Oh! God.

ဘုရားသခင္ သည္ ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။ ညလည္း ျဖစ္သည္။
ေဆာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေႏြလည္း ျဖစ္သည္။
စစ္မက္ လည္း ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ျဖစ္သည္။
ျခိဳးျခံျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ အလိုရမၼက္ ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေရသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ပင္ ၾကည္လင္လ်က္ ႏွင့္ ေနာက္က်ိ၏။
ငါး သတၱဝါတို႔ အတြက္ ေသာက္သံုး ေစႏိုင္၍ က်န္းမာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္သကဲ့သို႔
လူတို႔ အတြက္ ေသာက္သံုး မရႏိုင္ေအာင္ျပဳ၍ မရဏကို ဖန္တီးေပးတတ္၏။

ေန႔ႏွင့္ည၏ သဘာဝကား ဧက၊ တစ္ခုတည္းသာ တည္း။
အထက္တက္ျခင္း၊ ေအာက္နိမ့္ျခင္းတို႔သည္လည္း တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ခုတည္းသာတည္း။

အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ား သည္ ( တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ႏိုးၾကား ေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္၍
ေလာကဓာတ္ အတြင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။

စက္ဝိုင္းတစ္ခု ကဲ့သို႔ပင္
အစ နွင့္ အဆံုးသည္ ထပ္တူညီ ေနၾကရ၏။

Heraclitus
The Hidden Harmony


Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.” So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.

ဘုရားသခင္ ( God ) ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကို ပုဂၢိဳလ္ တစ္စံုတစ္ဦး အျဖစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လူေတြ အျမဲတေစ ယူဆ တတ္ၾကလြန္းလို႔ – ကမၻာမွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ၾကံဳေနရတယ္။ ဘုရားသခင္ အေျချပဳ -ဘာသာ တရား ေလ့လာတဲ့ Theology ဘာသာရပ္ ကေန– ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ထုတ္ေပးလိုက္သမ်ွ ေမးခြန္းပုစၦာ ျပႆနာေတြ အားလံုးဟာ– အဲ့ဒီ အသံုးမက်တဲ့ သင္ခန္းစာ ေတြ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အရင္းအျမစ္က – ဘုရားသခင္ကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ မွတ္ယူ ေနလို႔ပဲ။

ဘုရားသခင္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ ႏိုင္ဘူး။ – ဒီအခ်က္ကို နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း ျမင္သာ ႏိုင္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ေျပာၾကည့္ မယ္။ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ မိုဟာမက္ဒင္ စတဲ့ ဘာသာဝင္ ေတြ အျဖစ္ ၾကီးျပင္း လာသူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ ကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ ခံယူ ထားတတ္ ၾကတယ္။ ခံယူ ထားတတ္ၾကတာ မ်ားတယ္။ ဘုရားသခင္ ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခဲယဥ္းတယ္။ လူပံုစံ အျဖစ္၊ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ဘုရားသခင္ကို ေတြးထင္ ၾကမယ့္ အျမင္ဟာ တကယ္က – အတၱ ဗဟုိျပဳတဲ့ အျမင္၊ လူသား ဗဟုိျပဳတဲ့ အျမင္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ မွာ -“ဘုရားသခင္ဟာ သူနဲ႔ ပံုစံတူ အျဖစ္ လူသားကို ဖန္ဆင္းတယ္” လို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္။ ႏို႕ေပမယ့္ တကယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ေျပာင္းျပန္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူေတြ ကသာ သူတို႔နဲ႔ ပံုစံတူ အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ကို ဖန္တီး ေနၾကတယ္။ လူေတြ ဆိုတာ ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ဘုရားသခင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး -အေျမာက္ အျမား ေပၚေပါက္ လာရေတာ့တယ္။

Read more of this post

အိပ္မက္မက္၏ – မမက္၏

the Tennessean , Nashville, Tennessee။ ။ ဆရာအိုရွိဳး။ ဆရာဟာ အိပ္မက္မက္ေလ့ မရွိဘူးလို႔ ေျပာသံ ၾကားပါတယ္။ အဲ့ဒါ တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္တယ္။ တကယ္ ဆိုရင္ ဘာလို႔ အိပ္မက္မက္ေလ့ မရွိတာ ပါလဲ။ အိပ္မက္ မမက္ဘူးလို႔ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျပာႏိုင္မလဲ။

