Big Bang Religion !

ဘာသာေရး ( Religion ) နဲ႔ သိပၸံ ( Science ) နဲ႔ ယွဥ္လာရင္ –

ပထမဦးဆံုး သိထားရမွာက အေနာက္တိုင္းမွာ ဘာသာေရးသမား ေတြဟာ သိပၸံကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ လံုးပန္းခဲ့တာ ( မွတ္စုမွတ္ရာ သေဘာ ဆိုရင္ ) လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ သံုးရာေက်ာ္ ေလာက္ ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့တာ အထင္အရွားပဲ။ အေၾကာင္းက တကယ့္ အမွန္သေဘာ ကို ဖ်က္ဆီးလို႔ မရတဲ့ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ပါ။

ဒါဆို သိပၸံက ဘာသာေရး ထက္ ပိုမွန္ေနတာလား လို႔ ေမးစရာ ရွိတယ္။ စင္စစ္ သိပၸံဟာ ျပင္ပ ကမၻာေလာကဓာတ္ နဲ႔ သက္ဆိုင္ လာရင္ ဘာသာေရး ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ထက္ အမွန္စင္စစ္ ဘက္ကို ပိုမိုညႊန္းဆို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ ထား ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘာသာေရး ဟာ သိပၸံ လို ျပင္ပ ကမၻာ ေလာကဓာတ္ ကို ေျပာဆို ေထာက္ျပစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး ရယ္။

  • သိပၸံဟာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳ ( Object ) ကို ဦးတည္ထားျပီး စစ္ေဆးတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ အတြင္းသႏၱာန္ကို သာ ဦးတည္ ရွဳျမင္တယ္။
  • သိပၸံက ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာတယ္။ ဘာသာေရးက တစ္စုတည္း ထဲ သိျမင္ နားလည္ ေစတယ္။
  • သိပၸံက အမ်ားနားလည္ ဖို႔ လက္ေတြ႕ သက္ေသ သာဓက ေထာက္ျပတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ သိျမင္မႈဆီသာ ညႊန္းဆို တယ္။
  • သိပၸံဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေတြးေခၚတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ခင္ဗ်ား စိတ္ရဲ႕ ေအးခ်မ္းရာကို လမ္းညႊန္တယ္။
  • သိပၸံက ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပဖန္တီးမယ္။ ယုတၱိဆင္ေျခ၊ သခ်ၤာ ေဖာ္ျမဴလာေတြ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မယ္။ ဘာသာေရး က
  • အေတြးစဥ္ေတြ ဖယ္သတ္ျပီး ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို ရွင္းလင္း တည္ျငိမ္သြားေစတယ္။
  • သိပၸံဟာ Knowledge ေတြကို ဦးတည္ ရွာေဖြတယ္။ ဘာသာေရးက Knowing သိမႈ သက္သက္ကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္။

ဒါကို – ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ နားမလည္တဲ့ ဘာသာေရး သမား အုပ္စု ေတြက – “ဘာသာေရးဟာ ရုပ္ေကာ နာမ္ေရာ အကုန္လံုး ျခံဳငံု မွန္ကန္တယ္၊ အဲ့အတြက္ အားလံုး လက္ခံ ရမယ္ လို႔ တယူသန္ ျမင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ ( တစ္နည္း ) သိပၸံရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းအျမင္ က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္မႈ ကို ၾကည့္ျပီး – မိမိတို႔ ဘာသာေရး ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – ခင္ဗ်ား ေနမေကာင္း ျဖစ္ရင္ ဆရာဝန္ဆီ သြားမယ္။ ကဗ်ာသမား၊ စာသမား ဆီေတာ့ သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ကဗ်ာသမား ၊ စာသမားက ခင္ဗ်ား ရုပ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးကို ကုစားေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ၾကီးျမတ္တဲ့ ကဗ်ာ စာဆိုၾကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ား အတြက္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အဝဝ ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း ေရပိုက္ ပ်က္ရင္ သူ႕အကူအညီနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေရပိုက္ျပင္တတ္တဲ့ ေရပိုက္ျပင္ ဆရာ ကိုပဲ ေခၚရလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္းကို ျပင္ဖို႔ အတြက္ ေရပိုက္ျပင္ဆရာ ဟာ ကဗ်ာစာဆို ျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း အတြက္ သူ႕တာဝန္ပဲ အျပည့္အဝ ယူလိမ့္တယ္။ ဒီလိုပဲ- ခင္ဗ်ား အိမ္ေဆာက္ဖို႔ လိုရင္ – အိုင္းစတိုင္းကို အကူအညီေခၚလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ အိုင္းစတိုင္း ဟာ ထိပ္သီး ရူပေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား အိမ္ကို ေရခ်ိန္ ညီမညီ တိုင္းဖို႔ေတာင္ ဖို႔ သူတတ္ခ်င္မွ တတ္မယ္။

