Big Bang Religion !

ဘာသာေရး ( Religion ) နဲ႔ သိပၸံ ( Science ) နဲ႔ ယွဥ္လာရင္ –

ပထမဦးဆံုး သိထားရမွာက အေနာက္တိုင္းမွာ ဘာသာေရးသမား ေတြဟာ သိပၸံကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ လံုးပန္းခဲ့တာ ( မွတ္စုမွတ္ရာ သေဘာ ဆိုရင္ ) လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ သံုးရာေက်ာ္ ေလာက္ ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့တာ အထင္အရွားပဲ။ အေၾကာင္းက တကယ့္ အမွန္သေဘာ ကို ဖ်က္ဆီးလို႔ မရတဲ့ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ပါ။

ဒါဆို သိပၸံက ဘာသာေရး ထက္ ပိုမွန္ေနတာလား လို႔ ေမးစရာ ရွိတယ္။ စင္စစ္ သိပၸံဟာ ျပင္ပ ကမၻာေလာကဓာတ္ နဲ႔ သက္ဆိုင္ လာရင္ ဘာသာေရး ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ထက္ အမွန္စင္စစ္ ဘက္ကို ပိုမိုညႊန္းဆို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ ထား ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘာသာေရး ဟာ သိပၸံ လို ျပင္ပ ကမၻာ ေလာကဓာတ္ ကို ေျပာဆို ေထာက္ျပစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး ရယ္။

  • သိပၸံဟာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳ ( Object ) ကို ဦးတည္ထားျပီး စစ္ေဆးတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ အတြင္းသႏၱာန္ကို သာ ဦးတည္ ရွဳျမင္တယ္။
  • သိပၸံက ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာတယ္။ ဘာသာေရးက တစ္စုတည္း ထဲ သိျမင္ နားလည္ ေစတယ္။
  • သိပၸံက အမ်ားနားလည္ ဖို႔ လက္ေတြ႕ သက္ေသ သာဓက ေထာက္ျပတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ သိျမင္မႈဆီသာ ညႊန္းဆို တယ္။
  • သိပၸံဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေတြးေခၚတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ခင္ဗ်ား စိတ္ရဲ႕ ေအးခ်မ္းရာကို လမ္းညႊန္တယ္။
  • သိပၸံက ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပဖန္တီးမယ္။ ယုတၱိဆင္ေျခ၊ သခ်ၤာ ေဖာ္ျမဴလာေတြ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မယ္။ ဘာသာေရး က
  • အေတြးစဥ္ေတြ ဖယ္သတ္ျပီး ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို ရွင္းလင္း တည္ျငိမ္သြားေစတယ္။
  • သိပၸံဟာ Knowledge ေတြကို ဦးတည္ ရွာေဖြတယ္။ ဘာသာေရးက Knowing သိမႈ သက္သက္ကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္။

ဒါကို – ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ နားမလည္တဲ့ ဘာသာေရး သမား အုပ္စု ေတြက – “ဘာသာေရးဟာ ရုပ္ေကာ နာမ္ေရာ အကုန္လံုး ျခံဳငံု မွန္ကန္တယ္၊ အဲ့အတြက္ အားလံုး လက္ခံ ရမယ္ လို႔ တယူသန္ ျမင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ ( တစ္နည္း ) သိပၸံရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းအျမင္ က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္မႈ ကို ၾကည့္ျပီး – မိမိတို႔ ဘာသာေရး ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – ခင္ဗ်ား ေနမေကာင္း ျဖစ္ရင္ ဆရာဝန္ဆီ သြားမယ္။ ကဗ်ာသမား၊ စာသမား ဆီေတာ့ သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ကဗ်ာသမား ၊ စာသမားက ခင္ဗ်ား ရုပ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးကို ကုစားေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ၾကီးျမတ္တဲ့ ကဗ်ာ စာဆိုၾကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ား အတြက္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အဝဝ ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း ေရပိုက္ ပ်က္ရင္ သူ႕အကူအညီနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေရပိုက္ျပင္တတ္တဲ့ ေရပိုက္ျပင္ ဆရာ ကိုပဲ ေခၚရလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္းကို ျပင္ဖို႔ အတြက္ ေရပိုက္ျပင္ဆရာ ဟာ ကဗ်ာစာဆို ျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း အတြက္ သူ႕တာဝန္ပဲ အျပည့္အဝ ယူလိမ့္တယ္။ ဒီလိုပဲ- ခင္ဗ်ား အိမ္ေဆာက္ဖို႔ လိုရင္ – အိုင္းစတိုင္းကို အကူအညီေခၚလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ အိုင္းစတိုင္း ဟာ ထိပ္သီး ရူပေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား အိမ္ကို ေရခ်ိန္ ညီမညီ တိုင္းဖို႔ေတာင္ ဖို႔ သူတတ္ခ်င္မွ တတ္မယ္။