Osho ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ အိပ္မက္ ဘာလို႔ မက္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း နားလည္ ရပါလိမ့္မယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဆီမွာ အလိုဆႏၵ မျပည့္ခဲ့တာ၊ စိတ္ဆႏၵေတြကို ခ်ဳပ္တည္းခဲ့ရတာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ၊ အဲ့ဒါေတြ ရွိတဲ့အခါ အိပ္မက္ မက္ပါတယ္။ ဒီလို အလိုဆႏၵ မျပည့္ျခင္း စတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တိရစၦာန္ေတြဟာ အိပ္မက္မမက္ဘူး။ ေရွးဦးလူေတြကလည္း အိပ္မက္ မမက္ၾကဘူး။ အိႏၵိယမွာ ႏွစ္ငါးေထာင္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္တဲ့ ေရွးအႏြယ္ လူမ်ိဳးစု ရွိရာ ေဒသကို က်ေနာ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း အိပ္မက္ မမက္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္မွာ ( ဆိုၾကပါစို႔ရယ္ ) ဆႏၵေတြ ခ်ိဳးႏွိမ္ရတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ အညႊန္းေဘာင္ေတြနဲ႔ က်ပ္တည္း လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သဘာဝနဲ႔ မိမိကုိယ္ကိုယ္ မိမိ လူရာဝင္စိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရိုအေသခံလိုစိတ္ဟာ ( သိသိသာသာ သို႔မဟုတ္ မသိမသာ ) အဖိႏွိပ္ခံရတယ္။ အဲ့လိုအခါမ်ိဳးမွာ အိပ္မက္ မက္ပါတယ္။

Read more of this post

စစ္ႏွင့္ စစ္ျပင္ဆင္ေရး ကာလ : Osho

ေမးတဲ့သူကလည္း ေမးခဲ့တယ္။

ေမး။ ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးသြားေတာ့ ကမၻာၾကီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ရလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ဘာလုပ္ေနမယ္ လို႔ ဆရာ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားၾကီး ( ၂ ) ခု တည္ရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သိထားျပီး ျဖစ္တဲ့ ( ၁ ) စစ္ပြဲကာလ နဲ႔ ( ၂ ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေခၚတြင္တဲ့ ကာလ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ မေကာင္းမႈကို ဖံုးကြယ္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ စကားလံုး တစ္ခုပဲ ။ သူ႔ရဲ႕ မူလဇာတ္ သရုပ္အမွန္က ေနာက္တစ္ၾကိမ္ “စစ္ပြဲ” တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးမွာ အဓိကက အဲ့ဒီ အျခင္းအရာ ( ၂ ) ခုပဲ ပါဝင္တယ္။ စစ္ပြဲ နဲ႔ စစ္ပြဲ ျဖစ္ဖို႔ရာ ျပင္ဆင္ျခင္းပဲ။

Osho

အခု ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့ကို ေမးတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ရျပီ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဘာလုပ္ေနမလဲ ။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

ႏိုင္ငံေရး သမားေတြကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ေနက် အလုပ္ကိုပဲ ဆက္လုပ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္ေနက် အလုပ္ေတြ ဆိုတာက သေဘာတရား ေတြ၊ မူဝါဒေတြ အကြဲကြဲ အလြဲလြဲ ပိုဖန္တီး ေျဖရွင္းမယ္။ လူထု အံုၾကြျပီး အေျခအေနေတြ မျငိမ္သက္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မယ္။ မတရားမႈေတြ ပိုမ်ားလာေအာင္ ေသြးထိုးလာမယ္။ အဖ်က္စြမ္းအား ပိုေကာင္းမယ့္ လက္နက္ဆန္းေတြ အဆမတန္ ထုတ္မယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ တတိယ ကမၻာစစ္ ကို ဦးတည္ ျပင္ဆင္ေနမယ္။ အဲ့ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ လုပ္မယ့္ အလုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနည္းမ်ား ရြဲ႕ရာ က်ေန မလား။

တစ္ခါက သိပၸံပညာရွင္ၾကီး အိုင္းစတိုင္းက ဒီလို အေမးခံရဖူးတယ္။ ခင္ဗ်ားက အဏုျမဴ စြမ္းအားကို တီထြင္ခဲ့တဲ့ သိပၸံ ပညာရွင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ တတိယ ကမၻာစစ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ၊ က်ေနာ္တို႔ကို ၾကိဳျပီး ေျပာျပႏိုင္မလား။ တဲ့။

