အဲ့ဂေလာက္သာ ရွင္းတတ္သည္

ၾကားသိဖူးျပီး ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ သစၥာတရားဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္တိုင္း၊ တရားဓမၼဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းတိုင္း၊ ဘဝဆိုသည္၏ နက္နဲမႈနွင့္ ေဝါဟာရတို႔ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပရင္း မျပည့္စံုသည့္ အခါတိုင္း ေျပာေလ့ ေျပာထရွိေသာ ပုံဝတၳဳ ျဖစ္ပါသည္။

ဖားတစ္ေကာင္သည္ ပင္လယ္ထဲက လာျပီး ၊ ေရတြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်မိလိုက္သည္။ ေရတြင္းထဲက ဖားက – “မိတ္ေဆြ၊ ဘယ္က လာတာလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။ “က်ဳပ္ ပင္လယ္က လာတာ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ ေရတြင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဖားက “ပင္လယ္ ??? :O အဲ့ပင္လယ္က ဘယ္ေလာက္ ၾကီးသလဲ” ဟု ေမးသည္။ ေရတြင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဖားသည္ ေရတြင္းထက္ ၾကီးေသာ မည္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ိဳး ကိုမ်ွ မေတြ႔ဖူးေပ။ ေရတြင္းထဲမွာ ေမြးဖြားသည္။ ေရတြင္း ထဲမွာပင္ ၾကီးျပင္းသည္။ ေရတြင္း နံရံက ထြက္ျပီး အျပင္ဘက္ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးေပ။ ေရတြင္း နံရံက ၾကီးလည္း ၾကီးသကိုး။ ေရတြင္း ဖားအတြက္ ေရတြင္း အျပင္ဘက္၌ ေရတြင္းထက္ ၾကီးေသာ အရာဝတၳဳ ရွိသည္ဟု သိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။ အျပင္ဘက္က ဖား တစ္ေကာင္ တစ္ေလ မွလည္း အျပင္ဘက္က သတင္းေပးဖို႔ ေရတြင္းထဲ ေရာက္မလာေပ။

ပင္လယ္ဖားက “ပင္လယ္က အၾကီးၾကီး” ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရတြင္းဖားသည္ အၾကီးၾကီး ဆိုသည့္ စကားကို သေဘာမေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ ေရတြင္း တစ္ဝက္ေလာက္ ခုန္ျပျပီး “ဒါေလာက္ ၾကီးသလား” ဟု ေမးလိုက္သည္။ ပင္လယ္ဖားက – “ဒါေလာက္ မကဘူး။ အမ်ားၾကီး ၾကီးတယ္” ဟု ေျပာျပျပန္သည္။ ေရတြင္း ဖားက ေရတြင္း တစ္တြင္းလံုး ခုန္ျပျပီး – “ အဲ့ဒါေလာက္ ၾကီးသလား” ဟု ေမးၾကည့္ျပန္သည္။ ပင္လယ္ဖားက – “အဲ့ဒါထက္ အမ်ားၾကီး ၾကီးတယ္” Read more of this post

မွန္တစ္ခ်ပ္

Mirror - Picasso

သည္ကေန႔ စိတ္ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ေတာ့ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ ေနမိသည္။ စိတ္ရွဳပ္စရာေတြခ်ည္း ေတြ႔ေနရေသာ ေၾကာင့္ ဟု ဆိုပါလ်ွင္ ေယာက်ၤားစင္စစ္ ညီးတြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ တကယ္က စိတ္ရွဳတ္ စရာမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ စိတ္ ရွဳပ္ျခင္း မဟုတ္။ စိတ္ ကိုက ရွဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ ရွဳပ္စရာ ဟူ၍ ဤကမၻာတြင္ ရွိမည္ မဟုတ္ ဟု ထင္ပါသည္။ ေစ့ေစ့ ေတြးၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးစြန္ဆံုး- ပညာေရးသည္ လည္းေကာင္း အနည္းငယ္မ်ွ စိတ္ ရွဳပ္ေထြးေစ ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအေရး အရာမ်ားနွင့္ တကြ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူအပါ အဝင္ သက္ရွိ သက္မဲ့ အရာတိုင္း သည္ ၎တို႔ သေဘာ အေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ ( တစ္ခါတစ္ရံ ေျဗာင္းဆန္၍ ) သြားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သိထားရန္ လိုသည္က မိမိသည္လည္း ယင္းသဘာဝ အတြင္း ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ သူ႔သေဘာ ႏွင့္သူ ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အနွီ သက္ရွိ သက္မဲ့ တို႔သည္လည္း မိမိအား အနည္းနွင့္ အမ်ား အေနွာင့္အယွက္ ျပဳႏိုင္ေသးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

