သခ်ၤာဘုရင္မ

ဒီရက္ပိုင္း အတြင္း ငယ္ခ်စ္ သခ်ၤာ ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ငယ္စဥ္က အားျပဳခဲ့၊ ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ား ျပန္ေမႊ ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ အနီးဆံုး မွာ – အျခား Text မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သခ်ၤာေဖာင့္အားျဖင့္ ဤအြန္လိုင္း မ်က္ႏွာစာမ်ားသို႔ မတင္ တတ္ ေသာေၾကာင့္၊ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း သမိုင္းေၾကာင္း တို႔ကိုသာ စဥ္းစား ပါသည္။ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္း အကၡရာမ်ား ကို အေတာ္အတန္ မသိလ်ွင္ ပင္ စိတ္ဝင္ တစား ရွဳၾကည့္ႏိုင္သည့္ စာမ်ားမွာ – က်ေနာ္ တို႔ ကို သခ်ၤာ ပညာ ျမတ္ႏိုး စိတ္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပး ခဲ့သည့္ W.W.Sayer၊ E.T.Bell၊ J.R.Newmann၊ G.H.Hardy၊ ဆရာေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ တို႔ စာမ်ား ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ သည္- ဂ်ီဩေမႀတီ၊ အကၡရာသခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ နကၡတၱ ဟူ၍ ေရွးေခတ္ ခြဲျခား ခဲ့သည့္ သခ်ၤာလက္ခြဲ ေလးခု ကို အမ်ား စိတ္ဝင္စားလြယ္ေအာင္ တစ္ခုခ်င္းကို တစ္အုပ္ခ်င္း ေရးသားရန္ ႀကိဳးပမ္း လိုခဲ့သည္ ဆိုပါသည္။ “လူျဖစ္တာ ယူကလစ္ပညာ ေလ့လာဖို႔” – ဂ်ီဩေမႀတီ၊ “သခ်ၤာဘုရင္မ” – အကၡရာသခ်ာၤ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) တို႔တြင္သာ ထြက္ရွိ ခဲ့ၿပီး၊ “သခ်ၤာပညာရွင္တုိ႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီေလာ” ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခား သခ်ၤာ ပေဟဠိမ်ားကို မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စသျဖင့္ တင္ျပ ထားခဲ့သည္မွ အပ၊ အားမလို အားမရ ရွိခဲ့ သည္။ ရည္မွန္း ထားသည့္ အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းဆဲ – ကြယ္လြန္ သြား ခဲ့ရ သည္ ျဖစ္၍ – ဂီတႏွင့္ နကၡတၱ ကို မေအာင္ျမင္ ခဲ့ – ဟု သိထားရပါသည္။

ယခု စာမွာ – ၎၏ “သခ်ၤာဘုရင္မ” မွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး၊ မိတ္ဆက္တြင္ ဦးျမင့္ဟန္၊ ပညာေရး သုေတသန ဗ်ဴ႐ို က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

သခ်ၤာဘုရင္မ စာအုပ္ ျပဳစုသူ ဦးလြဏ္းေမာင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ အတြင္း က်က် သိပါသည္။ သူသည္ သခ်ၤာ ျမတ္ႏိုးသူ တစ္ေယာက္ – “ဘယ္မ်ွ ျမတ္ႏိုးပါသလဲ” ဟု ေမးလာပါအံ့ ။ အတိတ္၏ အရိပ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပၿပီး အေျဖေပးရပါမည္။

တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ အျမင့္ ၆ ေပ ခန္႔ မီးခံေသတၱႀကီးတစ္လံုး ဝယ္လာသည္။ “ခင္ဗ်ားမွာ စိန္ေရႊ ရတနာေတြ မရွိဘဲ ဘာလုပ္ဖို႔လဲဗ်” ဟု ကၽြန္ေတာ္ က ေနာက္လိုက္ သည္။ “စိန္ေရႊ ရတနာထက္ အဖိုးတန္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ထည့္ဖို႔ ဝယ္တာဗ်” ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ မီးခံ ေသတၱာႀကီး ေနရာခ်ၿပီးသည့္ အခါ သခ်ၤာစာအုပ္ေတြကို တစ္ကန္႔စီ ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေတာ့မွ သူသည္ စိန္ေရႊ ရတနာေတြထက္ သခ်ၤာကို ပိုၿပီး ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူ တစ္ေယာက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ ေအာက္ပါ စာသည္ – ဂဏန္း သခ်ၤာ အေၾကာင္း – ဆိုသည္ထက္ – ဂဏန္းသခ်ၤာ သမိုင္းႏွင့္ ယင္း အေပၚ သေဘာထား ၏ မိတ္ဆက္ မ်ွသာ ျဖစ္ သည္။ အျခား ပံုမ်ားႏွင့္ လိုလားသူ အခ်ိဳ႕ အတြက္ လက္လွမ္းမီ သမ်ွ Ebook မ်ားကို မူ သီးသန္႔ ပူးတြဲ ထည့္သြင္းသည္။

ေဇယ်
……………………………

သခ်ၤာဘုရင္မ

(၁)
သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ႀကီး ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ သမိုင္းတင္ေခတ္ဦး ေလာက္မွ စ၍ လူသည္ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်ိဳးေထာင္တတ္လာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ကို စနစ္တက် စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အနက္ အိႏၵိယ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္ သည္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္သည္ အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ထက္ ေရွ႕ သို႔ ေျခ တစ္လွမ္း ေရာက္ေနရျခင္းမွာ ယင္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံအသိမ်ားကို ထည့္သြင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ပါသည္။

၆၀၀ ဘီစီ မတိုင္ခင္ကပင္ အိႏၵိယ ရွိ ဟိႏၵဴ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၌ သခ်ၤာကို တရင္းတႏွီး လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ မွ သခ်ၤာ ပညာ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရ “ခရမ္းမား” Dr. Kramer က “သခၤ်ာ၏ ပင္မေရစီး” (Main Stream of Mathematics) အမည္ ရွိ က်မ္း၌ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ထိုက်မ္းတြင္ အေရွ႕ကမၻာ၊ အေနာက္ကမၻာ ရွိ ေရွးဦး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔ သခ်ၤာအေပၚ အေလးထားခဲ့ၾကပံုမ်ားကို စံုလင္ေအာင္ ပံုျပင္ ဇာတ္နိပါတ္ က အစ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အေလးထားတတ္ၾကသည့္ က်မ္းဂန္ တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ “လာလိတဝိစတိရ” ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္ မွာ –

“ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳခ်ိန္ ေရာက္ေသာ အခါ ရည္ရြယ္ထားေသာ သတို႔သမီးေလာင္း ‘ဂိုပ’ (Gopa) ၏ ခမည္းေတာ္က မိမိ၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ စံုဖက္ လိုသူ ေပါင္း ငါးရာ ရွိေန၍ အားလံုး အတြက္ အရည္အခ်င္း စစ္ စာေမးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေျဖဆို ရမည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ – စာေပ အေရးအသား၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ေတးဂီတႏွင့္ ေလးအတတ္ ဟူ၍ ေလး ဘာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေလးဘာသာ စလံုး ၌ အျခား ၿပိဳင္ဘက္ အားလံုး အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သည္ ထိုေခတ္ က အလြန္ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး “အာဇုန” ႏွင့္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ အာဇုန က ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အား သိပၸံႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတ တစ္ခု ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ရန္ ေတာင္းဆို သည္။

“ထိုအခါ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာက တစ္မိုင္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ ေရွးေခတ္ ဟိႏၵဴ အကြာအေဝး အတိုင္းအတာ ေရာက္ေအာင္ အေျခခံ အဏုျမဴ တို႔ကို တြက္ခ်က္ ဆက္စပ္ ျပသည္။ အေျခခံ အဏုျမဴ ခုႏွစ္လံုးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးသည္။ ဤ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴငယ္ ခုႏွစ္လံုးသည္ အတန္ အသင့္ ေသး ငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးျပန္သည္။ ဤ အတန္ သင့္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ ခုႏွစ္လံုး သည္ ေလတြင္ လြင့္ေမ်ာတတ္ေသာ ျမွဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပး ၏။ ဤနည္း အတိုင္း တစ္မိုင္ အလ်ား ျပည့္ သည့္ တိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုျပ ခဲ့သည္။