အိုင္းစတိုင္းက မ်က္ဝန္းထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြ စို႔ျပီး ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ “တတိယ ကမၻာစစ္ အေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို မေမးပါနဲ႔။ တတိယ ကမၻာစစ္ အေၾကာင္း က်ေနာ္ ဘာမွ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက စတုတၳကမၻာစစ္ အေၾကာင္း သိခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ေျပာျပလို႔ ရႏိုင္မယ္”

ရုတ္တရက္ မေမ်ွာ္လင့္ထားတဲ့ အေျဖမ်ိဳးမို႔ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ သတင္းစာ ဆရာက အံ့အားသင့္ သြားခဲ့တယ္။ ဒီလူၾကီးက တတိယ ကမၻာစစ္ အေၾကာင္းကိုေတာ့ မသိဘူး ေျပာျပီး၊ စတုတၳ ကမၻာစစ္ အေၾကာင္းကိုက်ေတာ့ သိေနျပန္တယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ဟာလဲေပါ့။ သတင္းစာ ဆရာလည္း စိတ္လႈပ္ရွားျပီး “ ဒါဆိုလည္း ဆရာၾကီးရယ္၊ စတုတၳ ကမၻာစစ္ အေၾကာင္းပဲ က်ေနာ့ကို ေျပာပါ” လို႔ ထပ္ေမးလိုက္တယ္။

အိုင္းစတိုင္းက “တစ္ခုပဲ ေျပာစရာရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ စတုတၳ ကမၻာစစ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး” တဲ့။ အမွန္ကလည္း တတိယ ကမၻာစစ္ဟာ ကမၻာရဲ႕ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြဟာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ စစ္ေအးကာလ တို႔ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြ သံုးျပီး အၾကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ေနၾကတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႔ သိရတာေတြထဲမွာ ဒီႏိုင္ငံေရး သမားေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပရိယာယ္ဟာ အက်ည္းတန္ဆံုး အရုပ္ဆိုး ဆံုးပဲ။ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္ေနတဲ့ အေမွာင္ည နဲ႔ တူေနတယ္။ သတိရမိတဲ့ စကားပံုေလး တစ္ခုရွိတယ္။ ညဥ့္ရဲ႕ အေမွာင္ဆံုး ကာလဟာ အရုဏ္က်င္းဖို႔ နီးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့။ အဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါ့မလား။ က်ေနာ္ သံသယ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခု ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ပိန္းပိတ္ေနတဲ့ အေမွာင္ထုၾကီးက အရုဏ္တက္ဖို႔ ဆိုတာေကာ ရွိႏိုင္ပါ့မလား။

Read more of this post

Healthy Journalism: Osho

Osho

ေမး။ ။ၾကံ႕ခိုင္တဲ့ သတင္းစာပညာ ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာ ပါလဲ။ သတင္းစာ ပညာ၊ သတင္းစာ ေလာကဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ သတင္းေတြနဲ႔ ခ်ည္းသာ မွီတြယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ ပါသလား။ သတင္း မီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ကို ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။

အိုရွိဳး။ ။Healthy Journalism လို႔ က်ေနာ္ ေျပာတာက – သတင္းစာ ပညာဟာ လူရဲ႕ ပုဂၢလိက ဆိုင္ရာ တစ္ခုလံုးကို အလုပ္အေကၽြးျပဳတယ္ လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ေတြးေခၚမႈ သေဘာထား ဒါေတြ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ သတင္းစာပညာဟာ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ လာမယ့္ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကို ဖန္တီးတယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေပးရံုသက္သက္၊ Report တင္ျပီး ခင္းျပရံု သက္သက္ဟာ သတင္းစာပညာ မဟုတ္ဘူး။ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ဟာ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ သတင္းၾကားခံနယ္ သက္သက္ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ၾကီးက်ယ္ တဲ့ စာေပ အျဖစ္ တည္ရွိေနရမယ္။ ဒါကိုသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတယ္ လို႔ ဆိုႏိုင္ပါမယ္။