“လူသည္ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အဆိုမ်ား၊ “လူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ သားေကာင္ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔သည္ အၾကင္လူ တစ္ေယာက္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎၏ စိတ္ကို ကသိကေအာက္ ျပဳစရာ ၊ အေနွာက္အယွက္ ျပဳစရာ အရာရာ တို႔ အျပည့္အနွက္ ျခံရံ ေနၾကမည္ ဟု အသိေပးထားျခင္း၊ သတိေပးထားျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ လည္း ျခံရံ ေနပါသည္။ Read more of this post

ဗမာ့ေအာင္ဆန္း ( ၁ )

ျပီးခဲ့သည့္ ၁၅.၅.၂၀၁၁ ထုတ္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ( ၁ ) အမွတ္ ( ၅၂ ) တြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ပါရွိလာေသာ စာ ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျပီး ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိသည္။ က်ေနာ္က ယင္းမွ တဆင့္ အြန္လိုင္း မ်က္နွာစာ ေပၚသို႔ ကူးယူ တင္ရွိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္သေရြ႕လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည္မ်ား စုစည္း တင္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဇယ်

……………………………………..

ေမာင္ထင္၏ ဗမာ့ေအာင္ဆန္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ငယ္ေပါင္း မဟုတ္။ ႀကီးေဖာ္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ဦးသား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အသီးအျခား ႀကီးျပင္း လာခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ ေရေျမ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေရေျမ တို႔ကား တျခားစီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ ေမြးဖြားရာ ေဒသ တစ္ခြင္ကို ေျမလတ္ဟု ဆို၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္သား မ်ားအဖို႔ နတ္ေမာက္ သည္လည္း အညာ ပင္ျဖစ္၏။ အညာ ေဒသ၏ ပထ၀ီ သြင္ျပင္ အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ ေတာ၊ ေတာင္၊စိမ့္၊ စမ္း၊ ၿမိဳင္၊ လွ်ဳိ စသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ၾသကာသ ေလာကမွာ ထူးဆန္း ေထြလ်ာ ေပ်ာ္ေမြ႕ရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔မွန္းမိ၏။ အေၾကာင္းေသာ္ မူကား ကၽြန္ေတာ္ ေမြးဖြားရာ ေအာက္အရပ္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသ ဟူသည္မွာ ပင္လယ္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ လမုပင္၊ လတာျပင္ တို႔ႏွင့္သာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ကို တန္ဆာ ဆင္ထား ေလရာ မည္သည့္ အရပ္ကို ၾကည့္ၾကည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ၾသကာသ ေလာကႀကီးသည္ စိမ္းလဲ့ေသာ ေတာတန္းတည္း ဟူေသာ မ်ဥ္းေျဖာင့္ တစ္ခု ေပၚ၌ အုပ္၍ ေနေသာ မိုးကုပ္ စက္၀ိုင္း တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္၍ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္မွ မိုးကုပ္ စက္၀ိုင္းႏွင့္ ေျမႀကီးမွ ေတာတန္း ကေလးတို႔ ႏွစ္ဦးသား ဆံုမိၾကသည့္ ပံုပမာလို သူ၏ ဘ၀ သံသရာ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဘ၀ သံသရာ တို႔သည္ (၁၉၃၂) ခုႏွစ္ တစ္၀ိုက္ ဆီေလာက္က တကၠသိုလ္ သမဂၢ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ ၌ ဖူးစာ ဆံုစည္း မိၾကေလသည္။ ယင္းသို႔လွ်င္ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မွ ေက်ာင္းသားႀကီး အရြယ္သို႔ ေရာက္ၾကမွပင္ အေဆြ ခင္ပြန္း ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးသားကို ႀကီးေဖာ္ ဟူ၍ ေခၚႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးသားမွာ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ခင္မင္ ရင္းႏွီး လာေလေလ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး ၿမံဳေစ့ေစ့ ႏုိင္ေလေလ ျဖစ္၍ တစ္ခါတရံ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္က ပင္လွ်င္ သူ၏ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြ ဟုတ္ပါေလစ ဟု သံသယ ျဖစ္မိသည္။

