြးၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးစြန္ဆံုး- ပညာေရးသည္ လည္းေကာင္း အနည္းငယ္မ်ွ စိတ္ ရွဳပ္ေထြးေစ ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအေရး အရာမ်ားနွင့္ တကြ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူအပါ အဝင္ သက္ရွိ သက္မဲ့ အရာတိုင္း သည္ ၎တို႔ သေဘာ အေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ ( တစ္ခါတစ္ရံ ေျဗာင္းဆန္၍ ) သြားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သိထားရန္ လိုသည္က မိမိသည္လည္း ယင္းသဘာဝ အတြင္း ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ သူ႔သေဘာ ႏွင့္သူ ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အနွီ သက္ရွိ သက္မဲ့ တို႔သည္လည္း မိမိအား အနည္းနွင့္ အမ်ား အေနွာင့္အယွက္ ျပဳႏိုင္ေသးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

“လူသည္ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အဆိုမ်ား၊ “လူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ သားေကာင္ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔သည္ အၾကင္လူ တစ္ေယာက္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎၏ စိတ္ကို ကသိကေအာက္ ျပဳစရာ ၊ အေနွာက္အယွက္ ျပဳစရာ အရာရာ တို႔ အျပည့္အနွက္ ျခံရံ ေနၾကမည္ ဟု အသိေပးထားျခင္း၊ သတိေပးထားျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ လည္း ျခံရံ ေနပါသည္။ Read more of this post

Innate Ideas ရွိ/မရွိ

“လူသည္ ေမြးရာပါ ကတည္း ကပင္ အသိရွိျပီးသူ ျဖစ္သည္။” ဟု ဆိုၾကသည္။

John Locke

ဟုတ္ပါသလား ။ ဤအဆို၏ အမွန္ အမွားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ ဒႆနိက နယ္ပယ္တြင္ အက်ယ္ တဝင့္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခံု ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူ၏ အတြင္းစိတ္ကူးထည္မ်ား တည္ရွိမႈ ရွိ/မရွိ ဟု တနည္း ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။

ျဗိတိသ်ွ လက္ေတြ႔ပဓာန ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂၽြန္ေလာ့ဂ္ ( Locke ) ႏွင့္ ေဒးဗစ္ ဟ်ဳမ္း ( David Hume ) တို႔က လူ႔အတြင္းစိတ္ကူးထည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ ရွိၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ အာရံု ငါးပါး ကို အသံုးခ် ၍သာ သင္ယူမႈ ျပဳၾကရ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ အာရံုမ်ား တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ အသံုးခ်၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုယူျပီး မွသာ က်ေနာ္တို႔ သိအပ္သည့္ အရာ၊ သိရမည့္ အရာ ၊ သိလိုသည့္ အရာမ်ားကို ရရွိ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

မီးသည္ ပူသည္။
သၾကားသည္ ခ်ိဳသည္။ – တို႔ကဲ့သို႔ အသိမ်ိဳး ကို တိုက္ရိုက္သိ ( Direct Observation ) ျဖင့္ ရရွိ သကဲ့သို႔ ယင္းတိုက္ရိုက္သိေသာ စိတ္ကူးထည္ မ်ားကို ေပါင္းကူး ဆက္စပ္ကာ ဆင္ျခင္ယူသိ ( Inference ) ဟူ၍ ရသည္လည္း ရွိသည္။ ဥပမာ –

…………………………………………….

ေရွးေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ား ေတြ႔ျမင္ စမ္းသပ္ရျခင္း – တိုက္ရိုက္သိ
လက္ရွိ တြားသြား သတၱဝါ အိမ္ေျမွာင္မ်ား ျမင္ေတြ႔ ရျခင္း – တိုက္ရိုက္သိ
………………………………
ထို႔ေၾကာင့္ –
ဒိုင္ႏိုေဆာ အသိပညာ ရရွိျခင္း – ဆင္ျခင္သိ

……………………………………………..