ျပီးခဲ့ျပီ၊ ကုန္လြန္သြားျပီ ျဖစ္တဲ့ မေန႔က သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟာ ကေန႔အတြက္ တန္ဖိုး တစ္စံုတစ္ခုေတာ့ ရွိေနရမယ္။ ဒီကေန႔ မွာလည္း ဖတ္ႏိုင္ ေနရပါဦးမယ္။ တခဏ သေဘာ ေဆာင္ျပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ့္ ဟာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ သတင္းၾကားခံနယ္ ( News Medium ) တစ္ခု သက္သက္ ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရက္ ကုန္ဆံုး သြားတာနဲ႔ အဲ့သတင္းေတြက အိုေဟာင္း သြားမွာပဲ။ အသစ္ အသစ္ သတင္းေတြကို ခင္ဗ်ား လုပ္ေနရဦးမွာပဲ။ အဲ့သတင္းေတြလဲ မၾကာခင္ ျပန္အိုေဟာင္း သြားၾကဦးမွာပဲ။ တကယ္က သတင္းဟာ အိုေဟာင္းေနလဲ စြမ္းအား ရွိေနရပါမယ္။

ဂႏၱဝင္ စာေပေတြလိုမ်ိဳး၊ ဥပမာ- ေဒါ့စတိုယက္စကီး၊ လီယို ေတာ္စတြိဳင္း၊ အန္တန္ ခ်က္ေကာ့ဗ္၊ တူရေကညက္၊ ရာဘင္ျဒာ နတ္တဂိုး တို႔စာေတြမ်ိဳးေတြမွာ လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း တည္တံ့သေရြ႕ အထင္ကရ က်န္ရွိေနႏိုင္ၾကတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ေနၾကတယ္။ သတင္း မီဒီယာဟာ အဲ့သလို ဆိုရင္ေကာ—။

သတင္းစာ ပညာရဲ႕ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ အဲ့အရည္အေသြး ရွိသင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အရည္အေသြးကို မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးႏိုင္ရမယ္။ သတင္းခ်ည္း သက္သက္ သီးသန္႔ အတြက္ အခန္းက႑ကေတာ့ ရွိေနမွာပါပဲ- ဒါေပတဲ့ အဲ့ဒါက ဒုတိယအေရးေပး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို – ဒီေနရာမွာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ Report ေတြက ဘာေတြလဲ? အဲ့ဒါေတြ ဘယ္မွာသြားသံုးမလဲ? ေမးေကာင္း ေမးမယ္။ ဆိုပါစို႔ – လူတစ္ေယာက္ ပစၥည္းအခိုးခံရတယ္၊ အဲ့ သတင္း Report ရဲ႕ ပင္မ အခ်က္က ဘာလဲ? လူတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ သတ္ေသတယ္ ၊ အဲ့သတင္း Report ရဲ႕ ပင္မအခ်က္က ဘာလဲ? ဒါေတြကို မေျဖႏိုင္ရင္ ထပ္ေမးပါလိမ့္ ဦးမယ္ – မလိုအပ္ဘဲ ထည့္ထားတာ လား? မလိုအပ္တာေတြ နဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သတင္းစာမ်က္နွာကို ျဖည့္ထားတာလား?

အဲ့ဒီ မလိုအပ္ဘူး/လိုအပ္တယ္ — ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ဒီေနရာမွာ ေနရာတက် ဝင္လာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ ကဗ်ာဆရာေတြလည္း ရွိမယ္။ ပန္းခ်ီ ဆရာေတြ လည္း ရွိမယ္။ စာေရးဆရာေတြလည္း ရွိမယ္။ တရားဓမၼ ဆရာ ဂုရုေတြေတာင္ ရွိေကာင္း ရွိေနဦးမယ္။ သူတို႔ အားလံုးကို ခင္ဗ်ား ဒါေတြကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရမယ္။ အဲ့အခါ ဒီ မလိုအပ္ဘူး/လိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့ အပိုင္းက ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဓိက အပိုင္း ျဖစ္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရး က႑ ဆိုတာ တတိယနဲ႔ စတုတၳ စာမ်က္နွာ ကို ေရာက္သြားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စာမ်က္နွာ တစ္ခု အေနနဲ႔ေတာင္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ က်ေနာ္ ဆိုလိုတာ ကို ျမင္ပါရဲ႕လား။

Read more of this post

ေဝါဟာရ/ အဓိပၸာယ္/ သိမႈ/ ရွိမႈ = ျပႆနာ

ဒီညမွာ အိႏၵိယ ဒႆန ဆရာ အိုရွိဳးရဲ႕ စာေတြ လိုက္ဖတ္ ျဖစ္တယ္။ ေရွးေဟာင္းတရုတ္ ဒႆနေတြထဲက တာအိုဝါဒအေပၚမွာ အားျပဳေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူရဲ႕ The Way of Tao ကို ၾကိဳက္တယ္။ ျမန္မာျပန္ဆို ၾကည့္ဖို႔ စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ မေက်လည္တာ တစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒါက Tao ( ေတာက္ ) ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ ေနရာပါ။ ဆရာသက္လံုရဲ႕ ေစ့ထားေသာ တံခါးမ်ား ( ပ+ဒု ) မွာေတာ့ Tao ကို ဓမၼတရား၊ ေတာက္ လို႔ ပဲ ထည္လဲသံုး ဖြင့္ဆိုျပထားတယ္။