Read more of this post

အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ( ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ ေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ႕ )

ေမာ္လျမိဳင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ( ၁.၁.၂၀၁၁ ) မွာ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ ေဟာေျပာ စကားမ်ား ထဲက တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ နာရီေက်ာ္ ၾကာတဲ့ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ အသံဖိုင္ထဲက ေရွ႕ပိုင္း ၃၇ မိနစ္ ကို စာသားအျဖစ္ ျပန္လည္ ကူးယူ ထားပါတယ္။ အသံဖိုင္ အျပည့္အစံုကို လိုခ်င္ရင္ အဲ့ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုလံုး အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းယူ ႏိုင္ပါတယ္။ https://zayya.wordpress.com/library/content/directory/ ဒီလင့္ခ္မွာလည္း က်ေနာ္တင္ ရွိထားပါတယ္။

ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ ပို႔ေပးတဲ့ ကိုမ်ိဳးမင္းကို ေက်းဇူးပါ။

ေဇယ်
……………………………….

မၾကံဳစဖူး ၾကီးက်ယ္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲၾကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးညမွာ ေဟာေျပာခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ( က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ) ခါတိုင္းလိုေတာ့ အားနဲ႔ မာန္နဲ႔ ေျပာနိုင္မယ္ သိပ္မထင္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အင္မတန္ စကားေျပာေကာင္း၊ အင္မတန္ ဗဟုသုတမ်ားတဲ႔ ဆရာ ေဖျမင့္၊ ဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ သူတို႔ နွစ္ေယာက္က က်ေနာ့ေနာက္မွာ အားရပါးရ ေျပာမွာပါ။ က်ေနာ္လည္း ဒီေလာက္မ်ားျပား၊ အင္မတန္ထူးျခားတဲ့ ပြဲၾကီးမွာ ေျပာခြင့္ ရတုန္းေတာ့ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ၾကိဳးစား ေျပာပါမယ္။

က်ေနာ္ ဒီေန႔ ေျပာမယ့္ဟာက အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ – ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေပးတယ္။ ကာတြန္းဆရာက ကာတြန္း မဆန္ပဲ ရွဳတ္ယွက္ခတ္ တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေပးမိတယ္။ အမွန္တကယ္က ဒီေလာက္ၾကီး ခက္ခက္ခဲခဲ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေမာ္ေတာ္ကား – ဥပမာ- ဓာတ္ဆီနဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား။ ဒီဇယ္နဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား ။ ေနာက္.. စီအန္ဂ္ဂ်ီနဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကား စသည္ ကားအသီးသီးက အဲ့လို ေမာင္းႏွင္ ေနၾကသလိုပဲ တိုင္းျပည္ အသီးသီးက ၊ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးက အခုအခ်ိန္မွာ – အသိပညာနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ စာေပေဟာေျပာပြဲ ဆိုတာလည္း အသိပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းၾကတာ။ အဲ့ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာလည္း ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္က ဒီ – အသိပညာျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာ – ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးထားပါတယ္။

မ်ိဳးခ်စ္ကဗ်ာဆရာေတြ၊ မ်ိဳးခ်စ္ စာေရး ဆရာေတြ ေရးတာ က်ေနာ္ သိပ္သေဘာက်ပါတယ္။ “ငါ့ေျမကို တစ္လက္မမွ အက်ဴးေက်ာ္ မခံ။ အသက္ေပးျပီး ကာကြယ္မယ္။” ဆိုတဲ႔ စာသား မ်ိဳးကို က်ေနာ္ မ်ိဳးခ်စ္ကဗ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ေတြ႔ဖူးတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းက ၊ ( ကပ္လ်က္ အိမ္က ) ျခံစည္းရိုးတိုင္ေလးကိုေတာင္ တစ္ထြာေလာက္ ကိုယ့္ဘက္ ခိုးစိုက္ျပီး ဝင္းနံရံ အသစ္ ျပန္ခတ္ရင္ေတာင္ – ထမီစြန္ေတာင္ ဆြဲျပီး က်ေနာ္တို႔ ရန္သတ္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး။ “ဟဲ့ ေကာင္မ၊ နင္ ဒီမွာၾကည့္စမ္း။ ဒီမွာ ေတြ႔လား ျခံတိုင္ အေဟာင္း။ နင္ ဘာျဖစ္လို႔ က်င္းကို ဒီဘက္ ခိုး တူးရတာလဲ” အဲ့ဒါမ်ိဳး ရန္ေတြ႔တာ။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ နဘန္းပဲ ဖက္လံုးရ လံုးရ။