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “လူ၏ အသိဥာဏ္၊ အသိပညာ အစုအေပါင္း သည္ ယင္းလူတို႔ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အညမည မွီတြယ္ သံုးသပ္ျပီး ထြက္ေပၚ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။” ဟူေသာ အဆိုတစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ၏ လူမႈသိပၸံ ပညာ အတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုး အဆို ျဖစ္လာသည္။

ဤအဆိုသည္ ႏိုင္ငံေရး အရ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိပါသည္။ လူ၏ စိတ္ကူးထည္ ၊ အသိဥာဏ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳရသည္ ဟု သာ အမွန္ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ယင္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ အသိပညာမ်ား ကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ နိမ့္က်ေနေသာ စိတ္ အစဥ္ မ်ား၊ ယုတ္နိမ့္ ေနရေသာ အသိပညာမ်ားကို ဤသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း နည္း အားျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရမည္။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ ရန္ ခက္ခဲမည္ မဟုတ္ပါ ။ သို႔ေသာ္ ဤအတိုင္း ဧကန္ အမွန္ ျဖစ္ပါသလား။

ေရွးက်ေသာ ဒႆန အစဥ္အလာ တြင္မူ ဤသို႔ မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ပိုင္း၊ အသိပညာ ဖြဲ႔စည္းမႈ သည္ ေမြးဖြား လာကတည္းက အေျခခံအားျဖင့္ တပါတည္း ပူးတြဲ ပါလာျပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အရန္သင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ( Pre – packaged software ) မ်ား ၾကိဳတင္ ထည့္သြင္း ထားျပီးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးႏွင့္ ဆင္တူမည္ ထင္သည္။

Read more of this post

အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ( ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ ေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ႕ )

ေမာ္လျမိဳင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ( ၁.၁.၂၀၁၁ ) မွာ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ ေဟာေျပာ စကားမ်ား ထဲက တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ နာရီေက်ာ္ ၾကာတဲ့ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ အသံဖိုင္ထဲက ေရွ႕ပိုင္း ၃၇ မိနစ္ ကို စာသားအျဖစ္ ျပန္လည္ ကူးယူ ထားပါတယ္။ အသံဖိုင္ အျပည့္အစံုကို လိုခ်င္ရင္ အဲ့ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုလံုး အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းယူ ႏိုင္ပါတယ္။ https://zayya.wordpress.com/library/content/directory/ ဒီလင့္ခ္မွာလည္း က်ေနာ္တင္ ရွိထားပါတယ္။

ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ ပို႔ေပးတဲ့ ကိုမ်ိဳးမင္းကို ေက်းဇူးပါ။

ေဇယ်
……………………………….

မၾကံဳစဖူး ၾကီးက်ယ္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲၾကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးညမွာ ေဟာေျပာခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ( က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ) ခါတိုင္းလိုေတာ့ အားနဲ႔ မာန္နဲ႔ ေျပာနိုင္မယ္ သိပ္မထင္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အင္မတန္ စကားေျပာေကာင္း၊ အင္မတန္ ဗဟုသုတမ်ားတဲ႔ ဆရာ ေဖျမင့္၊ ဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ သူတို႔ နွစ္ေယာက္က က်ေနာ့ေနာက္မွာ အားရပါးရ ေျပာမွာပါ။ က်ေနာ္လည္း ဒီေလာက္မ်ားျပား၊ အင္မတန္ထူးျခားတဲ့ ပြဲၾကီးမွာ ေျပာခြင့္ ရတုန္းေတာ့ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ၾကိဳးစား ေျပာပါမယ္။

က်ေနာ္ ဒီေန႔ ေျပာမယ့္ဟာက အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ – ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေပးတယ္။ ကာတြန္းဆရာက ကာတြန္း မဆန္ပဲ ရွဳတ္ယွက္ခတ္ တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေပးမိတယ္။ အမွန္တကယ္က ဒီေလာက္ၾကီး ခက္ခက္ခဲခဲ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေမာ္ေတာ္ကား – ဥပမာ- ဓာတ္ဆီနဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား။ ဒီဇယ္နဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား ။ ေနာက္.. စီအန္ဂ္ဂ်ီနဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား စသည္ ကားအသီးသီးက အဲ့လို ေမာင္းႏွင္ ေနၾကသလိုပဲ တိုင္းျပည္ အသီးသီးက ၊ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးက အခုအခ်ိန္မွာ – အသိပညာနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ စာေပေဟာေျပာပြဲ ဆိုတာလည္း အသိပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းၾကတာ။ အဲ့ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာလည္း ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္က ဒီ – အသိပညာျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာ – ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးထားပါတယ္။