“စာရင္းပါ ခုႏွစ္ (၇) အားလံုး၏ ေျမွာက္လဒ္ ဂဏန္းလံုးေရ (၅၀) ပါရွိေသာ ဧရာမ ကိန္းဂဏန္းႀကီး တစ္လံုးကို ေပးရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ ၏ အေျခခံ အဏုျမဴသည္ ေခတ္သံုး အဏုျမဴ ထက္ ပမာဏ လြန္စြာ ႀကီးေသးသည္ ဟု ေစာဒက တက္လိုက တက္ႏိုင္ ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ၆၀၀ ဘီစီက ဟိႏၵဴတို႔၏ သိပၸံပညာသည္ ႀကီးမားေသာ ကိန္းဂဏန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစိမ္းေၾကာင္း၊ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္သည့္ အေၾကာင္း ကိုသာ လ်ွင္ ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္” ဟု ခရမ္းမားက ဆိုသည္။

(၂)
၆၀၀ ရာစု ဘီစီ ကာလတြင္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတို႔ အထူးတလွယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ “ဂဏန္း သခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ ဂ်ီဩေမႀတီ ႏွင့္ နကၡတၱ ပညာ ေလမ်ိဳးစပ္ ကြာဒရီဗီယမ္” ကို “သခ်ၤာ” ဟု ပိုက္သာဂိုရ က သတ္မွတ္သည္။ ယင္းသခ်ၤာကို “ဘဝ လမ္းညႊန္ ဒႆန” အျဖစ္ ၎က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပိုက္သာဂိုရက –

“ကိန္းသီအိုရီ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) ကို ေလ့လာျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးလြန္းသည္ ဆိုျခင္းမွာ မွန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ လမ္းစဥ္ သည္ ဘဝသံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဘဝတစ္ဖန္ ျပန္မျဖစ္ေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္၏” ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ဆိုခဲ့၏။

ဤေနရာတြင္ “သီအိုရီ” ဟူေသာ ေဝါဟာရအေၾကာင္း၊ ယင္းေဝါဟာရ အေရးပါလာပံုအေၾကာင္းကို အနည္း အက်ဥ္း ေလ့လာၾကည့္ သင့္သည္။ “သီအိုရီ” Theory သည္ မူလက “ေအာ့ဖစ္” Orphist ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဝင္မ်ား၏ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဂရိေဗဒ ပညာရွင္ “ကြန္းဖို႔”က – သီအိုရီ ဟူသည္ မွာ -အသက္တမ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာေဖြ အားထုတ္မႈ ဟု ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပ၏။ တစ္နည္း – “အရာခပ္သိမ္း အေပၚ ၾကည့္ရွဳ ရွာေဖြ အားထုတ္ေန သူကို ထာဝရ ဘုရားသခင္ အေပၚခံစားျခင္း ႏွင့္ တစ္သေဘာ တည္း ထားသည္။ ၎ ေသဆံုး ေပ်ာက္ ကြယ္ ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ဘဝ သစ္ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ျခင္း ၌ ဘုရား သခင္ တစ္ဖန္ ရွင္သန္ျပန္သည္” ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုက္သာဂိုရ အဖို႔ – “အသက္တစ္မ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာၾကံအားထုတ္မႈ” Theory ဟူသည္ ပိုင္းျခားသိတတ္ေသာ တိဟိတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည္ဟု ယူဆသည္။ သခ်ၤာဆိုင္ရာ သိျမင္မႈ အတြင္း၌ ယင္းအဓိပၸာယ္သည္ ေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒမွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ “သီအိုရီ” သည္ တစ္စ တစ္စ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အဓိပၸာယ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ ပိုက္သာဂိုရ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေအာက္၌ ေရာက္ေနၾကသူ အမ်ား အတြက္ အေျခခံ မူ တစ္ခုကို ဘဝင္ တက် စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ မိေစသည္။