က်ေနာ္တို႔ အခု အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ ဘာေတြက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို အရင္ခတ္ကလို ဒီကလိုပံုမ်ိဳးၾကီး က်ဴးေက်ာ္ မေနေတာ့ဘူး။ အလုပ္ရွဳတ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ကၽြန္ ျဖစ္သလဲ။ ထားပါေတာ့… ေရွးလူၾကီးေတြက ေျပာတယ္။ “ကၽြန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ ျဖစ္တာ” တဲ့။ ဘာလို႔ဆို – ကၽြန္းကုိ လိုခ်င္လို႔ ကၽြန္ ျဖစ္တယ္။ ေျမကို လိုခ်င္လို႔ ကၽြန္ျဖစ္တယ္။ ေဟာဒီက ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေတြကို လိုခ်င္လို႔ သူတို႔ ဒီနယ္ေျမေတြကို သိမ္းပိုက္တယ္။

အခုက်ေတာ့ အဲ့လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္း ဆိုလည္း –

က်ေနာ္ဟိုေန႔က ေတာင္ငူသြားေတာ့ Export လုပ္ဖို႔ဆိုပဲ။ ကၽြန္းေတြ ခုတ္ထားတာ မနည္းပါဘူး။ အမ်ားၾကီးပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ အခုသံုးေနတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲ့ဒီ Export လုပ္တဲ့ ကၽြန္းေတြေလာက္ မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္းဟာ သူတို႔ က်ဴးေက်ာ္စရာ၊ က်ေနာ္တို႔ ေနရာကို လာျပီး ၊ သိမ္းပိုက္ျပီး ယူစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ေပးႏိုင္တဲ့ ကၽြန္းေစ်းထက္ ပိုျပီး ေကာင္းေကာင္း ေပးလိုက္ရင္ ကၽြန္းက Export ျဖစ္သြားတာပဲ။

ငါးသေလာက္ ဆိုလဲ အဲ့အတိုင္းပဲ။ အဲ့ငါးသေလာက္ဆို ဟိုတေန႔က ဟသၤာတသားေတြ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်မတို႔က ခုႏွစ္ေထာင္ ေစ်း ေလာက္ပဲ အလြန္ဆံုး စားႏိုင္ တာေပါ့ တဲ့။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက သံုးေသာင္းေစ်း ေပးဝယ္ေတာ့ – က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ မေရာင္း ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားပဲ ပို႔တယ္။ စပါးလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ ပဲလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဆီ လာျပီး အရင္တုန္းက ၊ နကိုတုန္းက – ေပါက္စီေရာင္းတဲ့ သူေတြ ၊ က်ေနာ္တို႔ ဆီလာျပီး လန္ခ်ား ဆြဲတဲ့သူေတြက အခု က်ေနာ္တို႔ ဆီ လာျပီး သိမ္းစရာ မလိုပဲနဲ႔၊ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို အကုန္ သူတို႔ ယူလို႕ရတယ္။ ဝယ္လို႕ရတယ္။

ဟိုတေန႔က ဆိုလဲ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ။ ဝယ္သြားလိုက္တာ ။ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဝမ္းသာလိုက္တာ – ေဒၚလာေတြ ရလို႔။ က်ေနာ္ အဲ့ ေက်ာက္စိမ္း တူးတဲ့ ေနရာက ဓာတ္ပံုေတြ ၾကည့္ဖူးေတာ့ – က်ေနာ္တို႔ဒီလို ျခံအက်ယ္ၾကီးထဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းေတြ အၾကီးၾကီး၊ အမ်ားၾကီး ျပ ၊ ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ေက်ာက္ေတာင္ ေပါင္း မ်ားစြာကို ျဖိဳလိုက္ရတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔တယ္။ အဲ့ေတာ့ သူတို႔ ဆိုတာေတြ ကလည္း ဒီနယ္ေျမကို လာျပီး သိမ္းပိုက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ေစ်းေပးျပီးပဲ ဝယ္လိုက္တယ္။