မ်ိဳးခ်စ္ကဗ်ာဆရာေတြ၊ မ်ိဳးခ်စ္ စာေရး ဆရာေတြ ေရးတာ က်ေနာ္ သိပ္သေဘာက်ပါတယ္။ “ငါ့ေျမကို တစ္လက္မမွ အက်ဴးေက်ာ္ မခံ။ အသက္ေပးျပီး ကာကြယ္မယ္။” ဆိုတဲ႔ စာသား မ်ိဳးကို က်ေနာ္ မ်ိဳးခ်စ္ကဗ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ေတြ႔ဖူးတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းက ၊ ( ကပ္လ်က္ အိမ္က ) ျခံစည္းရိုးတိုင္ေလးကိုေတာင္ တစ္ထြာေလာက္ ကိုယ့္ဘက္ ခိုးစိုက္ျပီး ဝင္းနံရံ အသစ္ ျပန္ခတ္ရင္ေတာင္ – ထမီစြန္ေတာင္ ဆြဲျပီး က်ေနာ္တို႔ ရန္သတ္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး။ “ဟဲ့ ေကာင္မ၊ နင္ ဒီမွာၾကည့္စမ္း။ ဒီမွာ ေတြ႔လား ျခံတိုင္ အေဟာင္း။ နင္ ဘာျဖစ္လို႔ က်င္းကို ဒီဘက္ ခိုး တူးရတာလဲ” အဲ့ဒါမ်ိဳး ရန္ေတြ႔တာ။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ နဘန္းပဲ ဖက္လံုးရ လံုးရ။

က်ေနာ္တို႔ အခု အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ ဘာေတြက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို အရင္ခတ္ကလို ဒီကလိုပံုမ်ိဳးၾကီး က်ဴးေက်ာ္ မေနေတာ့ဘူး။ အလုပ္ရွဳတ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ကၽြန္ ျဖစ္သလဲ။ ထားပါေတာ့… ေရွးလူၾကီးေတြက ေျပာတယ္။ “ကၽြန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ ျဖစ္တာ” တဲ့။ ဘာလို႔ဆို – ကၽြန္းကုိ လိုခ်င္လို႔ ကၽြန္ ျဖစ္တယ္။ ေျမကို လိုခ်င္လို႔ ကၽြန္ျဖစ္တယ္။ ေဟာဒီက ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေတြကို လိုခ်င္လို႔ သူတို႔ ဒီနယ္ေျမေတြကို သိမ္းပိုက္တယ္။

အခုက်ေတာ့ အဲ့လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္း ဆိုလည္း –

က်ေနာ္ဟိုေန႔က ေတာင္ငူသြားေတာ့ Export လုပ္ဖို႔ဆိုပဲ။ ကၽြန္းေတြ ခုတ္ထားတာ မနည္းပါဘူး။ အမ်ားၾကီးပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ အခုသံုးေနတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲ့ဒီ Export လုပ္တဲ့ ကၽြန္းေတြေလာက္ မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္းဟာ သူတို႔ က်ဴးေက်ာ္စရာ၊ က်ေနာ္တို႔ ေနရာကို လာျပီး ၊ သိမ္းပိုက္ျပီး ယူစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ေပးႏိုင္တဲ့ ကၽြန္းေစ်းထက္ ပိုျပီး ေကာင္းေကာင္း ေပးလိုက္ရင္ ကၽြန္းက Export ျဖစ္သြားတာပဲ။

ငါးသေလာက္ ဆိုလဲ အဲ့အတိုင္းပဲ။ အဲ့ငါးသေလာက္ဆို ဟိုတေန႔က ဟသၤာတသားေတြ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်မတို႔က ခုႏွစ္ေထာင္ ေစ်း ေလာက္ပဲ အလြန္ဆံုး စားႏိုင္ တာေပါ့ တဲ့။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက သံုးေသာင္းေစ်း ေပးဝယ္ေတာ့ – က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ မေရာင္း ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားပဲ ပို႔တယ္။ စပါးလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ ပဲလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဆီ လာျပီး အရင္တုန္းက ၊ နကိုတုန္းက – ေပါက္စီေရာင္းတဲ့ သူေတြ ၊ က်ေနာ္တို႔ ဆီလာျပီး လန္ခ်ား ဆြဲတဲ့သူေတြက အခု က်ေနာ္တို႔ ဆီ လာျပီး သိမ္းစရာ မလိုပဲနဲ႔၊ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို အကုန္ သူတို႔ ယူလို႕ရတယ္။ ဝယ္လို႕ရတယ္။