ဒါကို အိုင္းစတိုင္း၊ စတီဗင္ေဟာကင္းတို႔က စၾကာဝဠာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းႏိုင္ျပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္ မျမင္ရေကာင္းလား ေမးရင္ ရူးလြန္း ပါတယ္။ ဆစ္ဂမန္ ဖရြိဳက္ က စိတ္ေစတသိတ္ မခြဲတတ္ဘူးလား ေငါ့ေျပာရင္ ေငါ့ေျပာတဲ့သူပဲ ေပါလြန္း သြားလိမ့္မယ္။ အလားတူ – အခု ေခတ္သိပၸံသမားေတြက ရတဲ့အခ်က္အလက္ကို အခိုင္အမာျပဳျပီး – ဟိုးႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က က်မ္းစာေတြမွာ မပါရေကာင္းလား – ေလွာင္ဟား မယ္ ဆိုရင္ – ဟားတဲ့သူပဲ မွားလိမ့္မယ္။

ဘာသာေရးနဲ႔ သိပၸံ နယ္မွာ ဒီအခ်က္ေတြ အရွင္းၾကီး ျမင္သာေနပါတယ္။

ဒါေပတဲ့ – ဘာသာေရး အုပ္စုေရာ၊ သိပၸံ အုပ္စုမွာေရာ အမ်ားစုက ဒီလို ခြဲျခားျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ဘူး။ မျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းက ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မျမင္ဘဲ – “အမွန္တရား၊ ကမၻာေလာက၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ စၾကာဝဠာ၊ ဘုရားသခင္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြ နဲ႔ စကားလံုးေနရာမွာတင္ ရပ္တန္႔ထားလို႔။ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ေပၚ ကိုယ္မသိဘဲ ၊ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ေရာေထြး ေတြးေခၚ ထားလို႔၊ တယူသန္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္ကို မသိရ ေကာင္းလား ဆိုတဲ့ တစ္ခ်က္ထည္းနဲ႔ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္မယ္ ဆိုရင္ – က်ိန္းေသပါတယ္ – ဘာသာေရး ဟာ အပစ္ပယ္ ခံရမွာပဲ။ အေၾကာင္းက ဘာသာေရးဟာ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္ဘူး ရယ္။

Read more of this post

ငါ သူတို႔လို ျဖစ္ရမယ္ ( မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထူးျခားခ်င္သူ )

ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း သိလာပါျပီ ဆိုတဲ့ အရြယ္ေတြက စလို႔ လူတိုင္းနီးပါး ဟာ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ ထူးျခားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ၾက ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဟိုပုဂၢိဳလ္လို ျဖစ္ရမယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္လို ျဖစ္ရမယ္ ေတြးေတာ ပံုေဖာ္ၾကတယ္။ ေနာက္ျပီး မိဘ အသိုင္းအဝိုင္း ကလည္း မင္း ဘယ္လိုၾကီး ျဖစ္ရမယ္။ ဟိုမွာၾကည့္စမ္း…သူ႔လို ျဖစ္ရမယ္။ အဲ့ဒီလူလို ၾကိဳးစားရမယ္။ ေကာင္းတာေတြ အတုခိုးစမ္းပါ … ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳး သင္ေပးၾကျပန္တယ္။

အဲ့ေတာ့ အခုလက္ရွိ ခင္ဗ်ားပဲ ရွိေနမွာမို႔ ခင္ဗ်ားကိုပဲ ေမးပါမယ္။ ခင္ဗ်ားေကာ ထူးျခား တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ ေနတာ ပါလား။ “ထူးျခားတဲ့သူ၊ အမ်ားနဲ႔ မတူ တမူ ထူးတဲ့သူ ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။” လို႔ ခင္ဗ်ား ေမးမလား။