ဒါကို အိုင္းစတိုင္း၊ စတီဗင္ေဟာကင္းတို႔က စၾကာဝဠာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းႏိုင္ျပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္ မျမင္ရေကာင္းလား ေမးရင္ ရူးလြန္း ပါတယ္။ ဆစ္ဂမန္ ဖရြိဳက္ က စိတ္ေစတသိတ္ မခြဲတတ္ဘူးလား ေငါ့ေျပာရင္ ေငါ့ေျပာတဲ့သူပဲ ေပါလြန္း သြားလိမ့္မယ္။ အလားတူ – အခု ေခတ္သိပၸံသမားေတြက ရတဲ့အခ်က္အလက္ကို အခိုင္အမာျပဳျပီး – ဟိုးႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က က်မ္းစာေတြမွာ မပါရေကာင္းလား – ေလွာင္ဟား မယ္ ဆိုရင္ – ဟားတဲ့သူပဲ မွားလိမ့္မယ္။

ဘာသာေရးနဲ႔ သိပၸံ နယ္မွာ ဒီအခ်က္ေတြ အရွင္းၾကီး ျမင္သာေနပါတယ္။

ဒါေပတဲ့ – ဘာသာေရး အုပ္စုေရာ၊ သိပၸံ အုပ္စုမွာေရာ အမ်ားစုက ဒီလို ခြဲျခားျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ဘူး။ မျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းက ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မျမင္ဘဲ – “အမွန္တရား၊ ကမၻာေလာက၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ စၾကာဝဠာ၊ ဘုရားသခင္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြ နဲ႔ စကားလံုးေနရာမွာတင္ ရပ္တန္႔ထားလို႔။ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ေပၚ ကိုယ္မသိဘဲ ၊ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ေရာေထြး ေတြးေခၚ ထားလို႔၊ တယူသန္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္ကို မသိရ ေကာင္းလား ဆိုတဲ့ တစ္ခ်က္ထည္းနဲ႔ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္မယ္ ဆိုရင္ – က်ိန္းေသပါတယ္ – ဘာသာေရး ဟာ အပစ္ပယ္ ခံရမွာပဲ။ အေၾကာင္းက ဘာသာေရးဟာ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္ဘူး ရယ္။

Read more of this post

ဖေလာ္ဆိုဖီ ပရိုင္းမိတ္

၁။ ဒႆနိကေဗဒ ဆိုတာ ကိုယ္မသိတဲ့အရာကို – တကယ္လည္း မသိဘဲ – “အဲ့ဒီ အရာ” ရဲ႕ “အေၾကာင္း” ေတြကိုသာ သိေနတဲ့ ပညာရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ ၾကိဳတင္ ေတြးဆခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတြပဲ ရွိတယ္။ “အဲ့ဒီ အရာ” ေတာ့ မရွိဘူး။ လူသားေတြ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ တဲ့ စိတ္ကူးစံသတ္မွတ္ခ်က္၊ ျပယုဂ္ ေတြကလြဲရင္ က်န္တာ ဘာမွ မရွိပါဘူး။

၂။ ဒႆနိကေဗဒ ဟာ အရာရာကို ဖြင့္ဆို ရွင္းျပ ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ ဘူး။ အလြန္ဆံုး သူ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တာဟာ အရာရာကို ရွင္းျပမယ့္ “နည္းနာေတြ” မွာသာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မယ္ ။ “ အဲ့ဒီ အရာ”ေတြ ကို ဘယ္လို သိႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ နည္းစနစ္၊ လမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ခင္းျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ “အဲ့ဒီ အရာ” ဟာ ဘာလဲလို႔ ရွင္းျပရာ မွာေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ဒႆနိက ဆိုတာ ဘဝကို ေနထိုင္ရခက္ခဲ ေအာင္ ဖန္တီးေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ သက္သက္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