ဟိုတေန႔က ဆိုလဲ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ။ ဝယ္သြားလိုက္တာ ။ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဝမ္းသာလိုက္တာ – ေဒၚလာေတြ ရလို႔။ က်ေနာ္ အဲ့ ေက်ာက္စိမ္း တူးတဲ့ ေနရာက ဓာတ္ပံုေတြ ၾကည့္ဖူးေတာ့ – က်ေနာ္တို႔ဒီလို ျခံအက်ယ္ၾကီးထဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းေတြ အၾကီးၾကီး၊ အမ်ားၾကီး ျပ ၊ ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ေက်ာက္ေတာင္ ေပါင္း မ်ားစြာကို ျဖိဳလိုက္ရတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔တယ္။ အဲ့ေတာ့ သူတို႔ ဆိုတာေတြ ကလည္း ဒီနယ္ေျမကို လာျပီး သိမ္းပိုက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ေစ်းေပးျပီးပဲ ဝယ္လိုက္တယ္။

Read more of this post

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အေရးအသားမ်ား ၿပီးဆံုးသြားရသည့္အေၾကာင္း

ဆရာျမင့္သန္း ေရးပါသည္။

ေရးေနတဲ့၀တၳဳနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္တာေလးေတြ ရွိလာတာနဲ႔ ဘျမင့္ဆီ ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဘျမင့္က လူေတာ္။ ဘယ္သူကမွ ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ေျပာတာ။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္အရ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံထားတာ။ ဒီေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ အမွန္တရားပဲလို႔ ေျပာခ်င္ရင္ ေျပာၾက။ ကိုယ္ပိုင္ အမွန္တရား ဆိုတာကိုလာၿပီး အေၾကာက္အကန္ ျငင္းေနလို႔ကျဖင့္ ႏွစ္တစ္လက္မ ေကာင္းေကာင္းတစ္ေခ်ာင္းကိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕ နည္းလမ္း တက် အမွန္တရား ဆိုတာကို ရွင္းျပလိုက္ရံုပဲ။

ဒီေတာ့ ခုကတည္းက ဘျမင့္ကို ဘာေၾကာင့္ လူေတာ္ရယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က လက္ခံ ထားတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပ ထားခ်င္တယ္။ တကယ္တမ္း မွာေတာ့ ဘျမင့္ဟာ သူမ်ားတကာ ထက္ ထူးျခားၿပီး ေတာ္တယ္ လို႔ ေျပာလို႔ ရေလာက္တဲ့ အေၾကာင္း တစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံထားတဲ့ သေဘာ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ သူမ်ား တကာ ထက္ ထူးထူးျခားျခား ပိုၿပီး မေတာ္လွဘူး ဆိုတဲ့ လူတိုင္းဟာ လူေတာ္ပဲ လို႔ လက္ခံ ထားတာပဲ။ ဒီလို လက္မခံ လို႔ကလည္း မျဖစ္ဘူး။ ကိုယ္လည္း လူေတာ္ စာရင္းထဲေတာ့ ပါခ်င္ေသး တာကိုး။

တကယ္တမ္းေတာ္မွ လူေတာ္လို႔ သတ္မွတ္မယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ လူေတာ္ ဆိုတာေတြ သိပ္နည္း သြားလိမ့္မယ္။ လူေတာ္ နည္းသြား တာက အေၾကာင္း မဟုတ္ဘူး။ လူေတာ္ နည္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ခပ္ညံ့ညံ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပဲ လို႔ လက္ခံ ထားၾကေလေတာ့ ကိုယ္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနရတဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ကိုေတာ့ ခပ္ညံ့ညံ့ စာရင္း၀င္ ျဖစ္မသြားေစခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့လည္း လူေတာ္ေတြ ေပါမ်ားေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို ေကာင္းေစခ်င္တာကိုး။