ေန႔လည္က ညီမေလး တစ္ေယာက္ လင့္ခ္ တစ္ခု ပို႔လာ တယ္။ အဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က နာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း၊ ေကာ္ပီေတြ မ်ားျပီး ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ( မိမိအျမင္အရ သတ္မွတ္ထားမိတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ မွားယြင္းပါက သည္းခံပါ ) လက္ရွိ ျမန္မာ ဂီတအႏုပညာ စီးေၾကာင္းမွာ ပံုတူေတြ မိတၱဴေတြ နဲ႔ မာန္ဝင့္ ရွင္သန္ေနပံုေလးပါ။ အဲ့ဒီ အဆိုေတာ္ ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာမည္ၾကီးခ်င္လြန္း၊ ထူးျခားခ်င္လြန္း ေနတဲ့ သရုပ္သကန္ေလး အေၾကာင္း ဟာသ ေႏွာျပီး ေရးထားတယ္။ စာကေတာ့ သေရာ္စာ မ်ိဳးပါပဲ။ အဲ့ဒါေလး ဖတ္မိရင္း လူတစ္ေယာက္ဟာ မိမိကုိယ္ကိုယ္ အမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျပီး ေနခ်င္ရင္ ဘယ္လိုေနရမလဲ။ အဲ့ဒီ ေနခ်င္တတ္တဲ့ စိတ္ကေရာ တကယ္မွန္ပါရဲ႕လား။ အေတြး ေရာက္မိပါတယ္။

အဲ့လိုနဲ႔ ဒီပို႔စ္ကို တင္ပါတယ္။

ကိုရဲထက္ရဲ႕ စာကို အခ်ိဳ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ျပင္၊ ျဖည့္စြက္ျပီး ေရးပါတယ္။

………………………………………

လူတစ္ေယာက္က ေမးတယ္။

“က်ေနာ္ ထူးျခား ထက္ျမက္တဲ့ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ( …… ).လို ထူးျခားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ က်ေနာ့မွာ ဘာလိုပါသလဲ။ က်ေနာ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။”

အေျဖ—

Read more of this post

အမတဂုဏ္

လမ္းညႊန္သမႈ၊ ( ဝါ ) ေထာက္ပံ့ တြန္းအား ျပဳတတ္ၾကသူေတြကို ဆရာ ( ဆာရာ၊ အရိပ္ ) လို႔ ေခၚဆိုၾကျမဲပဲ လို႔ ဆိုရင္ က်ေနာ္ ငယ္စဥ္ တန္းေက်ာင္း ဘဝ၊ သခ်ၤာကို ျမတ္ႏိုးစ ျပဳခ်ိန္မွာ ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ ( ျမားနတ္ေမာင္ )၊ W.W.Sawyer ၊ G.H.Hardy ၊ B.Russell တို႔ဟာ က်ေနာ့ဆရာ ( က်ေနာ့ေအးရိပ္ ) မ်ား ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ( စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ ျဖစ္၍ ျမင္ဆရာမ်ားဟု ေခၚမည္လား မေျပာတတ္ )

အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာတန္းကို နကန္းတစ္လံုး မသိေသးတဲ့ အဲ့အခ်ိန္က သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ထားနဲ႔ စ်ာန္ဝင္စားမႈ၊ စရိုက္ေတြကို ေလးစား အားက်လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသူက ဆရာလြဏ္းေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းကို ကိုင္တြယ္ရင္း လစဥ္ လစဥ္ သခ်ၤာ ဗဟုသုတနဲ႔ ပေဟဠိ ဝွက္စာေတြ တင္ထုတ္ေပးေနက်ပါ။ လစဥ္လတိုင္း ဆရာ့ေဆာင္းပါးေတြကို က်ေနာ္တို႔ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာ့စာေတြကို ဖင္တျပန္ ေခါင္းတျပန္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကသည္အထိ ပဲဆိုပါေတာ့။ အဲ့ဒီေဆာင္းပါးေတြကေန တစ္ဆင့္ သခ်ၤာပညာရပ္အေပၚ တန္ဖိုးထားတဲ့ ဆရာ့စိတ္ထားကို ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။