၃။ ဒႆနိကေဗဒ ဟာ ဘာသာတရား ကို အစားထိုး ထားတဲ့ အျခားနာမည္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒႆနိက လိုက္စားသူ ေတြမွာ ဘာသာတရား ေပ်ာက္သြား တတ္ၾကတယ္။ အလားတူ ပဲ အျပန္အလွန္။ – ဘာသာတရား ေနာက္ လိုက္စားသူ ေတြ ဟာလည္း ေတြးေခၚမႈ ဒႆန အားလံုး စြန္႔ပယ္ ထားခဲ့တတ္ ၾကတယ္။

၄။ ဒႆနိက ေဗဒ ဟာ စိတ္ကူးဥာဏ္စြမ္းေတြ အျပည့္ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပံုရိပ္ဟာ ပံုရိပ္ပဲ။ တကယ့္ အစစ္အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူက ခင္ဗ်ားကို စကားေတြ ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္။ ခင္ဗ်ား အတြက္ အလွပဆံုး ပံုရိပ္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ္။ စိတ္ကူးထည္ စနစ္ေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ ေပးလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီနည္းေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား အစစ္အမွန္ ကို သိလိုက္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ ဖန္တီး ေပးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ စိတ္ကူးထည္၊ စကားလံုးေတြ နဲ႔ ခင္ဗ်ား ဘာသာ ခင္ဗ်ား ရွဳပ္ေထြး ေနာက္က်ိျပီး က်န္ရစ္ခဲ့မယ္။

၅။ တကယ္ေတာ့ ဒႆနိက မွာ အေျခခံ ၊ အေျခအျမစ္ ဆိုတာ မရွိဘူး။ ေလထဲ တိုက္အိမ္ ေဆာက္ေနတာ သက္သက္ရယ္။ ဒႆနိကက ေပးတဲ့ စိတ္ကူးေတြဟာ စိတ္ကူးေတြ သက္သက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား က အဲ့ဒီ စိတ္ကူးေတြကို ပံုေဖာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားရင္ ဘဝကို စက္ယႏၱရား ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ သလို ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ခင္ဗ်ား မွာ တကယ္ စင္စစ္ လွပတဲ့ ဘဝ ေပ်ာက္ဆံုး သြားပါတယ္။ ခံစားမႈ မဲ့ရင္ မဲ့သြား၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ဖန္တီးမႈ မဲ့သြားရတယ္။ ခင္ဗ်ား ဘဝဟာ ဒႆနိက နယ္ပယ္ ထဲမွာ ေလာင္စာထိုးျပီး လည္ပတ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ ယႏၱရား အျဖစ္ သက္သက္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့တယ္။ Read more of this post

Quantum Counting

I love physics. So,as I read and liked it,this article is just shared from nature.com being pleased to my colleagues who interested in number theory and physics.

The blogger of it is Zeeya Merali, freelence from London.

Zayya
…………………………….
In 2008, quantum physicist Andrew White found himself building a “ridiculous machine” in his lab at the University of Queensland in Brisbane, Australia.

White had spent years working on quantum computation, attempting to exploit subatomic physics to create a device with the potential to outperform its best macroscopic counterparts. And he had learned that it was a tough job: the required quantum systems are fragile, and demand immaculate laboratory conditions to survive long enough to be of any use. Now White was setting out to test an unorthodox quantum algorithm that seemed to turn that lesson on its head. In this scheme, messiness and disorder would be virtues, not vices — and perturbations in the quantum system would drive computation, not disrupt it.

“I honestly thought, there’s no way this will work,” says White. But when he turned his ridiculous machine on, it ran1.

Read more of this post

Innate Ideas ရွိ/မရွိ

“လူသည္ ေမြးရာပါ ကတည္း ကပင္ အသိရွိျပီးသူ ျဖစ္သည္။” ဟု ဆိုၾကသည္။

John Locke

ဟုတ္ပါသလား ။ ဤအဆို၏ အမွန္ အမွားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ ဒႆနိက နယ္ပယ္တြင္ အက်ယ္ တဝင့္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခံု ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူ၏ အတြင္းစိတ္ကူးထည္မ်ား တည္ရွိမႈ ရွိ/မရွိ ဟု တနည္း ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။