Tao ဟာ ( က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္ ေျပာရင္ ) ဓမၼတရား ဟုတ္ပါသလား။ အဲ့ဒီ ေဝါဟာရနဲ႔ ဖလွယ္သံုးလို႔ ရပါ့မလား။ ဓမၼ ဆိုတာ ဗုဒၶဝါဒနဲ႔ ႏြယ္ျပီး သိရတဲ့ ပါဠိစကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဓမၼ ဆိုတာ လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

ဒီမွာ သံုးထားတဲ့ Tao ဟာ လမ္းလား။ လမ္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဆရာေတြ သူတို႔ဘာသာအလိုက္ ျပန္ဆိုရာမွာ Tao ကို God နဲ႔ ဖလွယ္သံုးႏႈန္းထားတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ့ Tao ကို Tao အတိုင္းပဲ ျပန္ဆိုၾကတယ္။ ဘာလို႔ဆို Tao ရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ ကိုယ္ႏိႈက္က ဖြင့္ဆိုရ ခက္ခဲေနလို႔ပါပဲ။

တာအိုဝါဒရဲ႕ ဆရာသခင္ ျဖစ္တဲ့ Lao Tzu က သူရဲ႕ Tao Teh Ching မွာ ေရးသားထားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အပိုဒ္ေရ ( ၈၁ ) ပုိဒ္ ရွိတဲ့ အနက္ ပထမဆံုး အပိုဒ္မွာတင္ ရွင္းထားတာက –

ရွင္းလင္းေျပာျပႏိုင္တဲ့ ဓမၼ ( Tao ) ဟာ စစ္မွန္တဲ့ အသခၤါရ ဓမၼ ( Tao ) မဟုတ္ဘူး။
ပညတ္သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ အမည္သညာကလည္း စစ္မွန္တဲ့ အသခၤါရ အမည္သညာ မဟုတ္ဘူး။

– လို႔ ဆုိထားပါတယ္။

ဆရာ အိုရွိဳးက Lao Tzu ကို အေတာ္မ်ားမ်ား အမႊမ္းတင္ထားတယ္။ စကားလံုးေတြ မပါဘဲ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မရွိဘဲ ဘဝမွာ သမားရိုးက် ရိုးရိုးေလး ေနထိုင္သြားတတ္ၾကသူေတြမွာ Lao Tzu ဟာ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္၊ လူေတြ သိနားလည္တဲ့ ေဝါဟာရေတြနဲ႔ပဲ လူေတြ မသိၾကေသးတဲ့ အရာတစ္ခုကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာ – အဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ Lao Tzu ဟာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Read more of this post

TCB ( ေရွးတရုတ္တို႔ဝါဒ-အၾကမ္းမ်ဥ္း )

ဟိႏၵဴဘာသာေရးတြင္ “ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၎၏နာမေတာ္သည္ ဧက၊ တစ္သေဘာတည္း၊ တစ္ခုတည္း” ဟု ဆိုသည္။ တာအိုဘာသာတြင္မူ “သတ္မွတ္ေခၚေဝၚႏိုင္ေသာ အမည္နာမသည္ အမည္နာမ စစ္စစ္ မဟုတ္” ဟု ဆိုျပန္သည္။ အဘယ္ဟာ မွန္ပါသနည္း။

ဒ႑ာရီ အရ ဖူရွီ ( Fu Shi ) သည္ တရုတ္ မဟာအင္ပါယာ ဘုရင္ၾကီး (ဝါ) ဧကရာဇ္ သံုးပါးတြင္ ပထမဆံုး သမိုင္းဝင္ ဧကရာဇ္ ျဖစ္သည္။ ( က်ေနာ့စိတ္ထင္ – က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ား ၾကားသိဖူးၾကေသာ မဟာသမၼတမင္းတို႔က ၎ထက္ ပိုေစာမည္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိ။ ) ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္သံုးေထာင္ အေစာပိုင္းက တရုတ္ျပည္လံုးကို စိုးမိုး အုပ္စိုးခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဖူရွီသည္ တရုတ္ေရွးေဟာင္းက်မ္းတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ I-Ching ယီက်င္း ( သခၤါရက်မ္း/ေျပာင္းလဲျခင္း သေဘာတရား က်မ္း ) ပါ ၾတိမူဟ ရွစ္ခုတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ယင္းတို႔သည္ တရုတ္တို႔၏ အရုပ္ဆန္ေသာ လက္ေရးစကားလံုးတို႔၏ အေျခခံလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