Read more of this post

လူႏွစ္တန္း နွစ္စား ပံုျပင္

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးနွစ္က ဆိုေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ပါတဲ့ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြက ေဟာင္းေနျပီေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္ ေတြကသာ ေဟာင္းေနတာ သေဘာတရားက ယခုထက္ထိ တည္ရွိ စဥ္းစား ေနရျပီး လုပ္ကိုင္ၾကရတဲ့ ဟာ ေတြပဲ လို႔ ျမင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလထုတ္ Waves က – အမၾတာဆင္း ( Amartya Sen ) ေရးသားျပီး ဆရာေဖျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမၾတာဆင္းဟာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ စီးပြားေရးပညာနဲ႔ ဒႆနိက ပညာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိသူျဖစ္ျပီး ၁၉၉၈ က စီးပြားေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရသူ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ စာအုပ္ကေတာ့ – Identity and Violence: The Illusion of Density လို႔ သိရပါတယ္။

ေဇယ်
……………………………

Amartya Sen

ကမၻာ့ လူဦးေရ သန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာသည္၊ ကာလတစ္ခုမွာ ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပို၍ ဆုိး၀ါး လာမည္လား။ အေျဖက ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စားေသာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ျမင့္တက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူကရိန္းႏွင့္  အျခားေနရာ တခ်ဳိ႕မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ယာယီျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္အတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ႀကီးႀကီး မားမား မ်ားမ်ား စားစား လုပ္ရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ လက္ငင္းအက်ပ္အတည္းမွာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ၿပီးဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သည္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြား ေစခဲ့သည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားကို သိျမင္ကာ ယင္းအား ကုစားမႈ မျပဳခဲ့လွ်င္မူ၊ သည္ျပႆနာသည္ ေရရွည္၌ ပို၍ ႀကီးထြားလာဖြယ္ ရွိပါသည္။ယင္း အေၾကာင္းရင္းခံကား လူႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

သည္ လူႏွစ္မ်ဳိး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခုေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေျပာဆုိခ်က္က ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသား ဦးေရ မ်ားျပားေသာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၌၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အက်ဳိးအျမတ္ကို လူတစ္၀က္ခန္႔ ကသာ ခံစားရေလ့ရွိသည္။ ထုိခံစားရသူတုိ႔သည္ ရရွိလာသည့္၀င္ေငြသစ္မ်ားကို စားနပ္ ရိကၡာ ၀ယ္ယူရာ၌ အမ်ားအျပားသုံးစြဲၾကရာ၊ အကယ္၍ စားနပ္ရိကၡာေရာင္းအား အလွ်င္အျမန္ တုိးတက္မလာပါက၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးတက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ၀င္ေငြအသစ္ တုိးမလာသည့္ က်န္ဆင္းရဲသား မ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္း တုိးျမႇင့္ျခင္း၏ ဒဏ္ကို တစ္ဖက္သတ္ ခံရကာ ငတ္မြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ သည္နည္းမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွာ ကမၻာ၌ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး သာဓကတစ္ခုမွာ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေႏွာင္းပုိင္းကာလ အိႏၵိယတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဘဂၤလား အငတ္ေဘးႀကီး ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က အိႏၵိယတြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရက ဂ်ပန္ႏွင့္ တုိက္မည့္စစ္ပြဲ အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သုံးစြဲ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိရာ၊ စစ္စီးပြားေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ၊ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေငြမ်ား တုိးတက္ ရရွိလာၾကကာ၊ ယင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မူလထက္ ၄ ဆအထိ တုိးျမႇင့္ သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားမ်ားမွာမူ ၀င္ေငြ တုိးစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား မႀကဳံရဘဲ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေခါင္ခုိက္ေအာင္ တက္သြားျခင္း ကိုသာ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

Read more of this post

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမား ဟူသည္ –

ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စစ္ပညာ စတင္ သင္ခိုက္ တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊ ဗိုလ္လေရာင္ နွင့္ ဗိုလ္မင္းေခါင္တို႔ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာ ၾကစဥ္ ျမန္မာျပည္မွ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ပို႔လႊတ္သည့္ သူမ်ားထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွာလိုက္သည့္ လူအခ်ဳိ႕ ပါမလာသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ဟန္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ႏိုင္ငံေရး သမားတိုင္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမွ စြန္႔ရဲ႕လားကြ” ဟု စကားစသည္တြင္ ဗိုလ္လေရာင္က “တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ရွိသူတိုင္းေတာ့ စြန္႔ရဲၾကတာ ခ်ည္းပဲ” ဟု ျပန္ေျဖလိုက္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ရွိသူတိုင္းလည္း မဟုတ္ဘူးကြယ့္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေကာင္းေကာင္းၾကီး နားလည္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ရဲတဲ့ သတၱိ ရွိမွလို႔ ငါေတာ့ထင္တာပဲ” ဟု ေျပာရင္း စကားကို ေခတၱ ရပ္လိုက္သည္။ ဗိုလ္မင္းေခါင္မွ ဆက္၍ “ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ” ဟု ဝင္ေထာက္ ေမးလိုက္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က