သိပ္မၾကာေသးမီမွာ ဆရာဆံုးပါးသြားခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆရာ နဲ႔တူမယ့္ ေနာက္တစ္ေယာက္ မရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္လား မသိ – ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းရဲ႕ လစဥ္သခ်ၤာက႑ေလး လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ဆရာ့ကို နွေျမာတသ ဦးညႊတ္ရင္း သူထားခဲ့တဲ့ လမ္းကို ဆက္ေလ်ာက္လာခဲ့တယ္။ ကေန႔ထိတိုင္ ေလ်ာက္ေနဆဲပါ။ ေတာင္ကမ္းပါးယံကို ေခြပတ္ လိမ္ေကာက္ ေဖာက္ထားတဲ့လမ္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းေပ်ာက္လို႔ မိမိခြန္အားနဲ႔ မိမိ ထြင္းေဖာက္သြားရတဲ့လမ္း။ ဒီလမ္းေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ဟာ ဘာျဖစ္မလဲ ။ အဆံုးသတ္ ဆိုတာေကာ ရွိရဲ႕လား ။ အဲ့ဒါကို က်ေနာ္ မသိပါဘူး။ ဒီပို႔စ္မွာ ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက – ဘယ္သူမွ မပါဘဲ ဘယ္အား ဘယ္မာန္ေတြနဲ႔ ဆက္ေလ်ာက္ခဲ့ ပါသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ဆရာရဲ႕ စာပိုဒ္ငယ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ “အခ်စ္စစ္ ဟူသည္” ဆိုတာကို “အမတဂုဏ္” အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ျပန္ေရးတယ္။

………………………………….

ပေလတိုရဲ႕ က်မ္းေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ထဲမွာ စာပြဲသဘင္ လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ( SYMPOSIUM ) က်မ္း ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ “အခ်စ္၊ ေမတၱာ” ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ယုတၱိေဗဒ ရွဳေထာင္နဲ႔ တင္ျပထားတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့ “ပေလးတိုး နိဒါန္း” ထဲမွာ – အဲ့ဒီက်မ္းရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ စာအုပ္မွာေတာ့ “ေဆာ့ခရတၱိရဲ႕ ေမတၱာဘြဲ႕” လို႔ အမည္ ေပးထားတယ္။

အဲ့က်မ္းမွာ ေဆာ့ခရတၱိက အဓိပၸာယ္ အခ်ိဳ႕ ဖြင့္ဆိုရာကေန နိဒါန္းပ်ိဳးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခုသာမာန္ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ အတၱေနာမတိ အသိ ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ေတာ့ ပံုစံ ကြဲျပား ေနမယ္။ သူ ဖြင့္ဆိုျပခဲ့တာက –

Read more of this post

စြမ္းအင္မည္း ရွာေဖြေရး သမားမ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္မ်ား

Saul Perlmutter, Adam Riess and Brian Schmidt

၂၀၁၁ ခုနွစ္ အတြက္ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို အေမရိကန္၊ ေလာရင့္စ္ ဘာကေလ အမ်ိဳးသား ဓာတ္ခြဲဌာန က သိပၸံပညာရွင္ ေဆာလ္ ပါမက္တာ (Saul Permutter) ၊ ဘယ္လ္တီမိုး-ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္က အဒမ္ ရိစ္ (AAdam Riess)၊ ဝက္စ္တမ္ ခရိ – ဩစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္က ဘရုိင္ယန္ ရွမစ္ဒ္ (Brian Schmidt)တို႔က ခြဲေဝ ရရွိပါတယ္။

အေဝးတစ္ေနရာက ေနေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာရင္း စၾကာဝဠာရဲ႕ ျပန္႔ကားမႈ အရွိန္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာ ေတြ အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပါမက္တာက ႏိုဘယ္ဆုရဲ႕ ဆုေၾကးျဖစ္တဲ့ SEK 10m ( စတာလင္ေပါင္ 934,000 ) တစ္ဝက္ကို ရရွိတာျဖစ္ျပီး၊ ရိစ္နဲ႔ ရွမစ္ဒ္တို႔က အျခားတစ္ဝက္ကို ရရွိပါတယ္။