လက္ရွိ တရုတ္တို႔၏ ပင္မ ဒႆန ေရစီးေၾကာင္း နွစ္ခုမွာ တာအိုဝါဒႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ တို႔ ျဖစ္ျပီး ၎ဝါဒတို႔သည္ ဖူရွီ ၏ အစဥ္အလာမွ ဆင္းသက္လာၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ေျခာက္ရာစုမွ စတင္၍ ၎ဝါဒႏွစ္ဆူ ကြဲျပားသြားခဲ့ျပီး တာအိုဝါဒ၏ ဖခင္ – ေလာက္ဇူ ( BC 604-531 ) ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဝါဒ – ဖခင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ( BC 551-479 ) ဟူ၍ အမွတ္အသားရွိသည္။

တရုတ္တို႔၏ ဘာသာေရး အတြင္းမွ တတိယ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ျပီး အစဥ္အလာ အိႏၵိယမွ ဆင္းသက္သည္။ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာ မေထရ္မ်ား A.D ပထမ ရာစုတြင္ တရုတ္ျပည္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ သာသနာျပဳသည္။ ယင္း အိႏၵိယ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေျပာစကားမ်ား အရ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အေစာပိုင္း ကာလ ကတည္းက အိႏၵိယသို႔ ဘုရားဖူးအျဖစ္၊ ( သို႔မဟုတ္ ) ကုန္သည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို တရုတ္ျပည္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကာလမွစ၍ တရုတ္ျပည္တြင္ ပင္မ ဘာသာေရး ၾကီး သံုးခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေခတ္ႏွင့္ အညီ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္၍ က်င့္သံုး လက္ခံၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။

စင္စစ္ အမ်ိဳးအမည္ မတူညီေသာ ဘာသာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။ ဘာသာတစ္ခုမွ ကြဲျပားသြားဖို႔ရာသာ လြယ္ကူသည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္တို႔ ၏ ဘာသာၾကီး သံုးခု ျဖစ္ေသာ တာအိုဝါဒ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ၊ ဗုဒၶဝါဒတို႔သည္ တခုႏွင့္ တစ္ခု ကူးလူးယွက္ႏြယ္ေနၾကသည္။ အနီးစပ္ဆံုးမွာ တာအိုဝါဒႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဝါဒတို႔ ျဖစ္ျပီး Read more of this post

2015 အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း

ဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔ ည ၊ Economist လင့္ခ္ တစ္ခုတြင္ တင္ျပထားသည္မွာ http://www.cisco.com တြင္ တြက္ခ်က္ေပးထားသည့္ ဇယား တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ တြင္ တကမၻာလံုး အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အင္အားသည္ တစ္လလ်ွင္ ၈၀.၅ exabytes ရွိလာလိမ့္မည္ ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ယင္း ပမာဏ သည္ DVD အေခြ ခ်ပ္ေရ ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ စာ ႏႈန္း ထားႏွင့္ ညီမ်ွသည္ ။ ယင္းႏွစ္တြင္ အာရွသည္ ေျမာက္အေမရိက ထက္ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ သာလြန္ ေနမည္ ျဖစ္ျပီး အာရွက တစ္လလ်ွင္ ၂၄.၁ exabytes ၊ ေျမာက္အေမရိက က တစ္လလ်င္ ၂၂.၃ exabytes ႏႈန္း ရွိေနလိမ့္မည္ ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ႏွင့္ ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္မည္ ဆိုလ်ွင္ – ဤထက္မက တိက် မည္ ။ ပိုမို နီးစပ္ေသာ စာရင္းဇယား ထြက္လာ ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ေရာ ၊ ယင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ပါ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း ေရွ႕ဆံုး ေရာက္ေနသည္က ေတင္ကိုရီးယား ျဖစ္ေၾကာင္း Cisco မွတ္တမ္း တြင္ အထင္အရွား ပါရွိသည္။

Read more of this post