“လူတိုင္းကေတာ့ တိုင္းေရးျပည္ေရးကိုသာ ႏိုင္ငံေရးလို႔ တြက္ထားၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘဝ ရပ္တည္ေရး က စျပီး ကိုယ့္အိမ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္း၊ ျပည္မၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ လူမႈေရး ကိစၥပဲ။ ႏိုင္ငံေရး စကားနဲ႕ ေျပာရင္ေတာ့ လူေတြ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ အားလံုးဟာ နိုင္ငံေရး ေပါ့ကြ”

ဟု ရွင္းျပျပီး Read more of this post

Human Rights Record of the United States in 2010

Full Text of Human Rights Record of the United States in 2010 (1)

Published by China’s Information Office of the State Council, or cabinet

Human Rights Record of the United States in 2010

The State Department of the United States released its Country Reports on Human Rights Practices for 2010 on April 8, 2011. As in previous years, the reports are full of distortions and accusations of the human rights situation in more than 190 countries and regions including China. However, the United States turned a blind eye to its own terrible human rights situation and seldom mentioned it. The Human Rights Record of the United States in 2010 is prepared to urge the United States to face up to its own human rights issues.

I. On Life, Property and Personal Security

The United States reports the world’s highest incidence of violent crimes, and its people’s lives, properties and personal security are not duly protected.
Every year, one out of every five people is a victim of a crime in the United States. No other nation on earth has a rate that is higher (10 Facts About Crime in the United States that Will Blow Your Mind, Beforitsnews.com). In 2009, an estimated 4.3 million violent crimes, 15.6 million property crimes and 133,000 personal thefts were committed against U.S. residents aged 12 or older, and the violent crime rate was 17.1 victimizations per 1,000 persons, according to a report published by the U.S. Department of Justice on October 13, 2010 (Criminal Victimization 2009, U.S. Department of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov). The crime rate surged in many cities in the United States. St. Louis in Missouri reported more than 2,070 violent crimes per 100,000 residents, making it the nation’s most dangerous city (The Associated Press, November 22, 2010). Detroit residents experienced more than 15,000 violent crimes each year, which means the city has 1,600 violent crimes per 100,000 residents. The United States’ four big cities – Philadelphia, Chicago, Los Angeles and New York – reported increases in murders in 2010 from the previous year (USA Today, December 5, 2010). Twenty-five murder cases occurred in Los Angeles County in a week from March 29 to April 4, 2010; and in the first half of 2010, 373 people were killed in murders in Los Angeles County (www.lapdonline.org). As of November 11, New York City saw 464 homicide cases, up 16 percent from the 400 reported at the same time last year (The Washington Post, November 12, 2010).
The United States exercised lax control on the already rampant gun ownership. Reuters reported on November 10, 2010 that the United States ranks first in the world in terms of the number of privately-owned guns. Some 90 million people own an estimated 200 million guns in the United States, which has a population of about 300 million. The Supreme Court of the United States ruled on June 28, 2010 that the second amendment of the U.S. Constitution gives Americans the right to bear arms that can not be violated by state and local governments, thus extending the Americans’ rights to own a gun for self-defense purposes to the entire country (The Washington Post, June 29, 2010). Four U.S. states – Tennessee, Arizona, Georgia and Virginia – allow loaded guns in bars. And 18 other states allow weapons in restaurants that serve alcohol (The New York Times, October 3, 2010). Tennessee has nearly 300,000 handgun permit holders. The Washington Times reported on June 7, 2010 that in November 2008, a total of 450,000 more people in the United States purchased firearms than had bought them in November 2007. This was a more than 10-fold increase, compared with the change in sales from November 2007 over November 2006. From November 2008 to October 2009, almost 2.5 million more people bought guns than Read more of this post