ျဗိတိသ်ွ လက္ေတြ႔ပဓာန ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂၽြန္ေလာ့ဂ္ ( Locke ) ႏွင့္ ေဒးဗစ္ ဟ်ဳမ္း ( David Hume ) တို႔က လူ႔အတြင္းစိတ္ကူးထည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ ရွိၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ အာရံု ငါးပါး ကို အသံုးခ် ၍သာ သင္ယူမႈ ျပဳၾကရ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ အာရံုမ်ား တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ အသံုးခ်၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုယူျပီး မွသာ က်ေနာ္တို႔ သိအပ္သည့္ အရာ၊ သိရမည့္ အရာ ၊ သိလိုသည့္ အရာမ်ားကို ရရွိ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

မီးသည္ ပူသည္။
သၾကားသည္ ခ်ိဳသည္။ – တို႔ကဲ့သို႔ အသိမ်ိဳး ကို တိုက္ရိုက္သိ ( Direct Observation ) ျဖင့္ ရရွိ သကဲ့သို႔ ယင္းတိုက္ရိုက္သိေသာ စိတ္ကူးထည္ မ်ားကို ေပါင္းကူး ဆက္စပ္ကာ ဆင္ျခင္ယူသိ ( Inference ) ဟူ၍ ရသည္လည္း ရွိသည္။ ဥပမာ –

…………………………………………….

ေရွးေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ား ေတြ႔ျမင္ စမ္းသပ္ရျခင္း – တိုက္ရိုက္သိ
လက္ရွိ တြားသြား သတၱဝါ အိမ္ေျမွာင္မ်ား ျမင္ေတြ႔ ရျခင္း – တိုက္ရိုက္သိ
………………………………
ထို႔ေၾကာင့္ –
ဒိုင္ႏိုေဆာ အသိပညာ ရရွိျခင္း – ဆင္ျခင္သိ

……………………………………………..

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “လူ၏ အသိဥာဏ္၊ အသိပညာ အစုအေပါင္း သည္ ယင္းလူတို႔ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အညမည မွီတြယ္ သံုးသပ္ျပီး ထြက္ေပၚ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။” ဟူေသာ အဆိုတစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ၏ လူမႈသိပၸံ ပညာ အတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုး အဆို ျဖစ္လာသည္။

ဤအဆိုသည္ ႏိုင္ငံေရး အရ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိပါသည္။ လူ၏ စိတ္ကူးထည္ ၊ အသိဥာဏ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳရသည္ ဟု သာ အမွန္ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ယင္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ အသိပညာမ်ား ကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ နိမ့္က်ေနေသာ စိတ္ အစဥ္ မ်ား၊ ယုတ္နိမ့္ ေနရေသာ အသိပညာမ်ားကို ဤသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း နည္း အားျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရမည္။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ ရန္ ခက္ခဲမည္ မဟုတ္ပါ ။ သို႔ေသာ္ ဤအတိုင္း ဧကန္ အမွန္ ျဖစ္ပါသလား။

ေရွးက်ေသာ ဒႆန အစဥ္အလာ တြင္မူ ဤသို႔ မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ပိုင္း၊ အသိပညာ ဖြဲ႔စည္းမႈ သည္ ေမြးဖြား လာကတည္းက အေျခခံအားျဖင့္ တပါတည္း ပူးတြဲ ပါလာျပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အရန္သင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ( Pre – packaged software ) မ်ား ၾကိဳတင္ ထည့္သြင္း ထားျပီးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးႏွင့္ ဆင္တူမည္ ထင္သည္။

Read more of this post

Electron’s shape

The Large Hadron Collider is searching for signs of supersymmetry

အီလက္ထရြန္ မႈန္ေလးေတြဟာ စက္လံုးပံုသ႑ာန္ နဲ႔ နီးပါး တူေန ေၾကာင္း စမ္းသပ္ သိရွိၾကျပီ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိျပီးတာကို ျပန္ေျပာရရင္ – ရုပ္ဝတၳဳတိုင္းကို အက္တမ္ ( Atom ) လို႔ ေခၚတဲ့ အမႈန္ေလး ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ အဲ့အမႈန္ေလး ေတြကို ထပ္ခြဲၾကည့္ရင္ ပရိုတြန္ ၊ ႏ်ဴထရြန္၊ အီလက္ထရြန္ ဆိုတဲ့ အမႈန္ေတြ ေပါင္းစပ္ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ ရျပန္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လဲ သူတို႔ကို ( Sub-atomic particles ) အက္တမ္ေအာက္ အမႈန္ေတြ လို႔ ေခၚခဲ့တယ္။ အဲ့ အမႈန္ေလးေတြကို မွ ထပ္ စိတ္ပိုင္း ၾကည့္ေတာ့ – Quark လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အမႈန္စေလးေတြနဲ႔ ဖြဲ႕တည္ထား ျပန္သတဲ့။ အခု လက္ရွိ Quark ေတြကိုေတာ့ ထပ္မခြဲ ႏိုင္ေသးပါဘူး။