ရိုေသျပတယ္ဆိုတာ ... အရင္လူက ေနာက္ လာတဲ့လူကို သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ ရေအာင္ ထြင္ ထားခဲ့တာ။

တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ေကာင္းေအာင္ သစ္ပင္စိုက္တာတို႔ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မသံုးဖို႔တို႔ လုပ္ၾကတယ္။ ကမၻာႀကီးေကာင္းလာေအာင္ ေဂဟစနစ္ဆိုလား၊ လုပ္ၾကရမယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ ၾကေသးတယ္။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ဗာလစနစ္တို႔ ဘာတို႔ မထူေထာင္ ၾကေပလို႔ပဲ။ ဘာလစနစ္တို႔ ဘာတို႔သာ ရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ့္လို အေကာင္မ်ဳိးေတြ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဘာေတြျဖစ္ၿပီး အလုပ္မ်ားေနလို႔ စာေတာင္ ေကာင္းေကာင္းေရးရမယ္ေတာင္ မထင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပတဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္ အထိ မေတြးတတ္ဘူး။ နားလည္း မလည္ဘူး။ လူေတာ္ေတြ မ်ားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထဲက လူေတာ္ ဆိုေတာ့လည္း အဲဒီလို အေသးအမႊားေတြ အထိ လိုက္သိေနဖို႔ လည္း မလိုေတာ့ဘူး လို႔ ထင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္က ဘျမင့္ကို သေဘာက်တဲ့ အထဲမွာ အဲဒီ အခ်က္လည္း ပါတယ္။ သူကလည္း အဲဒါေတြကို စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းက ေရခဲတံုးေတြ အရည္ေပ်ာ္ လာလို႔ ကမၻာႀကီး ပိုမို ပူေႏြးလာတယ္လို႔ သူ႔ေရွ႕မွာ ေျပာၾကရင္ ဒီလိုျဖင့္ လာမယ့္ေဆာင္းမွာ ေစာင္ထပ္ ၀ယ္စရာ မလိုဘူးေပါ့ လို႔ပဲ သူက ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ သူ႔ကို သေဘာက်တာရွိေသးတယ္။ ဒီေကာင္က စာအေတာ္ဖတ္တယ္။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ေတာ့ အားရင္ စာပဲဖတ္တယ္။ အားရင္ဆိုတဲ့ စကားလံုး ထည့္ေျပာ ရတာကေတာ့ ေျပာရိုးေျပာစဥ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒီေကာင့္မွာက မအားစရာအေၾကာင္းမွ မရွိဘဲ။ ဘာအလုပ္မွ ရွိတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဒီေကာင္က မအားဘူးလို႔ ေျပာရင္ေတာ့ စာဖတ္ေနလို႔ပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀ကတည္းက သူက စာ အေတာ္ ဖတ္တယ္။ သူ႔ညီ ဘတင့္ က်ေတာ့ သူ႔လို မဟုတ္ဘူး။ သူတို ႔ႏွစ္ေယာက္ က ႏွစ္နာရီ ေလာက္ပဲ ျခားတယ္။ အမႊာ။ သူ႔ က်ေတာ့ ဘာ စာမွကို မဖတ္ ခ်င္ဘူး။ ဖတ္ လည္း မဖတ္ဘူး။ အ လိမၼာ စာမွာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ စကားသာ မွန္ခဲ့ရင္ ဘတင့္ နဲ႔ အလိမၼာ ဆိုတာ ႀကီးက အေတာ္ ေ၀းေနၾကမွာ။ ဒါေပတဲ့ လည္း စီးပြားေရး သမား မဟုတ္လို႔ ရွာရေဖြရက်ပ္တဲ့ ကာလႀကီးမွာ သင္းတို႔က မေၾကာင့္မၾက ေနႏိုင္တယ္။ ဒါကေတာ့လည္း သင္းတို႔ေတာ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ သင္းတို႔ အေဖ သြားေလသူ ဦးဘ ေတာ္ခဲ့ေပလို႔ပဲ။

Read more of this post