Read more of this post

အမတဂုဏ္

လမ္းညႊန္သမႈ၊ ( ဝါ ) ေထာက္ပံ့ တြန္းအား ျပဳတတ္ၾကသူေတြကို ဆရာ ( ဆာရာ၊ အရိပ္ ) လို႔ ေခၚဆိုၾကျမဲပဲ လို႔ ဆိုရင္ က်ေနာ္ ငယ္စဥ္ တန္းေက်ာင္း ဘဝ၊ သခ်ၤာကို ျမတ္ႏိုးစ ျပဳခ်ိန္မွာ ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ ( ျမားနတ္ေမာင္ )၊ W.W.Sawyer ၊ G.H.Hardy ၊ B.Russell တို႔ဟာ က်ေနာ့ဆရာ ( က်ေနာ့ေအးရိပ္ ) မ်ား ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ( စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ ျဖစ္၍ ျမင္ဆရာမ်ားဟု ေခၚမည္လား မေျပာတတ္ )

အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာတန္းကို နကန္းတစ္လံုး မသိေသးတဲ့ အဲ့အခ်ိန္က သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ထားနဲ႔ စ်ာန္ဝင္စားမႈ၊ စရိုက္ေတြကို ေလးစား အားက်လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသူက ဆရာလြဏ္းေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းကို ကိုင္တြယ္ရင္း လစဥ္ လစဥ္ သခ်ၤာ ဗဟုသုတနဲ႔ ပေဟဠိ ဝွက္စာေတြ တင္ထုတ္ေပးေနက်ပါ။ လစဥ္လတိုင္း ဆရာ့ေဆာင္းပါးေတြကို က်ေနာ္တို႔ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာ့စာေတြကို ဖင္တျပန္ ေခါင္းတျပန္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကသည္အထိ ပဲဆိုပါေတာ့။ အဲ့ဒီေဆာင္းပါးေတြကေန တစ္ဆင့္ သခ်ၤာပညာရပ္အေပၚ တန္ဖိုးထားတဲ့ ဆရာ့စိတ္ထားကို ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။

သိပ္မၾကာေသးမီမွာ ဆရာဆံုးပါးသြားခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆရာ နဲ႔တူမယ့္ ေနာက္တစ္ေယာက္ မရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္လား မသိ – ျမွားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းရဲ႕ လစဥ္သခ်ၤာက႑ေလး လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ဆရာ့ကို နွေျမာတသ ဦးညႊတ္ရင္း သူထားခဲ့တဲ့ လမ္းကို ဆက္ေလ်ာက္လာခဲ့တယ္။ ကေန႔ထိတိုင္ ေလ်ာက္ေနဆဲပါ။ ေတာင္ကမ္းပါးယံကို ေခြပတ္ လိမ္ေကာက္ ေဖာက္ထားတဲ့လမ္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းေပ်ာက္လို႔ မိမိခြန္အားနဲ႔ မိမိ ထြင္းေဖာက္သြားရတဲ့လမ္း။ ဒီလမ္းေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ဟာ ဘာျဖစ္မလဲ ။ အဆံုးသတ္ ဆိုတာေကာ ရွိရဲ႕လား ။ အဲ့ဒါကို က်ေနာ္ မသိပါဘူး။ ဒီပို႔စ္မွာ ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက – ဘယ္သူမွ မပါဘဲ ဘယ္အား ဘယ္မာန္ေတြနဲ႔ ဆက္ေလ်ာက္ခဲ့ ပါသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ဆရာရဲ႕ စာပိုဒ္ငယ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ “အခ်စ္စစ္ ဟူသည္” ဆိုတာကို “အမတဂုဏ္” အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ျပန္ေရးတယ္။

………………………………….