Read more of this post

လေပၚမွာ ေရရွိသတဲ့

lunar sample 74220

ျဂိဳလ္တစ္ခုမွာ သက္ရွိသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႔ အဓိက အေထာက္အပံ့ ဟာ ေရ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရ ရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရင္း အာကာသ တစ္ခြင္ ေလ့လာေရး လုပ္သမ်ွမွာ ဒီ ေရ က႑ကို အထူးအေရးေပး သုေတသန ျပဳတတ္ၾကတယ္။ အခုလည္း လေပၚမွာ ေရမရွိဘူး လို႔ သိမွတ္ ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆက္ စူးစမ္းေနတာ ၾကာျပီ။ မၾကာေသးမီက လရဲ႕ ေက်ာက္ အပိုင္းအစ ေလးေတြထဲမွာ သလင္း ဓာတ္ဖန္တံုး လို ေက်ာက္ဆိုင္စ ေလးေတြထဲမွာ ေရပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာ ေတြ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရတယ္ ဆိုပါတယ္။ လနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနျပီး ေခ်ာ္ရည္လို ပူျပင္း ရဲ႕ ျဒပ္ရည္တစ္မ်ိဳး ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ အရည္မွာ ေရ ( H2O ) ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းဟာ နကိုက သိခဲ့တာ ထက္ အဆ တစ္ရာ ပိုေနပါတယ္တဲ့။

Read more of this post

Milky Way အျပင္ဘက္မွ

က်ေနာ္တို႔ ေနအဖြဲ႔အစည္း တည္ရွိရာ ဂလက္ဇီ ( နို႔ရည္ဆမ္းလမ္း ၊ Milky Way လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီဂလက္ဇီ ) အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္ေတြ ရွိပါတယ္။အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပံုမွာ ဘယ္၊ ညာ အစြန္းနွစ္ဘက္က မကၠဇီကို၊ေကာင္းဘြိဳင္မ်ားရဲ႕ ေကာက္ရိုးဦးထုပ္ပံုစံ လံုးထားေပမယ့္ တကယ္တမ္းက တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ပါ။ ညအခါ  ေကာင္းကင္ျပင္ တစ္ခြင္ ကို ( ၾကည္လင္ေနမယ္ဆိုရင္ ) ၃၆၀ ဒီဂရီ ၊ တစ္ပါတ္ အျပည့္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရင္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ေတြ႔ေနရမယ့္ ေကာင္းကင္ျပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

Milky Way ဟာ က်ေနာ္တို႔ မုန္တိုင္းတစ္ခုမွာ လို လက္တံေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ ခ်ပ္ျပားဝိုင္းပါ။ ခုခ်ိန္ထိ မသိၾကေသးတာ ကေတာ့ အဲ့လက္တံ ဘယ္ႏွစ္ခု ရွိသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျငင္းခံုေနရဆဲပဲလို႔ ဆိုတယ္။ မၾကာေသးမီက သိပၸံပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ တစ္ခု ထြက္လာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဂလက္ဇီမွာ ပင္မ လက္တံၾကီး နွစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္တဲ့။ ပါစီးယပ္ လက္တံ ( Perseus arm ) နဲ႔ စကူတမ္ ဆန္ေတာ္ရပ္ လက္တံ ( Scutum-Centaurus Arm ) လို႔ နာမည္ေပးထားတယ္။ ဒီလက္တံၾကီး ႏွစ္ခုဟာ ဗဟိုကေန အျပင္ဘက္ကို ဆန္႔ကား ထြက္ေနပါတယ္တဲ့။ က်ေနာ္တို႔ အခုျမင္ေနရတဲ့ ေနဟာ ပါစီးယပ္လက္တံ အနီးမွာ ရွိပါတယ္။

Read more of this post