ဆြီဒင္ သိပၸံဆိုင္ရာ ေတာ္ဝင္ အကယ္ဒမီက ေျပာၾကားရာမွာ “လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၄ ဘီလ်ံေလာက္က စတဲ့ မဟာေပါက္ကြဲမႈ ( Big Bang ) ျဖစ္စဥ္ အျပီးမွာ စၾကာဝဠာဟာ ျပန္႔ကားထြက္လာေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သိခဲ့ရတာ ရာစုႏွစ္တစ္ခု နီးပါး ရွိပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပန္႔ကားႏႈန္းဟာ အရွိန္ျမင့္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ကေတာ့ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတယ္။ တကယ္လို႔သာ အဲ့သလို အရွိန္နဲ႔ အဟုန္နဲ႔ ျပန္႔ကားေနမယ္ဆိုရင္ ဒီစၾကဝဠာဟာ ေအးခဲသြားပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။

၁၉၃၂ ခုနွစ္က အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ ဝီလ္လမ္ ဒဲ စစ္တာ တို႔ႏွစ္ဦး တင္ျပခဲ့တဲ့ ပံုစံငယ္ တစ္ခုအရ ျဒပ္ဆြဲအားေၾကာင့္ စၾကဝဠာရဲ႕ျပန္႔ကားႏႈန္းဟာ ေႏွးေကြးသြားမယ္ လို႔ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုက ယံုၾကည္ထားတာပါ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ေလာက္မွာေတာ့ ဒီ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမယ့္ ဘယ္အခ်က္အလက္မွ မေတြ႔ရွိခဲ့ၾကဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ေယဘုယ် ႏိႈင္းရသီအိုရီထဲက အိုေဟာင္းေနျပီးေဘးဖယ္ထားခဲ့ရတဲ့ စၾကာဝဠာ ကိန္းေသ ၊ ( Lambda λ ) ကို အခ်က္အလက္ေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ မထည့္မျဖစ္ ျပန္ထည့္ခဲ့ၾကရတယ္။ Read more of this post

Theory of Everything: Book

သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ကမၻာေက်ာ္ ရူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ ေဟာကင္း ေရးသားေသာ စာအုပ္ငယ္ ျဖစ္သည္။ Theory of Everything:TOE – အရာရာတိုင္း၏ သီအိုရီ ကို ျပည္သူ နားလည္ေအာင္ ရွင္းထားသည္ ျဖစ္၍ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားလည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါေစရန္ တင္ရွိပါသည္။ ဘာသာျပန္ ဆိုရန္လည္း စဥ္းစားပါသည္။ ေဟာကင္း ကိုယ္တိုင္က ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ား ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္၍ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ဆို ရာတြင္္လည္း ျမန္မာနားနွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆီေလ်ာ္ နားဝင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါသည္။ လိုအပ္ ေန ပါမည္။

ဤစာအုပ္တြင္ အခန္း ခုႏွစ္ခန္း ( နိဒါန္း ႏွင့္ပါ ဆိုလ်ွင္ ရွစ္ခန္း ) ပါရွိသည္။ ယင္းတို႔ကို အားလံုး ဘာသာျပန္ဆိုျပီးမွ တစ္စု တစ္စည္း ထည္း တင္ရွိျခင္း မျပဳဘဲ၊ အလ်ဥ္းသင့္ သလိုသာ တစ္ခန္း ခ်င္းစီ တင္ရွိ သြားလိုသည္။ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ညံ့ဖ်ဥ္း၍ မူရင္းကိုသာ ဖတ္လိုသူမ်ား၊ ေနာက္အခန္းမ်ားကို မေမ်ွာ္လို သူမ်ား အတြက္ မူရင္းစာအုပ္ ေဒါင္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္ တင္ရွိ ထားသည္။ ႏွစ္သက္ရာ၊ အဆင္ေျပရာ လင့္ခ္မွ ေဒါင္းလုပ္ ယူႏိုင္ပါသည္။