ပေလတိုရဲ႕ က်မ္းေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ထဲမွာ စာပြဲသဘင္ လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ( SYMPOSIUM ) က်မ္း ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ “အခ်စ္၊ ေမတၱာ” ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ယုတၱိေဗဒ ရွဳေထာင္နဲ႔ တင္ျပထားတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့ “ပေလးတိုး နိဒါန္း” ထဲမွာ – အဲ့ဒီက်မ္းရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ စာအုပ္မွာေတာ့ “ေဆာ့ခရတၱိရဲ႕ ေမတၱာဘြဲ႕” လို႔ အမည္ ေပးထားတယ္။

အဲ့က်မ္းမွာ ေဆာ့ခရတၱိက အဓိပၸာယ္ အခ်ိဳ႕ ဖြင့္ဆိုရာကေန နိဒါန္းပ်ိဳးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခုသာမာန္ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ အတၱေနာမတိ အသိ ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ေတာ့ ပံုစံ ကြဲျပား ေနမယ္။ သူ ဖြင့္ဆိုျပခဲ့တာက –

Read more of this post

Perfect Number

သခ်ၤာပညာရွင္ ေပါလ္ အဲဒစ္ရွ္ အပါအဝင္ သခ်ၤာသမား အမ်ားစု အတြက္ အလွတရား ဟူသည္ သာမာန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလွတရား ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ မတူညီေပ။ ၎တို႔အတြက္ အလွတရား သည္ ကိန္းဂဏန္း ဆိုင္ရာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အပိုင္း၊ အသိဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးရမႈ ကိုသာ ဆိုလိုသည္။ တစ္ခ်ိန္က အဲဒစ္ရွ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ စကား တစ္ခြန္းရွိသည္။ “ေဘသိုဗင္ရဲ႕ ဆင္ဖိုနီ နံပါတ္ ၉ ကို လွတယ္လို႔ ေျပာ ၾကသလိုမ်ိဳး ပါပဲ။ သူ႔ေတးသြားက ဘယ္လိုလွတာလဲ လို႔ ေမးရင္ ျပန္ေျဖခ်င္မွ ေျဖတတ္မယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးပဲ က်ဳပ္တို႔ အတြက္ ကိန္းဂဏန္း ေတြဟာ လွတယ္။ ဒါကို မလွပါဘူးဗ်ာ လို႔ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ ျပန္ေျပာစရာလိုပါဘူး” တဲ့။

ဟိုးအရင္ တစ္ခ်ိန္။ ခရစ္မေပၚမီ ေျခာက္ရာစု ခန္႔က ျဖစ္မည္။ ဆမၼိဳျမိဳ႕က ပိုက္သာဂိုရ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ဤကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ကိန္းဂဏန္း မ်ားသည္ တြက္ခ်က္ ၊ ေရတြက္ရာ တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲ ျမင့္ျမတ္ ေသာ၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေကာင္းေသာ ၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းတတ္သည့္ ( သို႔မဟုတ္ ) ဆိုးက်ိဳးကို ဖန္တီးတတ္သည့္ သေဘာ ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အတြင္းသေဘာ ထဲမွ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသးသည္။

ပိုက္သာဂိုရသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ခဲ့သူ၊ အေစာပိုင္း သခ်ၤာပညာရွင္ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္။ တကယ္တမ္း တြင္ သခ်ၤာ၏ အေျခခံ အေပါင္း အႏုတ္ မ်ားအားျဖင့္ သာ ႏြယ္ယွက္၍ စဥ္းစား သြားၾကရေလရာ ယင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ဂဏန္းစဥ္တို႔ ၏ ထူးျခား ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိလာၾကရသည္။

Perfect Number ကို ျပည့္စံုကိန္းဟု ဘာသာျပန္ဆိုသည္ကို တစ္ခါက ၾကားဖူးသည္။ ျပီးျပည့္ဝေသာ ကိန္းတစ္ခုဟု ဆိုၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိဒၶိဝင္ ကိန္းဟု ဆိုရမည္လား မေျပာတတ္။ သိဒၶိဝင္ကိန္း ဟု ဆိုလ်ွင္ Prime Number ( သုဒၶကိန္း ) ႏွင့္ ေရာေထြး ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည့္စံုကိန္း ဟုသာ ဆက္လက္ ေခၚဆိုပါမည္။

Read more of this post