TOE

DOWNLOAD LINKS

HOTFILE
MEGAUPLAOD
RAPIDSHARE

အလားတူ စာအုပ္ တြင္းပါ အခန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ထားေသာ နိဒါန္း ပိုင္းကို ေအာက္တြင္ ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပပါသည္။ ေနာက္ အခန္း မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္ သလို ေရးသြားမည္။

[ ရူပေဗဒ ဆရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ျပီး၊ စာေရး ဆရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာ တကၠသိုလ္ ၾကယ္ပြင့္၊ ဆရာ ဘိုးလိႈင္၊ ဆရာ စိုးစိုး ( အဂၤပူ ) တို႔ ဤစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ ဆိုျပီး ျဖစ္မျဖစ္ က်ေနာ္ မမွတ္မိ။ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္နွစ္ေက်ာ္ေလာက္က “စူဠ စၾကာဝဠာႏွင့္ အျခား စာတမ္းမ်ား” ( Baby Universe and other essays by Stephen Hawking ) ကိုမူ ဆရာ တစ္ေယာက္ ဘာသာ ျပန္ဆို ထားဘူးသည္ကို မွတ္မွတ္ရရ ဝယ္ျဖစ္ ခဲ့၍ သတိရသည္။ ယခု စာအုပ္ တြင္လည္း ဆရာမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုျပီး ရွိပါက ၎တို႔ ျပန္ဆို ထားသည္ မ်ားမွာ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုသည္။ ]

ေဇယ်
……………………………………………

Read more of this post

စြမ္းအင္မည္း ( Dark Energy is real )

GALEX မွ

ဂလက္ဆီ ေပါင္း နွစ္သိန္းမက ရွိတဲ့ အစုအေဝး ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ စၾကာဝဠာ တစ္ခြင္လံုး ရဲ႕ ျပန္႔ကားလာမႈဟာ အလ်ဥ္ႏႈန္း ( Speed ) တျဖည္းျဖည္းတိုး တိုးလာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့တိုးလာတဲ့ အလ်င္ႏႈန္းဟာ ဘာေၾကာင့္ တိုးလာရပါသလဲ ။ အရင္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ Dark energy ေခၚတဲ့ မျမင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္မည္း ေတြရဲ႕ တြန္းအားေၾကာင့္ ပါတဲ့။ အဲ့လို အေျဖရတယ္။

ဒီရလာဒ္ ျဖစ္လာပံုက စၾကာဝဠာတြင္း မိသားစုဝင္ ၾကယ္အစုအေဝးမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဂလက္ဇီ ေတြကို ငါးႏွစ္ၾကာ သုေတသန ျပဳလုပ္ရာ ကေန စပါတယ္။ နက္နဲျပီး သိရခက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စြမ္းအင္မည္းေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ သလဲ ဆိုတာ အတြက္ သီဝရီ အသစ္ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ အဲ့အထဲမွာ လက္ရွိ စၾကာဝဠာ ဘယ္လို ျပန္႔ကားေနသလဲ – စၾကာဝဠာ ျပန္႕ကားေနတဲ့ အျပင္ ဒီတစ္ခြင္လံုးကို အညီအမ်ွ သက္ေရာက္ေနတဲ့ ေနာက္ကြယ္က ဘာရွိလဲ။ ရွိေနတာက ကိန္းေသ တြန္းအား၊ အင္အားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကံဆမိ လာၾကတယ္။

ေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္ ေတြက နဂိုရွိရင္း သီဝရီ တစ္ခုကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ေနတယ္။ အဲ့သီဝရီ အရ ဒီလို စၾကဝဠာကို ျပန္႔ကားေအာင္၊ ကြဲျပားေအာင္ တြန္းအားေပး ေနတာဟာ စြမ္းအင္မည္း မဟုတ္ဘူး ၊ ျဒပ္ဆြဲအား လို႔ ဆိုတယ္။ အိုင္းစတိုင္း ရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအား သီဝရီကို စိန္ေခၚထားတဲ့ သီဝရီ တစ္ရပ္လို႔လည္း ေခၚႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအား သီဝရီမွာ “အရာဝတၳဳ (ျဒပ္) ေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကြာေဝးလာတာနဲ႔ အမ်ွ ျဒပ္ဆြဲအားဟာ ဆြဲငင္အား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တြန္းကန္အား ျဖစ္လာမယ္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Read more of this post